nr 87 - Kalwaria Wielewska

Transkrypt

nr 87 - Kalwaria Wielewska
Gazetka Parafialna
Parafia p.w. św. Mikołaja w Wielu
Wiele
22 stycznia
2012 r.
Nr 4 (87)
25 stycznia
Nawrócenie św. Pawła, Apostoła
Szaweł urodził się w Tarsie około 55-10 roku po Chrystusie. Pochodził z żydowskiej rodziny silnie przywiąz
przywiązanej do tradycji. Byli niewolnikami, którzy zostali wyzw
wyzwoleni. Szaweł odziedziczył po nich obywatelstwo rzy
rzymskie. Uczył się rzemiosła - tkania płótna namiotowego.
Później przybył do Jerozolimy, aby studiować Torę. Być
może był uczniem Gamaliela. Gorliwość w strzeżeniu
tradycji religijnej sprawiła, że mając około 25 lat stał się
zdecydowanym przeciwnikiem i prześladowcą Kościoła.
Uczestniczył jako świadek w kamienowaniu św. Szcz
Szczepana. Około 35 roku z własnej woli udał się z listami
polecającymi do Damaszku,, aby tam ścigać chrześcijan.
U bram miasta olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał
głos: "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?" - "Kto jesteś, Panie?" - powiedział.ł. A On: "Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci
powiedzą, co masz czynić" (Dz 9, 3-6).
Po nagłym, niespodziewanym i cudownym nawróceniu przyjął chrzest i zmienił imię
na Paweł.
Po trzech latach pobytu w Damaszku oraz krótkim
im pobycie w Jerozolimie odbył trzy
misyjne podróże.
Św.
w. Paweł, nazywany Apostołem Narodów, jest autorem 13 listów do gmin chrześc
chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego Testamentu.
W Palestynie Paweł został aresztowany. Dwa lata przebywał w więzieniu w Ceza
Cezarei.
Gdy odwołał się do cesarza, został deportowany drogą morską do Rzymu. Dwa lata
przebywał w więzieniu o dość łagodnym regulaminie. Uwolniony, udał się do Efezu,
Hiszpanii (?) i na Kretę. Tam aresztowano go po raz drugi (64 r.). W Rzymie oczekiwał na
zakończenie procesu oraz wyrok.
Zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem w tym samym roku co św. Piotr.
W Rzymie w IV wieku szczątki Pawła Apostoła złożono w grobowcu, nad którym wyb
wybudowano bazylikę św. Pawła za Murami. Jest patronem licznych zakonów, Awinionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu nad Menem, Poznania, Rygi, Rzymu, Saragossy oraz marynarzy,
powroźników, tkaczy.
W ikonografii św. Paweł przedstawiany jest w długiej tunice i płaszczu. Jego atrybutami
są: baranek, koń, kość słoniowa, miecz.
Refleksje na temat Niedzielnej Eucharystii
Pamiętaj abyś dzień święty święcił. To trzecie
przykazanie Boże. Dla izraelitów dniem świętym była
sobota. Dla nas, chrześcijan, takim dniem jest
niedziela.
Jest to:
1) pierwszy dzień stworzenia świata przez Boga
a dla nas jest to dzień szczególnie ważny, ponieważ
wspominamy wówczas pamiątkę Zmartwychwstania
Jezusa.
W naszym polskim języku słowo niedziela znaczy tyle co „nie działać”, nie podejmować
wysiłku i pracy. Ale dla chrześcijanina
nina to stanowczo za mało, zwłaszcza w odniesieniu do
Boga. W ten święty dzień nie tylko nie należy pracować, oczywiście poza pracą
konieczną i służebną, do której jest się niejako zobowiązanym,
zobowiązanym ale ten dzień należy
szczególnie uczcić. W tym dniu należy świętować,
św
czyli oddać chwałę Bogu.
A jeśli Bóg nie da ci zdrowia, to co zarobisz? Nawet nie wstaniesz.
2) Nie jest rzeczą trudną zachęcić człowieka do odpoczynku, ale o wiele trudniej jest
zachęcić kogoś, by w tym świętym dniu uczestniczył w spotkaniu wspólnoty z Bogiem.
Z jednej strony jest to nasz obowiązek. Pierwsze przykazanie
przy
kościelne poucza nas,
iż w niedziele i święta nakazane należy we mszy świętej nabożnie uczestniczyć
i powstrzymywać się od pracc niekoniecznych.
