Vision Master FT

Transkrypt

Vision Master FT
VisionMaster FT
®
Marzec 2016 Rev A
1
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
VisionMaster FT - Agenda

VMFT – podstawowa obsługa
Stand alone system jako Radar, Chart Radar, ECDIS, CID & Total Watch
ISIC Computer types
PCIO
Control Panels
Monitors
Dongles
Konfiguracja (stand alone)
Instalacja map.
Obsługa VMFT (reporty, narzędzia serwisowe and I podstawowa obsługa)
Multi node system jako Radar, Chart Radar, ECDIS, CID & Total Watch
Multinode system i dongles
Konfiguracja systemu
Dual system
Sieć
External equipment: NSI, Analogue interface, ESP unit. (krótkie przedstawienie)
2
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
VisionMaster FT
?
y
m
ś
e
t
s
je
u
t
o
c
Po
Doswia
d
czenie?
Wymiana informacji?
Przepisy?
Interfaces?
Wsparcie?
Problem
y
Udoskonalenia?
3
ze sprz
ętem?
?
ć
ś
o
ł
z
s
y
Prz
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
VisionMaster FT
Dostępny jako:
1. Cat1 – (ARPA)
2. Cat1C / Chart Radar
3. ECDIS
4. ECDIS with Radar Overlay
5. Conning Information Display
6. Total Watch
4
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
340 VisionMaster Deckstand
 Status:
 W sprzedaży.
 Typ uznania:
 IEC 62388 ed. 1.0
System nawigacyjny i
radiokomunikacyjny przeznaczony na
okręty – stosuje się badania i testy
według norm
 Products:
 Cat 1, Cat 1 C,
 Cat 1H, Cat 1 HC
5
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
340 VisionMaster Desktop
 Status:
 W sprzedaży.
 Typ uznania:
 IEC 62388 ed. 1.0
System nawigacyjny i radiokomunikacyjny
przeznaczony na okręty – stosuje się
badania i testy według norm
 Products:
 Cat 1, Cat 1 C,
 Cat 1H, Cat 1 HC
6
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
340 VisionMaster Kit Format
 Status:
 W sprzedaży.
 Typ uznania:
 IEC 62388 ed. 1.0
System nawigacyjny i radiokomunikacyjny
przeznaczony na okręty – stosuje się
badania i testy według norm
 Products:
 Cat 1, Cat 1 C,
 Cat 1H, Cat 1 HC
7
Control Panel pokazany w standardowym ukompletowaniu
(wcześniejsza wersja zawierała tylko trackerball)
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
250 VisionMaster Desktop
 Status:
 W sprzedaży.
 Typ uznania:
 IEC 62388 ed. 1.0
System nawigacyjny i radiokomunikacyjny
przeznaczony na okręty – stosuje się
badania i testy według norm
 Products:
 Cat 2, Cat 2 C,
 Cat 2H, Cat 2 HC
 ECat 2, ECat 2 C
 ECat 2H, ECat 2 HC
8
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
250 VisionMaster Kit Format
 Status:
 W sprzedaży.
 Typ uznania:
 IEC 62388 ed. 1.0
System nawigacyjny i
radiokomunikacyjny przeznaczony na
okręty – stosuje się badania i testy
według norm
 Products:
 Cat 2, Cat 2 C,
 Cat 2H, Cat 2 HC
 ECat 2, ECat 2 C
 ECat 2H, ECat 2 HC
9
Control Panel pokazany w standardowym ukompletowaniu
(wcześniejsza wersja zawierała tylko trackerball)
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
250 VisionMaster Integrated Tabletop
 Status:
 W sprzedaży.
 Typ uznania:
 IEC 62388 ed. 1.0
System nawigacyjny i
radiokomunikacyjny przeznaczony na
okręty – stosuje się badania i testy
według norm
 Products:
 Cat 2, Cat 2 C,
 Cat 2H, Cat 2 HC
 ECat 2, ECat 2 C
 ECat 2H, ECat 2 HC
10
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
X-Band Turning Unit
