mediamarketingpolska.pl

Komentarze

Transkrypt

mediamarketingpolska.pl
MEDIA
2016
vfp
COMMUNICATIONS
a company of dfv media group
wydawnictwo jest częścią niemieckiego koncernu
Deutscher Fachverlag, jednego z największych dostawców informacji
branżowych w Niemczech i całej Europie. VFP Communications prowadzi
działalność wydawniczą, jest dostawcą informacji online i organizatorem
wydarzeń branżowych.
W naszym portfolio znajdują się róWnież:
„media & marKetinG polsKa” – miesięcznik branży
marketing-media-reklama
„Handel” – miesięcznik branży FMCG
„food service” – miesięcznik skierowany do branży HoReCa
Co roku wydajemy obszerne raporty branżowe (np. „Agencje Reklamowe
i Domy Mediowe”), w konkursach nagradzamy twórców najlepszych prac
(np. Kreatura, Golden Arrow), prowadzimy działalność typu custom
publishing, wydajemy również katalogi (np. „Almanach Mediów i Reklamy”).
Od ponad 20 lat dostarczamy codzienną porcję aktualnych i ważnych informacji branżowych w newsletterze MMP24 (dawniej Dzienny Serwis „Media & Marketing Polska”), jesteśmy również właścicielem i administratorem
portalu Mediamarketingpolska.pl.
O MARKETINGU Z PASJĄ
2
P L AT F O R M A KO M U N I K A C J I
MAGA ZY N
INTE RNE T
WYDANIE DRUKOWANE
APLIKACJA MMP24
I NEWSLETTER
6000 egz.
www.mediamarketingpolska.pl
8000 e-maili
EVENTY
KONKURSY/GALE
KREATURA, GOLDEN ARROW,
AGENCJE REKLAMOWE
I DOMY MEDIOWE
MEDIA & MARKETING POLSKA:
O MARKETINGU Z PASJĄ
CZY BRODA
MĘŻCZYZN
BEZ KOMPLEKSÓW
CENA 20,99ZŁ
(w tym 8%VAT)
KWIECIEŃ 2015
NR 4 (435)
ISSN 1507-174X • INDEKS 320102
EUROPE . . . .6.00 (EUR)
UK . . . . . . . .5.00 (GBP)
USA . . . . . . .9.00 (USD)
UKRAINE . . .65.00 (UAH)
RUSSIA . . .250.00 (RUB)
NAKŁAD: 6 000 EGZ.
e-WYDANIE
KONFERENCJE BRANŻOWE
STRONA WWW
100 000 odsłon
Media & Marketing
HoReCa, FMCG
MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL
SOCIAL MEDIA
KONFERENCJE BRANŻOWE
O MARKETINGU Z PASJĄ 2
NAS
O
AGATA PAPIS BRAND MANAGER KANAŁÓW DZIECIĘCYCH PLATFORMA NC+
Chcemy wyrazić swoje zadowolenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez wydawnictwo VFP Communications. Nasza współpraca trwa ponad
3 lata, w tym czasie biuro reklamy miesięcznika „Media & Marketing Polska” przygotowało dla nas kilka kampanii reklamowych w magazynie „MMP”,
a także na stronach www.mmp24.pl i www.mediamarketingpolska.pl. Z przyjemnością możemy polecić usługi świadczone przez rmę
VFP Communications i magazyn „Media & Marketing Polska”.
KUBA BIERZYŃSKI CEO OMD
Od 20 lat cała branża rozpoczyna dzień od przeglądu zestawienia
najciekawszych informacji przygotowanych przez redakcję
„MMP”. To na łamach tego magazynu rozgrywały się też
największe dramaty i wielkie wzloty domów mediowych i agencji
reklamowych. Wciąż to najszybsze źródło informacji o rynku.
Kibicuję, czytam...