Ale z realizacją tego przykazania bywa różnie. Wszystko to zależy od nas samych.
Jak my podchodzimy do tej kwestii. Czym dla mnie jest msza święta.
Może ona być tylko koniecznym i uciążliwym obowiązkiem.
obowiązkiem
Wtedy zawsze znajdziemy wymówkę, usprawiedliwienie by w niej nie uczestniczyć.
Ciężko jest znaleźć 1 godzinę czasu,, by poświęcić ją na spotkanie z Chrystusem.
I pomimo tego, że tydzień liczy 168 godzin,
godzin to człowiekowi, który nie będzie odczuwał
potrzeby rozmowy ze Zbawicielem, zawsze będzie brakowało właśnie tej jednej.
Dlaczego? Ponieważ Eucharystia nie stanowi dla takiego człowieka
czł
żadnej wyższej
wartości. Jest
est jedynie przykrym obowiązkiem. Taki człowiek często,
często by zagłuszyć wyrzuty
sumienia, będzie mówił, że przecież wszędzie można się modlić, bo
b przecież Bóg jest
wszędzie. A gdy te wyrzuty staną się zbyt mocne to na wszelki wypadek pokaże się
w kościele przy okazji świąt Bożego Narodzenia
arodzenia albo na święconkę. Oznacza to,
to że taki
człowiek nigdy nie rozumiał czym jest i czym powinna być Eucharystia dla
chrześcijanina.
Msza święta too nie tylko zbiór jakichś modlitw. To nie tylko kilkadziesiąt minut
spędzonych w świątyni. To nie tylko wrzucenie
wrzu
jakichś miedziaków na tacę, żeby nie
wyszło głupio. Msza święta ma być naszym osobistym a zarazem wspólnotowym
spotkaniem z Jezusem, żywym i obecnym Bogiem. To w Eucharystii wypełniają się słowa
Chrystusa „Oto jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata”. Eucharystia
to dar Bożej miłości dla człowieka. Miłości
Miłoś która oddaje wszystko dla drugiego. Miłości
która dała się ukrzyżować byśmy mieli życie wieczne. Miłości która stała się pokarmem
na życie wieczne. O tym wszystkim zapewnia nas Jezus w słowach Kto ten chleb
spożywa ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
Musimy zadawać sobie pytanie, jakim ja jestem chrześcijaninem? Jak ważny jest dla
mnie Bóg? Ile znaczy dla mnie jego miłość utajona w Eucharystii? Na ile ja wierzę
w obecność Jezusa w tym sakramencie?
Od wiary zależy, czym jest dla mnie ołtarz, na którym dokonuje się ofiara Syna
Bożego. Czy jest on dla mnie żłóbkiem betlejemskim, gdzie na świat przyszedł Bóg, czy
jest dla mnie Kaną Galilejską, gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu, przemiany wody
w wino. Czy dla mnie też dokona się ten wspaniały cud i Bóg przemieni moje życie. Czy
ołtarz staje się dla mnie Kalwarią, gdzie na krzyżu Chrystus ofiaruje siebie za mnie bym
ja mógł żyć. Czy dostrzegam na ołtarzu wspaniały poranek Zmartwychwstania.
Kiedyś przeczytałem takie piękne porównanie dotyczące modlitwy chrześcijanina
i obecności na mszy świętej. Autor przyrównał to do relacji między zakochanymi.
Modlitwa, śpiew ku chwale Boga, nawet najpiękniejsze nabożeństwa, to jak listy miłosne
pisane do drugiej osoby. A msza święta jest już jak bezpośrednie spotkanie z osobą,
którą kocham.
Kochasz Chrystusa? Tak? To dlaczego nie chcesz się z Nim spotkać i nie masz Mu
nic do powiedzenia? Zatem jesteś egoistą, bo tylko bierzesz!
Młode pokolenie uczmy wdzięczności.
Ostatnio coraz bardziej widać tzw. turystykę eucharystyczną, brak związania ze
swoją rodziną parafialną.
Znana gwiazda filmowa Greta Garbo, będąc u szczytu sławy, w wieku 36 lat porzuciła
karierę filmową. W wywiadzie udzielonym po 36 latach powiedziała: „w moim życiu
panował wielki zamęt i chaos, a dzisiaj zbyt późno, abym mogła je uporządkować. Stale
na coś czekałam, ale na co – sama nie wiem. Równie dobrze mogłabym mieszkać na
bezludnej wyspie, ale i tam nie znalazłabym wewnętrznego spokoju. Po prostu
zmarnowałam życie, dlatego teraz nie mogę zaznać spokoju. Zmarginalizowałam
w swoim życiu Chrystusa, opuściłam Go, dlatego – teraz to wiem – czuję taką pustkę.