Turnig Unit po otwarciu:
11
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
X-Band Turning Unit
Turnig Unit rozmieszczenie
elementów wewnątrz
12
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
X-Band Turning Unit
Układ nadawczy typu Bulkhead
13
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
X-Band Turning Unit
Blok nadawczo-odbiorczy (bulkhead) po otwarciu:
14
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
X-Band Turning Unit
Blok nadawczo-odbiorczy (bulkhead) po otwarciu:
15
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
X-Band Turning Unit
Turnig Unit rozmieszczenie
elementów wewnątrz
16
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
S-Band Turning Unit
Turnig Unit Masthead po otwarciu:
17
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
S-Band Turning Unit
Turnig Unit Bulkhead po otwarciu:
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
X-Band Tranceiver Unit Naval
Turnig Unit rozmieszczenie
elementów wewnątrz
19
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
X-Band Turning Unit Naval
Typy dostępnych TU:
• I Band – 4’, 6’ and 8’
• F Band 9’ and 12’
• Standard White – With Logo
• Standard White – No Logo
• Grey - With Logo
• Grey - No Logo
Turning unit dodatkowe właściwości:
a) video buffer - 4 wyjścia video
b) pre-triger
c) silence input
d) sterowanie obrotami (stałe, zmienne)
e)zaawansowane wewnętrzne mechanizmy testowe
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
X-Band Processor Unit
Funkcje Navalised:
Red First Strike - Tryb wideo Red First Strike pozwana na łatwą identyfikację i podświetlenie na czerwono na
ekranie szybko poruszających się obiektów takich jak helikoptery czy samoloty. Red First Strike jest aktywowane za
pomocą przycisku znajdującego się na wskaźniku głównym. Przycisk określa tryb wideo; Nav (tryb domyślny dla
standardowej prezentacji wideo), lub Air dla red first strike.
Target Intercept - Funkcja target intercept umożliwia operatorowi wykonanie wyznaczenia przecięcia drogi
pomiędzy dwoma jednostkami. Przecięcia te można ustawić od lub do jednego z następujących:
własny statek
śledzony obiekt
aktywny obiekt AIS
zewnętrzny obiekt (ECDIS)
Kurs wymagany do uzyskania odpowiedniego przecięcia tras jest wyliczany i pokazywany na ekranie. Wektory
przecięcia są wyświetlane na wskaźniku okręgu wideo/mapy tak, aby pokazać gdzie będzie miało miejsce przecięcie.
Helicopter Approach Sector - Funkcja Helicopter Approach Sector ma na celu pomoc operatorowi w
naprowadzenie helikoptera na lądowanie. Początek układu zbliżania się helikoptera może być ustawiony na
jeden z następujących obiektów:
CCRP własnego statku.
śledzony obiekt
aktywny obiekt AIS
zewnętrzny obiekt (ECDIS)
Sektor zbliżania się składa się z trzech linii promieniście rozchodzących się z początku układu. Każda z linii
oddalona jest o 15°, pomiędzy liniami narysowano przerywane linie kalibracyjne w odstępie kręgów odległości. Linie
Sektora Zbliżania Helikoptera pokazuje linie sektora zbliżania się biorące swój początek w CCRP statku.
21
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
X-Band Processor Unit
Funkcje Navalised:
Freeze Frame - pozwala na zatrzymanie obrazu wideo. Stop-klatka może być aktywowana lokalnie za pomocą
