Karta zgłoszenia pojazdu trakcyjnego

Transkrypt

Karta zgłoszenia pojazdu trakcyjnego
Karta zgłoszenia elektrycznego pojazdu trakcyjnego
Typ i numer inwentarzowy
Rodzaj pojazdu
EZT
Lokomotywa
Właściciel:
Użytkownik:
Miejscem dostarczania Energii Trakcyjnej jest pojazd trakcyjny Odbiorcy, przy czym granica stron w
dostarczaniu energii elektrycznej znajduje się na końcówkach zasilaczy od strony sieci trakcyjnej. Zasilacz
stanowi element sieci dystrybucyjnej pomiędzy siecią trakcyjną a podstacją trakcyjną lub kabiną sekcyjną.
Sieć trakcyjna nie jest siecią dystrybucyjną i jest własnością PKP PLK S.A
Ilość członów pojazdu:
Ilość silników trakcyjnych:
Rodzaj zabezpieczenia głównego:
Nastawa zabezpieczenia głównego [A]:
Moc przyłączeniowa [kW]
Moc urządzeń pojazdu [kW]
Silniki trakcyjne (moc ciągła)
Przetwornica główna
Ogrzewanie
Sprężarka (przy zasilaniu 3 kV)
Inne
(przy zasilaniu 3 kV)
Sprzęg 3 kV
Moc maksymalna
Możliwość rekuperacji energii
Układy pomiarowe
Ilość układów pomiarowych
Typ urządzenia:
Numery pojazdu wg UIC
Pieczęć firmowa
Podpis wnioskodawcy
Miejscowość
data