zadanie nr 2 eucharystia

Transkrypt

zadanie nr 2 eucharystia
Imię i nazwisko
ZADANIE 2 – UZUPELNIJ W OPARCIU O KATECHIZM YOUCAT 208 - 223
Oprac. Barbara Ludorowska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kiedy została ustanowiona
Eucharystia i przez kogo?
Dlaczego Eucharystia jest
mistycznym centrum wszystkich
sakramentów?
Kto jest autorem najstarszej
relacji wydarzeń z Wieczernika?
Podaj inne nazwy Eucharystii.
Co to znaczy, że celebrans stoi
przy ołtarzu in persona Cristi
capitis?
Co jest podstawą kultu
eucharystycznego?
Dzięki czemu Chrystus realnie
staje się obecny w Eucharystii?
8.
Co to jest konsekracja?
9.
12.
W którym momencie dokonuje
się przemiana chleba i wina w
Ciało i Krew Jezusa?
Co się dokonuje w czasie
konsekracji?
Jak nazywa się w języku
teologicznym ta przemiana?
Co jest materią Eucharystii?
13.
Co to jest transsubstancjacja?
14.
Co to jest: hostia i komunikanty?
15.
Co to jest monstrancja?
16.
Co to jest tabernakulum?
17.
Co to jest doksologia i kiedy się
ją wymawia?
10.
11.
UZUPEŁNIJ I DOKOŃCZ ZDANIE / praca na zajęciach niedzielnych 19.10. 2014r/
1. Eucharystia to dla chrześcijan
___________________________________________________________
2. Eucharystia dzieli się na........części. Są to
______________________________________ _________________________
3. Jak zaczyna się msza święta?
________________________________________________________________
4.Co znaczą słowa „Pan z wami?”
________________________________________________________________
5.Jakimi słowami na pozdrowienie kapłana „Pan z wami” odpowiadają wierni?
________________________________________________________________
6.Jak nazywa się moment mszy świętej, w którym wyznajemy i przepraszamy
za nasze grzechy?
________________________________________________________________
7.Co to jest „Kolekta”?
________________________________________________________________
8.Jakie słowa wypowiada lektor lub kapłan po przeczytaniu Pisma świętego?.
________________________________________________________________
9.Dlaczego po czytaniach wierni wypowiadają słowa „Bogu niech będą dzięki”?
________________________________________________________________
1. Podczas mszy świętej do ołtarza przynoszone są wino i chleb. Następnie
kapłan modli się nad tymi darami ołtarza, jak myślisz, o co ?
________________________________________________________________
2. Po co kapłan mówi do wiernych „w górę serca”?
________________________________________________________________
3. Czy potrafisz teraz odpowiedzieć na zawołanie kapłana „oto wielka tajemnica
wiary”?
________________________________________________________________
4.Czym jest dla nas modlitwa Ojcze Nasz?
________________________________________________________________
5. Jaki znak przekazujemy sobie w czasie Eucharystii?
______________________________________________________________
6. Co on symbolizuje i do czego nas zobowiązuje?
________________________________________________________________
7.Dokończ zdanie. Komunia to
________________________________________________________________
8.Ostatnie słowa, jakie wypowiada podczas mszy kapłan, to
________________________________________________________________
Oznacza
ono_____________________________________________________________

Podobne dokumenty