Cennik - Miejski Zakład Komunikacji SA w Ostrowie Wielkopolskim

Komentarze

Transkrypt

Cennik - Miejski Zakład Komunikacji SA w Ostrowie Wielkopolskim
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2014
Prezesa Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A.
w Ostrowie Wielkopolskim
z dnia 24 września 2014 roku.
CENNIK USŁUG WARSZTATOWYCH
Lp.
Czynności obsługowo naprawcze
Cena netto
1
2
3
1 roboczogodzina
Regulacja pompy wtryskowej ( bez naprawy)
Diagnostyka komputerowa
Uzupełnienie smaru w układzie centralnego
smarowania
50,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
4
Tabela nr 1
5
Pogotowie Techniczne 1 wozokilometr
4,00 zł
6
Pogotowie Techniczne 1 wozogodzina
80,00 zł
Cena za 1 kg smaru wynika z poniżej przedstawionego sposobu obliczania stawki.
Tabela nr 1
Ilość
smaru
Stawka
r/g zł netto
Cena smaru
zł netto
Cena usługi
zł netto
1
2
4=2+3
1 kg
1
roboczogodzina
3
aktualna cena
zakupu
smaru + 15 %
koszty
magazynowe
Cena ostateczna
Podczas ustalania ceny brutto do w/w kwot należy zastosować aktualnie obowiązującą stawkę
podatku VAT.

Podobne dokumenty