regulamin

Transkrypt

regulamin
REJESTRACJA I PROFIL UŻYTKOWNIKA
§1
W celu korzystania z pełnych zasobów systemu rejestracji biegów, Użytkownik może dokonać rejestracji w systemie. Rejestracja w systemie jest
bezpłatna.
§2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
W celu dokonania przez Użytkownika rejestracji w Systemie, Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny
zamieszczony na stronie głównej systemu rejestracji biegów.
Użytkownik w każdej chwili może zmienić swoje dane, zamieszczone w systemie, poprzez ich modyfikację w swoim Profilu
Użytkownika bądź jeżeli zmiana danych jest zastrzeżona przez administratora poprzez przesłanie informacji drogą e-mailową na adres
właściciela systemu.
Organizator ma prawo do usunięcia Użytkownika jeżeli zmiana danych jest nie zgodna z regulaminem dodanych biegów.
Podczas rejestracji do Systemie, Użytkownik zobowiązany jest do podania: E-maila Użytkownika, który staje się w tym momencie
loginem, hasła dostępowego, adresu zamieszkania, daty urodzenia, płci, nr telefonu, rozmiaru koszulki, imienia oraz nazwiska.
Zakładając własny Profil, Użytkownik zgadza się na rejestrowanie przez Administratora statystyk swojej obecności i aktywności w
Systemie. Administrator zastrzega sobie możliwość rozbudowy statystyk.
Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Użytkownika w przypadku stwierdzenia, iż podane przez Użytkownika dane
osobowe w formularzu rejestracyjnym są błędne..
Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Profilu, po uprzednim skontaktowaniu się z Administratorem. Po usunięciu Profilu nie
ma możliwości jego przywrócenia.
Użytkownik systemu rejestracji biegów zobowiązuje się do używania Profilu Użytkownika zgodnie z obowiązującymi w Polsce
przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.