Uchwała nr 65K/2013 Rady Wydziału Biologii

Transkrypt

Uchwała nr 65K/2013 Rady Wydziału Biologii
Uchwała nr 38/2014 Rady Wydziału Biologii
z dnia 9 maja 2014 roku
w sprawie powołania Komisji ds. oceny sesji doktorantów
I roku studiów doktoranckich
Rada Wydziału Biologii na posiedzeniu w dniu 9 maja 2014 roku przyjęła
uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. oceny sesji doktorantów I roku studiów
doktoranckich w składzie:
1.
Dziekan jako przewodniczący;
2.
Kierownik studiów doktoranckich;
3.
Pani dr hab. Monika Badura;
4.
Pan prof. UG, dr hab. Wojciech Giłka;
5.
Pani prof. UG, dr hab. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć;
6.
Pani prof. UG, dr hab. Małgorzta Kozieradzka-Kiszkurno;
7.
Pan prof. UG, dr hab. Martin Kukwa;
8.
Pani prof. UG, dr hab. Ewa Laskowska;
9.
Pani dr hab. Iwona Mruk;
10.
Pani prof. UG, dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz;
11.
Pan prof. dr hab. Zbigniew Tukaj;
12.
Promotor pracy doktorskiej.
Wynik głosowania: 43 uprawnionych, 33 głosujących, 30 głosów „tak”, 2 głosy
„nie”, 1 głos „wstrzymujący się”.
Prodziekan Wydziału Biologii
/-/
prof. dr hab. Marek Ziętara
WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk
tel. +48 58 523 60 10, fax +48 58 523 60 02, email: [email protected]

Podobne dokumenty