OLGIERD CYGAN CEO DIGITAL ONE
„Media & Marketing Polska” to nie tylko jeden z najważniejszych
magazynów branżowych, który jednocześnie moderuje debatę
w środowisku reklamowym czy analizuje jego wartość poprzez
przyznawane nagrody. „Media & Marketing Polska” to przede
wszystkim ludzie, dla których poruszane na jego łamach tematy
wynikają z zainteresowania i pasji, a znajomość samego rynku
daleko wykracza poza liczby i statystyki. Współpracę redaktorską
uzupełniają często bliskie relacje i kontakt bezpośredni,
co w zdigitalizowanych czasach jest niewątpliwie
niewymiernym walorem.
O MARKETINGU Z PASJĄ 4
BADANIA
2016
„Media & Marketing Polska” według PR-owców z branży TV jest najlepszym źródłem informacji o reklamie telewizyjnej
i ma najlepszych dziennikarzy branżowych. Ponadto nasz tytuł jest najbardziej lubiany jako potencjalny współpracownik.
Badanie ScreenLovers objęło 29 wywiadów internetowych, do których zaproszone były osoby odpowiedzialne za PR/marketing
w spółkach telewizyjnych i mediowych.
NAJLEPSZE ŹRÓDŁO INFORMACJI
O REKLAMIE TELEWIZYJNEJ TO...
18%
MOWY MARKETING
4%
4%
PRESS
7%
PULS BIZNESU
7%
4%
NAJBARDZIEJ LUBIĘ WSPÓŁPRACOWAĆ Z...
(MOŻESZ ZAZNACZYĆ KILKA ODPOWIEDZI)
19%
PRESS
12%
RZECZPOSPOLITA
8%
INNY (JAKI?)
BRIEF
4%
ODPOWIEDZI SPONTANICZNE: NA RÓWNI RZECZPOSPOLITA I DZIENIK GAZETA PRAWNA;
PROFESJONALNIE WSPÓŁPRACUJE SIĘ I Z DZIENNIKIEM GAZETĄ PRAWNĄ,
I Z RZECZPOSPOLITĄ, I Z GAZETĄ WYBORCZĄ, I Z MMP, I Z PRESSEM.
36%
8%
KAROL JEDLIŃSKI
4%
KAROLINA LIBERKA
4%
ŁUKASZ DEC
4%
4%
NAZWISKA WYMIENIONE SPONTANICZNIE
pełne WyniKi badania:
32%
PRESS
25%
MEDIA2.PL
DZIENIK
GAZETA PRAWNA
21%
PORTAL MEDIALNY
18%
RZECZPOSPOLITA
18%
BRIEF
14%
PULS BIZNESU
14%
ADMONKEY.PL
12%
50%
GAZETA WYBORCZA
NOWY MARKETING
12%
PATRYK PALLUS
PIOTR DZIUBAK
64%
WIRTUALNE MEDIA
23%
15%
ELŻBIETA RUTKOWSKA
MARTIN STYSIAK
35%
GAZETA WYBORCZA
19%
15%
MAGDALENA LEMAŃSKA
ODPOWIEDZI SPONTANICZNE: TYGODNIKI OPINII; PULS BIZNESU I GAZETA WYBORCZA,
ALE TEŻ MMP; W KTÓRYM REKOMENDUJĘ; GAZETA WYBORCZA NA RÓWNI
Z PULSEM BIZNESU; KAŻDY TYTUŁ MA SWOJĄ WARTOŚĆ.
MEDIUM Z NAJLEPSZYMI
DZIENIKARZAMI BRANŻOWYMI TO...
23%
PIOTR MACHUL
JOANNA DZIWISIŃSKA
4%
4%
31%
VADIM MAKARENKO
MACIEJ KOZIELSKI
7%
GAZETA RZECZPOSPOLITA
MEDIA2.PL
RZECZPOSPOLITA
18%
INNY (JAKI?)
7%
GAZETA WYBORCZA
MEDIA2.PL
32%
21%
WIRTUALNE MEDIA
INNE (JAKIE?)