przycisku Freeze znajdującego się na wskaźniku głównym lub za pomocą zewnętrznej kontroli stop-klatki.
Kiedy stop-klatka jest aktywowana lokalnie, wideo zatrzymuje się tylko na wskaźniku w konkretnym węźle.
Kiedy aktywowana jest zewnętrzna kontrolka stop-klatki, zatrzymują się wszystkie obrazy wideo na
wskaźnikach w systemie wielowęzłowym. Stop-klatka zewnętrzna używana jest kiedy, przykładowo, wymagana
jest cisza radiowa naszego własnego statku.
Station Keeping – Funkcja pozwalająca opertorowi prowadzic nadzór nad jednostkami znajdujacymi sie w
konwoju poprzez ustalenie dopuszczalnych przesuniec od wyznaczonej odległosci od nas samych.
Wyznaczenie następuje poprzez wyznaczenie dopuszczalnych okręgów odalenia.
Drop Line - możliwość edycji linii Drop Line prostopadłej do kursu okrętu, po przekroczeniu której dla obiektów
śledzonych oddalających się od okrętu dalsze śledzenie jest porzucane,
Remote Marker - możliwość wyświetlania zewnętrznego markera (dotyczy tylko radaru z wejściem „Remote
Marker” od zewnętrznego urządzenia)
Agile Target Tracking - możliwość śledzenia szybko poruszających się obiektów typu helikopter lub samolot
(prędkość obiektu 150-600 węzłów)
Test Target Velocity Settings - możliwość zmiany prędkości, kursu oraz parametrów zwrotów dla obiektów
testowych w menu Targets.
22
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
VisionMaster FT
Wersje oprogramowania:
1. Należy pamiętać, że rozróżniamy dwa oznaczenia
oprogramowania MA – niekomercyjne obecne wersja
to MA 1.9.0.0059 oraz komercyjna bez oznaczeń
literowych obecnie w wersji 7.3.0
2. Występuje rozgraniczenie oprogramowania w
zależności od posiadanej karty Scan Converter – SC2
lub SC3 (SC4)
23
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
VisonMaster FT – wymiany okresowe pozespołów
 Processor Unit
a) sprawdzenie stanu wentylatorów oraz filtrów w czasie
normalnej pracy co 3 miesiące oraz wymiana na nowy w czasie
remontu średniego co 6 lat.
b) wymiana baterii BIOS co 5 lat
c) renowacja i zabezpieczenie płyt co 6 lat
 Blok nadawczo-odbiorczy
a) wymiana magnetronu po przepracowaniu na TX 6000 godzin
lub w czasie remontu 6 letniego
b) dla radaru X-Band wymiana silnika oraz paska (nie dłużej niż 6
lat) co 5000 godzin
c) co 6 lat wymiana wentylatora dla radaru S-Band
d) renowacja i zabezpieczenie płyt co 6 lat
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
VisionMaster FT
Total Watch
Workstation
Chart Radar
Radar
25
ECDIS w/ Radar
Overlay
ECDIS
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
VisionMaster FT
Chart Radar
ECDIS
Automation Sys
AIS
Nav Sensors
CCTV & Night Vision
26
Radar
Ship Alarms
Weather
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
VisionMaster FT
Ujednolicona instalacja
& konfiguracja
Mniejsze nakłady
szkoleniowe
Ujednolicona diagnostyka
Mniejsza lista
części
Jeden wzór
dokumentacji
instalacyjnej
27
Niższe koszty
części
Współne części dla
całej rodziny produktów
Ujednolicone
oprogramowanie
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
VisionMaster FT
PCIO Unit
65900AA Standard Gyro Int (stepper & 360:1 synchro)
65900AB Special Gyro Int (1:1, 36:1, 90:1 & 180:1 synchro)
28
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
VisionMaster FT
 PCIO Unit









