W najbliższą sobotę 17 października 2015 roku w Warszawie

Transkrypt

W najbliższą sobotę 17 października 2015 roku w Warszawie
W najbliższą sobotę 17 października 2015 roku w Warszawie odbędzie się Finał Krajowy Turnieju
o Puchar Premiera RP. W finale udział weźmie szesnaście drużyn – mistrzowie poszczególnych
województw. Województwo Wielkopolskie reprezentuje drużyna Koźmińskiego Gimnazjum.
Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wielkopolskim organizuje wyjazd na te finały.
Godzina wyjazdu: 5:00, godzina powrotu ok.23:00.
Opłata za wyjazd:
Opłata miesięczna Cena wyjazdu
za zajęcia w szkółce
30 zł
30 zł
50 zł
0 zł
Wyrażam zgodę na wyjazd córki/syna
.......................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
w dniu 17.10.2015r. do Warszawy na Finał Krajowy Turnieju o Puchar Premiera RP.
...........................................
(data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)
ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO ŚRODY (14.10.2015) DO GODZINY 15:00
W GOS. ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! WARUNKIEM WYJAZDU JEST
DOSTARCZENIE ZGODY W TERMINIE I UISZCZENIE OPŁATY.

Podobne dokumenty