Dlatego każdego dnia uczymy się umiłowania Jezusa w Eucharystii. Tak, by nie
stanowiła ona ciężaru, względnie dodatku do wypoczynku niedzielnego, bądź też tradycji
czy przyzwyczajenia zaszczepionego w nas w rodzinnym domu, lecz by była dla nas
spotkaniem z Bogiem, który ukochał nas aż do końca i który również pragnie być przez
nas kochany.
Starajmy się zatem, by nasz udział w Eucharystii był jak najpełniejszy, włącznie
z przyjmowaniem Komunii świętej, oczywiście w stanie łaski uświęcającej oraz by nasza
obecność na mszy zawsze wypływała z potrzeby naszych serc.
Drogich Parafian i Gości serdecznie zapraszamy do udziału w Liturgii:
w ciągu tygodnia: - o godzinie 7:20 i 17:00
w sobotę: - o godzinie 18:30: we Wdzydzach Tucholskich
w niedzielę - o godzinie 8:00; 10:00; 11:30 i 16:00
Ogłoszenia duszpasterskie
1. W wezwaniu, jakie kieruje do nas Chrystus, trzeba zwrócić uwagę na dwie sprawy:
nawrócenie i wiarę w to, co jest zawarte w Ewangelii. Chrystusowi chodzi o to, byśmy
nawracając się, zerwali z chrześcijaństwem sprowadzającym się tylko do obecności na
Mszy świętej, często „od wielkiego dzwonu”, a zaczęli żyć zgodnie z wymaganiami
Ewangelii
2. Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Tak bardzo upragniona
przez Jezusa jedność została zniszczona przez ludzką pychę i jest zgorszeniem dla
świata, dlatego nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej przywrócenia. W tej intencji
ofiarujmy nasze modlitwy i cierpienia.
3. Dziś Dzień Dziadka. Nie zapomnijmy w naszej modlitwie o dziadkach.
4. W środę, 25 stycznia obchodzimy święto nawrócenia świętego Pawła, upamiętniające
wydarzenia pod Damaszkiem, gdy Pan Jezus ukazał się prześladowcy chrześcijan,
Szawłowi, który odtąd stał się największym apostołem pogan, Pawłem.
5. Pragniemy przypomnieć o organizowanej parafialnej pielgrzymce do Lourdes
w dniach: 12 - 21 marca br. Szczegóły na stronie: www.kalwariawielewska.pl lub pod
numerem telefonu organizatora, Pana Henryka z firmy Wesstravel: 502/398942
6. Kolekta w przyszłą niedzielę tzw. "specjalna" i przeznaczona na renowację naszej
świątyni: na nowe okna do zakrystii. Ostatnia wyniosła: 4.225,30 zł. Bóg zapłać.
W tym tygodniu patronują nam:
we wtorek, 24 stycznia, – święty Franciszek Salezy, biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron dziennikarzy i prasy katolickiej;
w czwartek, 26 stycznia, święci biskupi Tymoteusz i Tytus, uczniowie i współpracownicy świętego Pawła, który skierował do nich listy zawierające ważne polecenia zarówno dla pasterzy, jak i wiernych;
w piątek, 27 stycznia – błogosławiony Jerzy Matulewicz, odnowiciel zakonu Marianów, biskup wileński. Jego beatyfikacja odbyła się w Watykanie podczas obchodów
600-lecia chrztu Litwy. Prośmy go, by przyczynił się do budowania jak najlepszych
relacji między Polską i Litwą;
w sobotę, 28 stycznia, święty Tomasz z Akwinu, doktor Kościoła i jeden z najwybitniejszych filozofów w dziejach kultury europejskie. Jego dzieła filozoficzne i teologiczne do dziś stanowią ważną inspirację dla nauczania Kościoła.
ks. proboszcz Jan Flisikowski
ks. wikariusz Piotr Lubecki
Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja
Sanktuarium Kalwaryjskie
83-441 Wiele ul. Derdowskiego 1
www.kalwariawielewska.pl
e-mail: [email protected]
Opracowanie, sk