29
9 Serial I/O Ports – 3 Hi Speed - 6 Standard.
Allows 9 Inputs and 5 Outputs.
1 Analogue Gyro Input – Standard or Special.
1 Pulse Log Input – 100 to 2560 Pulses per NM.
4 Discrete Analogue Voltage Inputs.
2 Discrete Analogue Voltage Outputs.
3 Relay Outputs Power – Vigilance – Watchkeeping.
+15 & -15 VDC Outputs – Inter-switch.
+24 VDC Output for NSI Boxes, Network switch Etc.
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
PCIO CONNECTIONS
 Wejścia szeregowe TSCF, TSCG TSCH i TSCJ mogą
pracować z prędkością do 9600 bodów, ale uwaga te wejścia
nie obsługują sygnału żyrokompasu.
 Jeśli chcemy podać sygnał żyrokompasu cyfrowy to zgodnie
z normą IEC61162-2, i.e. musi on mieć prędkość 38400
bodów I częstotliwość powtarzania 50Hz.
 Wszystkie wyjścia obsługują standardy RS232 i RS422
(różnica w łączeniu).
 Jeśli nie posiadamy żyrokompasu z wyjściem cyfrowym
spełniającym normę wówczas VisionMaster FT ma możliwość
odbioru sygnału żyrokompasu jako sygnału analogowego.
30
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
Compass Interface board
 Płytka Compass Interface instalowana jest jako
przystawka do płyty głównej PCIO.
 Zainstalowana płytka Compass Interface decyduje jaki
rodzaj sygnału z gyro jesteśmy w stanie przyjąć.
Występują dwa rodzaje płytki Compass Interface:
Standard i Special.
31
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
VisionMaster FT
ISIC Computer
65901AN/AR/AT
32
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
VisionMaster FT
ISIC PC
Front Panel Power,
HD Activity LED’s,
Przycisk Reset i 2
porty USB.
ON LED będzie
czerwona dopóki
komputer będzie w
spoczynku,
Zielona kiedy
pracuje,
Mrugająca czerwona
kiedy dysk HD jest
podgrzewany.
33
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
Wersje Scan converter card
 Karta SC2 współpracuje tylko z wersja
oprogramowania cywilnego 1.0 or 2.0
 Karta SC3 wydana w lipcu 2008
 Współpracuje z oprogramowaniem cywilnym 3.0 i
wyższym oraz każdym zainstalowanym w PN.
 Wspiera standard IEC62388.
 Karta SC4 wydana w połowie 2009.
Odmiana karty SC3 przystosowana do szyny danych
PCI Express. Stworzona dla procesorów typu dual
tzn odsługujących jednocześnie dwa bloki
nadawczo-odbiorcze.
34
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
Processor typu Dual
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
Processor typu Dual
 Odmiana procesora przeznaczona do jednoczesnej
współpracy z dwoma blokami nadawczo-odbiorczymi
 Zastosowanie – okręty i inne jednostki pływające nie
mające możliwości zapewnienia jednej antenie widoku
360 stopni – jednostki na których występują martwe
sektory
 Zadanie jednostki typu DUAL – zintegrować obraz
radarowy z dwóch niezależnie pracujących bloków
nadawczo-odbiorczych w jeden obraz 360 stopni (jeden
wskaźnik) przy zachowaniu pełnej kontroli nad ich pracą
z wybranego przez użytkownika węzła systemu VMFT
 Obecnie system typu DUAL jest w tracie implementacji
na okręcie ORP Piorun
 Możliwość współpracy z radarami na pasmo S i X
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
Processor typu Dual
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
Processor typu Dual
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
VisionMaster FT
Karty graficzne I wyjścia video na portach VGA, DVI & HDMI.
Spotykane są 3 typy kart graficznych:
ISIC 945
PN: 03685-001 (VGA + DVI)
ICIS 965
PN: 04729-002 (DVI + DVI)
ISIC G43
PN: 04861-001 (DVI + VGA + HDMI) – współpracuje z najnowszym oprogramowaniem.
W przypadku użycia klona pamiętaj że rozdzielczość musi być taka sama na obu ekranach.
Monitory Widescreen wymagają użycia wyjścia portu DVI lub HDMI.
Długość standardowego kabla DVI lub HDMI nie powinna przekraczać 5 metrów.
(Wysokiej jakości kable działają do 10 metrów)
Jeśli wymagany jest większy dystans pomiędzy monitorem a procesorem użyj HDMI/CAT6/HDMI
extender.
Zatwierdzony model przez NGSM: HDMI GTB-3DTV-BLK
39
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
VisionMaster FT
 Przyłącza Video.
Wyjście VGA wspiera 1280 x 1024
Wyjście DVI/HDMI wspier
1920x1200 - monitory widescreen.
Karty graficzne z podwójnym
wyjściem DVI posiadają adaptor DVI
 VGA w zestawie.
40
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
VisionMaster FT
 Hard Drive Types.
 945 use ATA or SATA Hard drive 2,5”
 965 & G43 use SATA Hard drive 2,5”
IDE (P)ATA
SATA
41
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
VisionMaster FT
Hatteland (Norwegian)
