Harmonogram Modlnica

Transkrypt

Harmonogram Modlnica
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
MODLNICA
1 styczeń – 31 grudzień 2016 r.
ŚRODA
Odpady segregowane:
● opakowania szklane,
● papier/tektura,
● tworzywa sztuczne
ŚRODA
09.01.2016 (SOBOTA)
09.01.2016 (SOBOTA)
20.01.2016
---
03.02.2016
03.02.2016
17.02.2016
---
02.03.2016
02.03.2016
16.03.2016
---
31.03.2016 (CZWARTEK)
31.03.2016 (CZWARTEK)
13.04.2016
---
27.04.2016
27.04.2016
11.05.2016
---
25.05.2016
25.05.2016
08.06.2016
---
22.06.2016
22.06.2016
06.07.2016
---
20.07.2016
20.07.2016
03.08.2016
---
17.08.2016
17.08.2016
31.08.2016
---
14.09.2016
14.09.2016
28.09.2016
---
12.10.2016
12.10.2016
26.10.2016
---
09.11.2016
09.11.2016
23.11.2016
---
07.12.2016
07.12.2016
21.12.2016
---
Odpady komunalne
(ZMIESZANE)
Odpady
biodegradowalne
Odpady wielkogabarytowe
15.03.2016 (WTOREK)
11.10.2016 (WTOREK)
Szanowni Państwo!
Przekazujemy Państwu nowy harmonogram odbioru
segregowanych oraz wielkogabarytowych na rok 2016.
odpadów
zmieszanych,
Dodatkowo przypominamy ważne kwestie:
1. Pojemniki należy wystawiać przed posesję, do godziny 6:00 w wyznaczonym dniu
odbioru.
2. Właściciele nieruchomości powinni:
 zapewnić miejsce przeznaczone do ustawienia pojemników na utwardzonej
powierzchni w taki sposób, aby odległość od miejsca ich ustawienia do miejsca
podjazdu śmieciarką nie przekraczała 10 m;
 zapewnić należyty, wolny w okresie zimowym od zwałów śniegu i lodu oraz nie
zastawiony niczym dojazd do pojemników;
 zapewnić, w przypadku okresowego braku dojazdu, dojazd zastępczy lub
przemieszczać każdorazowo pojemnik do najbliższej drogi dojazdowej.
Opłatę należy uiszczać bez wezwania, do 20-go każdego miesiąca.
Wójt Gminy Wielka Wieś
Tadeusz Wójtowicz

Podobne dokumenty