Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Transkrypt

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Zmarła Krystyna Grzelak Biochemik, badaczka, naukowiec, Krystyna Grzelak zmarła w Warszawie 26
października 2015 roku. Do Sekcji I ? Autorów Dzieł Naukowych naszego Stowarzyszenia przystąpiła w roku
1988.
Nie miała jeszcze dwóch lat, gdy jej ojciec zginął rozstrzelany w 1940 roku w obozie w Starobielsku. Krystyna
Grzelak związała się z naukami biologicznymi, łącząc je i badając ich związki z naukami matematycznymi,
czyli fizyką i chemią. Po studiach związała się z Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk,
gdzie pozostała do osiągnięcia wieku emerytalnego, choć ta cezura nie przeszkodziła jej w kontynuowaniu
badań, których wyniki publikowała w czasopismach branżowych. Jej teksty ? opracowania, analizy, teksty
krytyczne i polemiczne ? ukazywały się w wielu krajowych i zagranicznych periodykach naukowych. Była w
tych środowiskach znana, prowadząc regularnie badania na uczelniach na całym świecie: we Włoszech
(Bari), w Czechach (Praga), w Moskwie, w Szwajcarii (Grenoble), w USA (uniwersytety Harvarda w
Cambridge i Marquette w Milwaukee), we Francji (Lyon i Paryż). Lista sygnowanych
przez nią tytułów obejmuje kilkadziesiąt pozycji.
Była osobą skromną, życzliwą i przyjazną ludziom.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2017 ZAiKS / data wygenerowania strony 07.03.2017 02:40:38
PDF ze strony: http://www.zaiks.org.pl/1047,111,zmarla_krystyna_grzelak
1/1