Melford (British)
ISIC (Danish)
ISIC Radar Monitor
65925K
25,5” Monitor (Desktop or Deckstand)
Monitor cannot be colour calibrated!!!
42
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
VisionMaster FT
Podzesoły Control Panela
 Trackball
On/Off Switch
USB Sockets
43
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
VisionMaster FT
44
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
VisionMaster FT
The Dongle
(Aladdin e-token)
•Jeden dongle aby odblokować funkcje wskaźnika - Chart
Radar/ECDIS/MFW – zawiera PIN który precyzuje system.
•Jeden dla map C-Map
32SDV001 CAT 1 Radar
32SDV002 CAT 1 Chart Radar
32SDV003 ECDIS
32SDV004 ECDIS W/RO
32SDV005 Multi Node Workstation
32SDV006 Total watch
32SDV008 Cat 2 Radar
Każdy klucz posiada opis w postaci: PIN'u
systemowego, klucza do map S63, ARCS z
numerem PIN oraz typ i numer seryjny.
Utrata lub zniszczenie Dongle'a spowoduje
konieczność użycia tymczasowego hasła
(dostępne tylko dla autoryzowanego serwisu)
aby przywrócić działanie systemu do normy
45
32SDV009 Special Use
32SDV010 Training
Nowe 72K dongle używają oznaczeń 32SDRXXX
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
VisionMaster FT
Wewnetrzne połączenia wskaźnika VMFT
46
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
VisionMaster FT
Połączenia do Turning
Unit i sensorów.
47
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
VisionMaster FT
Wersja oprogramowania:
Ref: SB75 for
latest info.
Aktualizacja oprogramowania może być dokonana jedynie przez autoryzowany
serwis.
W razie jakichkolwiek problemów z oprogramowanie
VisionMaster FT prosimy o kontakt z [email protected] lub
[email protected] w przypadku pobytu za
granicą i braku możliwości kontaktu z firmą ELSE Technical
and Research Service Sp zoo
48
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
VisionMaster FT® Chart Radar
Full Chart Display Mode
49
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
VisionMaster FT®
Tx/Rx Config
50
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
VisionMaster FT®
Tx/Rx Config
51
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
VisionMaster FT®
Tx/Rx BITE
52
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
VisionMaster FT® ECDIS w/ Sidepanel
53
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
VisionMaster FT® Conning
54
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
Multinode Displays
CAT 5E/6A Cable
55
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
Multinode Displays
Możemy stworzyć sieć 2 lub więcej wskaźników razem
poprzez użycie switch'a MOXA 5 lub 9 portowego
połączonego kablami typu CAT5E/CAT6A.
2 wskaźniki mogą być połączone
poprzez kabel crossover – obecnie takie
rozwiązanie występuje na ORP ORZEŁ
56
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
Multinode Displays – 5 Node VM System
57
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
MV Sperry Marine – Total Watch
58
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
Autopilot – NP4000
59
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
VM Heading Control
60
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
NSI Box – Part Number 03956-4802181
W sieci może występować 1
lub więcej NSI.
NSI zapewnia 5
dwukierunkowych portów
szeregowych do komunikacji z
wskaźnikiem poprzez LAN.
Baud rate: 1200 – 38400
61
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
External Serial Package–03956-4801162-2
62
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
Analog Interface
63
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
Labjack U12
64
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
OPTO 22
16 Serial I/O or
32 Digital I/O or
32 Analog I/O
Supply input 5 VDC
65
IMPORTANT TO ADJUST DC
VOLTAGE FOR 5.1VDC
AFTER FUSE
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
Multinode Displays – 5 Node VM System
66
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
VMFT – Mapy.
67

Obsługiwane typy map: AVCS, ARCS, CMAP, ENC.

Zabezpieczenia map: VMFT & CMAP JEPPESEN.

Instalacja mapy licencji i aktualizacji

Ustawienia mapy i praca z nią.
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation
VisionMaster FT
Pytania i dyskusja
68
Copyright 2005 Northrop Grumman Corporation

Podobne dokumenty

Bridge Master E

Bridge Master E a) video buffer - 4 wyjścia video b) pre-triger c) silence input d) sterowanie obrotami (stałe, zmienne) e)zaawansowane wewnętrzne mechanizmy testowe

Bardziej szczegółowo