administracja - Biuro Karier UMK

Transkrypt

administracja - Biuro Karier UMK
GDZIE NA PRAKTYKI?
Lista firm i instytucji przyjmujących studentów na praktyki
wg umów indywidualnych za pośrednictwem Biura Karier UMK
ADMINISTRACJA
Nazwa firmy / instytucji
Adres
Dyrektor
Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa
Kujawsko – Pomorski Oddział
Regionalny
ul. Dąbrowskiego 4
87-100 Toruń
Beata Nawrocka
Dyrektor
Biuro Poselskie Mariana
Filara
ul. Lelewela 33
87-100 Toruń
Krzysztof Koman
Dyrektora Biura
Biuro Rachunkowe „INEZ”
Izabela Jóźwiak
ul. Chrobrego 135/137
87-100 Toruń
Jerzy Woźniak
Dyrektor Generalny PIORiN
BRE Bank Spółka Akcyjną
ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa
Piotr Kociołek
Dyrektor Biura Zasobów
Ludzkich Bankowości
Detalicznej
Witold Kujda
Dyrektor Departamentu
Finansów i Rachunkowości
Bankowości Detalicznej
Centrum Informacyjne Rządu
w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
Warszawa
Paweł Szrot
Dyrektor Generalnego
Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów
Conversa Business
Development
ul. Podmurna 101/3
87-100 Toruń
mgr Anna Czuba
Decouvertes Guides
8 rue Primatice
Paryż, Francja
Pierre Szymański
Energa Operator S.A. z
siedzibą w Gdańsku, ul.
Marynarki Polskiej 130, 80557 Gdańsk, Sąd Rejonowy
Gdańsk – Północ w Gdańsku
VII
Wydział Gospodarczy Oddział
w Toruniu z siedzibą przy ul.
Gen. Bema 128 w Toruniu
EV-MET Sp. zo.o.
ul. Grudziądzka 155
87-100 Toruń
Mieczysław Wiśniewski
Prezes Spółki
I Urząd Skarbowy w Toruniu
Szosa Chełmińska 34/36
87-100 Toruń
mgr Jacek Kwiatkowski
Naczelnik Urzędu
II Urząd Skarbowy w Toruniu
ul. Mazowiecka 63/65
87-100 Toruń
mgr Urszula Maszewska
p.o. Naczelnika Urzędu
Kancelaria Komornicza
w Inowrocławiu
ul. Solankowa 47/1
88-100 Inowrocław
mgr Piotr Synik
Komornik Sądowy
Leader Service Agencja
Pracy i Doradztwa
Personalnego
ul. Długa 26
85-034 Bydgoszcz
Agata Gusowska
Kierownika Oddziału
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
Robert Czarnecki
Dyrektor Generalny
Państwowy Dom Dziecka
im. Stefanii Sempołowskiej
w Dębnie Lubuskim
Jerzy Jastrzębski,
Zastępca Dyrektora
Powszechna Kasa
Oszczędności Bank Polski
SA
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
Lucyna Kopińska - Dyrektor
ROD w Bydgoszczy
Przedsiębiorstwo Hotelowe
Majewicz Sp.zo.o.
Hotel „Pod Orłem”
ul. Gdańska 14
85-006 Bydgoszcz
Anna Kowalska - Szczepańską
Dyrektor Naczelny
Sąd Okręgowy w Koninie
ul. Energetyka 5
62-510 Konin
Ewa Miastkowska
Prezesa Sądu
Sąd Okręgowy w Toruniu
ul. Piekary 51
87-100 Toruń
Andrzej Walenta - Sędzia Sądu
Okręgowego w Toruniu
Prezes
Sąd Rejonowy w Elblągu
ul. Płk. Dąbka 8/12
82-300 Elbląg
Marlena Brzozowska
Prezesa Sądu Rejonowego
Sąd Rejonowy w Stargardzie
Szczecińskim
ul. Wojska Polskiego 19
73-110 Stargard Szczeciński
Prezes Sądu Rejonowego
Mariusz Jasion
Schenker Sp. z o.o.
ul. Fordońska 266
85-796 Bydgoszcz
Grzegorza Wosińskiego
Dyrektora Rejonu Bydgoszcz
Starostwo Powiatowe
w Rypinie
ul. Nowy Rynek 17
87-500 Rypin
mgr Tadeusz Jaroszewski
Sekretarz Powiatu
Starostwo Powiatowe
w Sokółce
ul. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
Stanisław Budrowskiego
Starosta
Starostwo Powiatowe w
Lipnie
ul. Sierakowskiego 10 b
87-600 Lipno
Krzysztof Baranowski
Starosta
TVN S.A.
ul. Wiertnicza 166
Warszawa
Wojciech Szczęsny
Szef Oddziału
Urząd Gminy Łubianka
Al. Jana Pawła II nr 8
87-152 Łubianka
Mirosława Plejer –
Rozwadowska
Zastępca Wójta
Urząd Gminy w
Aleksandrowie Kujawskim
ul. Słowackiego 12
87- 700 Aleksandrów Kujawski
Andrzej Olszewski
Wójt Gminy
Urząd Gminy w Brańszczyku
ul. Jana Pawła II 45
07-221 Brańszczyk
Mieczysław Pękula
Wójt Gminy Brańszczyk
Urząd Gminy w Wielgiem
ul. Starowiejska 8
87-603 Wielgie
mgr Tadeusz Wiewiórski
Wójt Gminy
Urząd Miasta i Gminy
w Lidzbarku
ul. Sądowa 21
13-230 Lidzbark
mgr Jan Rogowski
Burmistrza Lidzbarka
Urząd Miasta i Gminy w
Chodczu
ul. Kaliska 2
87-860 Chodecz
Kazimierz Sawiński
Burmistrz Chodcza
Urząd Miasta Jelenia Góra
Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Góra
Leszek Wierzbicki
Kierownik
Urząd Miasta w Rypinie
ul. Warszawska 40
87-500 Rypin
mgr Marek Błaszkiewicz
Burmistrz Rypina
Urząd Miejski w Elblągu
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
Henryk Słonina
Prezydenta Miasta Elbląga
Urząd Miejski w Kwidzynie
ul. Warszawska 1882-500
Kwidzyn
Honorata Bobrowska
Koordynator Zespołu ds.
Organizacyjnych
Urząd Skarbowy w
Kolbuszowej
ul. Kościuszki 20
36-100 Kolbuszowa
mgr inż. Jan Partyka – p.o.
naczelnika Urzędu Skarbowego
w Kolbuszowej
Urząd Skarbowy w Świeciu
ul. 10 Lutego 16
86-100 Świecie
mgr Roman Lewandowski
Naczelnik Urzęd
Urząd Skarbowy w Wałczu
ul. Kościuszki 4
78-600 Wałcz
Roman Gieremek
Naczelnik Urzędu Skarbowego
Urzędem Miasta w Złotowie
ul. Al. Piasta
77 - 400 Złotów
Stanisław Wełniak
Burmistrz
Verita Sp.zo.o Nieruchomości
Małe Garbary 22
87-100 Toruń
mgr Agata Marciniak
Warmińsko – Mazurski Urząd
Wojewódzki w Olsztynie
ul. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
Marek Reda
Dyrektora Generalnego