Komunikat ZaBaWa

Transkrypt

Komunikat ZaBaWa
V KONFERENCJA ZESPOŁU BADANIA WPŁYWU SPOŁECZNEGO
ZaBaWa
WARSZAWA 2015
Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w V edycji konferencji Zespołu Badania Wpływu
Społecznego „ZaBaWa”, która odbędzie się w dniach 15-16 maja 2015 roku w Warszawie.
Konferencja „ZaBaWy” jest miejscem spotkania i wymiany wiedzy na temat różnych
przejawów wpływu społecznego w otaczającej nas przestrzeni. Doroczne spotkanie badaczy,
praktyków oraz wszystkich tych, którzy podejmują w swojej pracy zagadnienia wpływu
społecznego, umożliwić ma wymianę doświadczeń oraz dalsze inspiracje badawcze i głębszy
wgląd w procesy wpływu społecznego.
W tym roku spotkanie Zespołu Badania Wpływu Społecznego odbędzie się w Warszawie.
Tym razem organizatorem jest Katedra Psychologii Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej. Zapraszamy do stolicy pracowników naukowych, doktorantów,
studentów, jak również wszystkich zainteresowanych wykorzystywaniem wiedzy o wpływie
społecznym w sposób praktyczny.
Tematyka konferencji
Sugerujemy, aby tematyka wystąpień konferencyjnych i plakatów naukowych
obejmowała szeroko rozumiane zagadnienia dotyczące wpływu społecznego. Mogą one
nawiązywać do wymienionych sfer tematycznych:












techniki i metody wywierania wpływu społecznego w teorii i praktyce,
efektywność wpływu społecznego,
uwarunkowania osobowe, sytuacyjne i społeczno-kulturowe wpływu społecznego,
wpływ społeczny a poznanie społeczne,
wpływ społeczny a zmiana postaw, komunikat perswazyjny, manipulacja i kłamstwo,
wpływ społeczny w mediach, reklamie, biznesie, polityce,
wpływ społeczny w sztuce: filmie, fotografii, literaturze, malarstwie,
wpływ społeczny w środowisku pracy,
wpływ społeczny w szkole, w procesie nauczania, wychowania i edukacji,
wpływ społeczny w bliskich związkach: w relacjach romantycznych, seksie, miłości i
przyjaźni i rodzinie,
wpływ społeczny w psychoterapii, poradnictwie psychologicznym, w procesie leczenia,
wpływ społeczny w sądownictwie, resocjalizacji i ośrodkach penitencjarnych.
Formy uczestnictwa
Przewidujemy dwie formy uczestnictwa czynnego: referat oraz plakat naukowy.
Wystąpienie referatowe powinno trwać ok. 20 min. Plakat naukowy powinien zostać wykonany
według zaleceń dla tego typu formy prezentacji doniesień naukowych, w formacie nie większym
niż B1 (100,00 x 70,00 cm). Dokładniejsze informacje dotyczące trybu zgłaszania wystąpień oraz
uczestnictwa biernego zostaną przesłane w następnych komunikatach.
Ważne terminy
Termin zgłaszania uczestnictwa czynnego
Termin akceptacji zgłoszeń
15 marca 2015 r.
1 kwietnia 2015 r.
Termin zgłaszania uczestnictwa biernego
30 kwietnia 2015 r.
Termin wnoszenia opłat za uczestnictwo
30 kwietnia 2015 r.
Termin ogłoszenia programu konferencji
początek maja 2015 r.
Termin odbywania się konferencji
15-16 maja 2015 r.
Opłata konferencyjna




Pracownicy naukowi: 350 zł
Doktoranci: 280 zł
Studenci: 100 zł
Pozostali: 450 zł
Opłata obejmuje materiały konferencyjne, przerwy na kawę, przerwy na lunch oraz udział w
imprezie towarzyskiej. Informacje na temat konta oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na
stronie "ZaBaWa" APS.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Janusz Grzelak
Komitet naukowy
prof. dr hab. Janusz Grzelak
prof. dr hab. Dariusz Doliński
prof. dr hab. Eugenia Mandal
prof. dr hab. Andrzej Szmajke
dr hab. Barbara Weigl
dr hab. Michał Bilewicz
dr hab. Józef Maciuszek
Komitet Organizacyjny
prof. dr hab. Janusz Grzelak
dr Michał Szulawski
dr hab. Barbara Weigl
dr Joanna Reichert
dr Dorota Jasielska
dr Magdalena Budziszewska
mgr Katarzyna Chotkowska

Podobne dokumenty