Szkolenie z prawa budowlanego 28.11.2015 r. sala konferencyjna

Transkrypt

Szkolenie z prawa budowlanego 28.11.2015 r. sala konferencyjna
Szkolenie z prawa budowlanego 28.11.2015 r.
sala konferencyjna Hotelu Hilton Garden Inn w Rzeszowie Al. Kopisto 1
(budynek CKH Millenium Hall)
godz. 10:00 – 14:00.
Zagadnienia do przedstawienia na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa sądowoadministracyjnego:
1) postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych:
- pozwolenie na budowę - wniosek, dokumenty, uzgodnienia;
- zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych;
- obowiązki inwestora;
- strony postępowania;
- wstrzymanie wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę przed organem
i w postępowaniu sądowoadministracyjnym;
2) samowola budowlana, jako instytucja Prawa budowlanego;
- możliwości legalizacji samowoli budowlanej - postępowanie naprawcze, rodzaje
rozstrzygnięć, adresaci obowiązku;
- nakaz rozbiórki - warunki, podstawy prawne do wydania decyzji administracyjnej
w tym przedmiocie;
- strony postępowania;
- wykonalność decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego;

Podobne dokumenty