Uchwała nr 65K/2013 Rady Wydziału Biologii

Transkrypt

Uchwała nr 65K/2013 Rady Wydziału Biologii
Uchwała nr 37/2014 Rady Wydziału Biologii
z dnia 9 maja 2014 roku
w sprawie zmiany rodzaju ćwiczeń
z przedmiotu „Wstęp do bioinformatyki”
Rada Wydziału Biologii na posiedzeniu w dniu 9 maja 2014 roku przyjęła
uchwałę w sprawie zmiany rodzaju ćwiczeń z przedmiotu „Wstęp do bioinformatyki” z
ćwiczeń audytoryjnych na ćwiczenia laboratoryjne dla kierunków Biologia i Przyroda
rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2014/2015.
Wynik głosowania: 62 uprawnionych, 41 głosujących, 41 głosów „tak”, 0 głosów
„nie”, 0 głosów „wstrzymujący się”.
Prodziekan Wydziału Biologii
/-/
prof. dr hab. Marek Ziętara
WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk
tel. +48 58 523 60 10, fax +48 58 523 60 02, email: [email protected]

Podobne dokumenty