W dniach 22-23 stycznia 2016 r. Lubelski Wojewódzki Inspektor

Transkrypt

W dniach 22-23 stycznia 2016 r. Lubelski Wojewódzki Inspektor
W dniach 22-23 stycznia 2016 r. Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego - Robert Lenarcik uczestniczył w IV Ogólnopolskiej Konferencji
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego pn. Problemy techniczno – prawne
utrzymania obiektów budowlanych.
Podczas konferencji Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
wygłosił referat „Działania organów administracji publicznej w odniesieniu do
obiektów budowlanych podczas użytkowania”.

Podobne dokumenty