32%
GAZETA WYBORCZA
39%
PRESS
DZIENNIKARZ, KTÓRY NAJLEPIEJ
ANALIZUJE RYNEK TV TO...
MÓJ SZEF NAJBARDZIEJ SOBIE CENI OBECNOŚĆ W ...
11%
7%
ODPOWIEDZI SPONTANICZNE: MARKETING W PRAKTYCE, MARKETING PRZY KAWIE,
PAP, REUTERS, SCREENLOVERS, TELEKABEL, TV SAT MAGAZYN.
O MARKETINGU Z PASJĄ 5
MAGAZYNIE
O
„media & marketing polska” to najstarszy (od 1993 r.)
ogólnopolski magazyn poświęcony mediom, reklamie
i marketingowi. Stanowi obszerne źródło informacji na temat
nowych produktów, systemów dystrybucji, innowacji
marketingowych, działań promocyjnych oraz różnych technik
sprzedaży. Informuje o agencjach reklamowych, klientach, dla
których pracują, nowych kampaniach i przetargach.
czytelnikom i internautom dostarcza obiektywnych
informacji i komentarzy ze świata marketingu, mediów i reklamy.
reklamodawcom zapewnia bardzo wartościową grupę
odbiorców i właściwy kontekst dla komunikatów komercyjnych.
to:
Wywiad w każdym numerze
Dociekliwa, szczegółowa analiza
Opisy poszczególnych sektorów rynku
Aktualności rynkowe – informacje PR
Opinie z rynku – artykuły i felietony osób z branży
Najważniejsze wydarzenia w branży, tzw. Koktajl
Wizerunki osób oraz przebieg ich kariery
Bank danych dotyczący kampanii i wydatków
reklamowych, marketingowych, czytelnictwa,
oglądalności etc.
Magazyn dostępny również na:
O MARKETINGU Z PASJĄ 6
MMP
CZYTELNICY
naKład i dystrybucja maGazynu „media & marKetinG polsKa”:
„Media & Marketing Polska” wydawany jest w nakładzie 6 000 egzemplarzy,
ponad 4400 egzemplarzy traa co miesiąc do prenumeratorów.
98% prenumerat jest zakupionych przez rmy, w tym 75% dla konkretnych osób, głównie decydentów.
500 egzemplarzy dystrybuowanych jest poprzez sieci sprzedaży prasy (Empik).
1000 egzemplarzy dociera do potencjalnych klientów wydawnictwa (targi, konferencje, imprezy branżowe).
struKtura czytelniKóW/prenumeraty:
inne
marketerzy
6%
48%
edukacja
5%
media
10%
asystent
prezes/właściciel
5%
26%
inne
manager
4%
BRANŻE
26%
STANOWISKA
specjalista
17%
dostawcy usług
marketingowych
11%
dyrektor
agencje reklamowe
i domy mediowe
22%
20%
O MARKETINGU Z PASJĄ 7
MMP
E-WYDANIE
e-Wydanie „media & marKetinG polsKa” to:
Możliwość wzbogacenia kampanii reklamowej o interaktywny kontent,
który daje możliwość uatrakcyjnienia twojej reklamy
Wygoda w czytaniu
Łatwiejszy i szybszy dostęp do aktualnych i archiwalnych wydań
w każdym miejscu i o każdej porze
dostępne multimedia:
Kontent wideo (MP4, zewnętrzne wideo – YouTube)
Audio – MP3
Galeria zdjęć
Aktywne linki WWW
dystrybucja:
IOS (iPhone, iPad)
Android (smartfon + tablet)
Windows Phone
Windows 8
Aplikacja WWW
Publikacja zawiera treści wydania papierowego wzbogacone
o dodatkowe materiały, multimedia i elementy interaktywne.
Ukazuje się co miesiąc równolegle z wydaniem papierowym.
