druk zapytania dla systemów przykręcanych

Transkrypt

druk zapytania dla systemów przykręcanych
THERMOPLAY S.P.A.
11026 PONT SAINT MARTIN (AO) -Via Carlo Viola 74
tel. 0125.800 311 - fax 0125.806 271 - 805567
[email protected] - www.thermoplay.com
Spółka akcyjna z jednym właścicielem, zarządzana
i koordynowana przez Barnes Group Inc.
D R U K Z A PY TA N I A D L A S YS T E M Ó W P R Z Y K R Ę C A N YC H
(*) Wymagane pola
(∆) Wymagane pola dla systemów zamykanych
PRZEDSTAWICIEL
KLIENT
Osoba kontaktowa
Adres
Tel.
E-mail
(0) Wymagane pola w przypadku analizy wtrysku
Kod klienta
Data
Wymagania techniczne klienta
Klient ostateczny
OPIS
MATERIAŁ (*)
PRODUCENT
Wsp. płynięcia
Masa tworzywa wtryskiwanego przez każdą dyszę [g] (*)
Ilość gniazd (*)
ZMIANA KOLORÓW
Tak
Nie
TULEJKA DO ZMIANY KOLORU
Nie
Tak
Śr. grubość ścianki [mm]
WTRYSK
Bezpośredni
W zimny dolot
GRZAŁKA KSZTAŁTOWA (max moc na strefę. Standard Thermoplay = 3500W/max na strefę) W
Stal nierdzewna
ILOŚĆ DYSZ (*)
Symbol
Typ dysz (*)
TULEJA WTRYSKOWA (*)
H = 40
H = 60
(Z grzałką)
Specjalna H =
TULEJA DYSZY
symbol
ZAWÓR IGLICOWY (∆)
symbol
OKABLOWANIE ELEKTRYCZNE (*)
PRZYŁĄCZA (*)
OKABLOWANIE HYDRAULICZNE / PNEUMATYCZNE (*)
ANALIZA PŁYNIĘCIA
dekompresja
Z filtrem
(Z grzałką)
(Z grzałką)
(Jeżeli nie podana, dostarczane R=0)
(Bez grzałki)
Promień
standardowa
IGLICĄ: Ø iglicą (∆)
specjalna (Dostarczyć rysunek)
standardowa chłodzona
standardowa
zorientowana
stożkowa (∆)
cylindryczna (∆)
REGULATOR TEMPERATURY
PRZYŁĄCZA WODNE (*)
PRZYŁĄCZA WODA /OLEJ (*)
GÓRA FORMY
Gabaryt formy (*) = mm.
2
POZYCJE 1-12 (*)
Puszka
przyłączeniowa
3
12
4
11
5
Woda
Zasilanie
zaworów
DYSZA WTRYSKARKI
Wyjście kabli
Wyjście kabli
1
Wyjście kabli
H = 84
Nie
POWÓD ANALIZY (0)
ROZMIESZCZENIE GNIAZD
STRONA OPERATORA
Gabaryt formy (*) = mm.
H = 22
Tak
Sekwencyjny
10
9
8
Wyjście kabli
7
UWAGA: Rysunek należy wykonać w „widoku od strony dyszy wtryskarki”.
Thermoplay zastrzega sobie prawo do zaproponowania alternatywnych wyprowadzeń kabli w celu optymalizacji grzania
UWAGI
Send
Print