FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY „START W BIZNES Z URZĘDEM

Transkrypt

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY „START W BIZNES Z URZĘDEM
Zał. nr 1 do regulaminu
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
„START W BIZNES Z URZĘDEM PRACY – EDYCJA IX”
1) Imię i nazwisko właściciela:
…………………………………………………………………………………………………................
2) Nazwa i adres firmy:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………............................................................
3) Strona internetowa:
…………………………………………………………………………………………………................
4) Numer telefonu:
…………………………………………………………………………………………………................
5) Numer faksu:
…………………………………………………………………………………………………................
6) Numer REGON:
…………………………………………………………………………………………………................
7) Numer NIP:
…………………………………………………………………………………………………................
8) Rodzaj działalności:
………………………………………………………………....................................................................
…………………………………………………………………………………………............................
9) Data rozpoczęcia działalności:
…………………………………………………………………………………………............................
10) Data rozliczenia działalności:
…………………………………………………………………………………………............................
11) Osoba do kontaktów:
.…………………………………………………………………………………………………………...
tel. kontaktowy: …………………………………………………………………………………………
faks: ..........................................................................................................................................................
e-mail: ………………………………………………………………………………..............................
…………………………
Podpis

Podobne dokumenty