O MARKETINGU Z PASJĄ 8
SPECJALNE
RAPORTY
Raporty „media & marketing polska” to seria opracowań dotyczących
poszczególnych sektorów rynku mediowo-reklamowego.
zaWartość merytoryczną raportóW stanoWią:
▪ Podsumowania wydarzeń minionego roku
▪ Opis aktualnych trendów
▪ Prognozy szans i zagrożeń w najbliższej przyszłości
Raporty redagowane są przez zespół dziennikarzy „media & marketing polska”.
Stanowią integralną część magazynu „MMP”.
co roKu Wydajemy:
„OOH”
„Rynek Telekomunikacyjny”
„Wydawcy” – prasa i internet
„Agencje Reklamowe i Domy Mediowe”
„Agencje Interaktywne”
„Agencje Marketingu Zintegrowanego”
„Marka/Marketer Roku”
„Nadawcy”
„Agencje Eventowe”
„Biura Reklamy”
„Kronika”
„Rynek Finansowy”
O MARKETINGU Z PASJĄ 9
MEDIÓWIREKLAMY
ALMANACH
ROCZNIK uKAZująCY SIę OD 15 LAT, BęDąCY NAjBOGATSZą NA RYNKu
BAZą DANYCH W BRANżY
ALMANACH
aalm
a
n
▪ Zobiektywizowane informacje o rmach związanych z mediami, reklamą oraz o branżach wspomagających te rynki.
▪ Blisko 3000 wpisów poszczególnych rm podzielonych na trzy główne działy: media, usługi reklamowo-marketingowe oraz inne.
▪ Indeks ogólny wszystkich rm, a także indeks osób (blisko 3 000 nazwisk).
▪ „Almanach” podzielony jest na 46 sekcji i 93 podsekcje.
▪ Dodaliśmy 13 indeksów rzeczowych oraz umieściliśmy indeks magazynów BtoB i BtoC.
▪ Dostępny również w wersji elektronicznej. Wszyscy prenumeratorzy „Media & Marketing Polska” oraz użytkownicy serwisów MMP24
i Mediamarketingpolska.pl mogą bezpłatnie korzystać z bazy.
ch
mediów i reklamy
Standardowa (tekstowa) prezentacja rmy w „Almanachu” jest bezpłatna.
Wszelkie dane zawarte w „almanachu mediów i reklamy”
pochodzą bezpośrednio od poszczególnych rm zaprezentowanych w katalogu.
naKład: 6 000 egz.
dystrybucja: prenumeratorzy
„Media & Marketing Polska”,
wybrani klienci wydawnictwa,
sprzedaż poprzez sieci sprzedaży
prasy + sprzedaż własna
wydawnictwa
ALMANACH MEDIÓW i REKLAMY
2015/2016
O MARKETINGU Z PASJĄ 10
MAGAZYN ONLINE
’
mediamarketingpolska.pl
To serwis premium adresowany do profesjonalistów marketingu, agencji reklamowych, domów mediowych, public
relations oraz mediów. Zawiera analizy
najciekawszych wydarzeń branżowych,
komentarze dziennikarzy „Media & Marketing Polska” oraz opinie wybitnych
specjalistów z dziedziny reklamy, marketingu i mediów. Aktualizowany codziennie. Materiały są przygotowywane
przez profesjonalny zespół redakcyjny.
W MMP Online wszystkie treści są oryginalne, nie replikujemy informacji prasowych.
SIECI
W
nasze atuty
Ściśle zdeniowana, atrakcyjna grupa docelowa
– menedżerowie marketingu (w tym m.in. FMCG, nanse,
telekomunikacja), agencje, domy mediowe i media.
Wszystkie materiały są oryginalne, tworzone i redagowane
przez doświadczony zespół dziennikarzy.
Zapowiedzi najciekawszych tekstów wysyłane codziennie
w wygodnej formie newslettera.
Dostępny na www.mediamarketingpolska.pl.
Dostęp wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników, w tym
wszystkich prenumeratorów „Media & Marketing Polska”.
O MARKETINGU Z PASJĄ 10
mmp24.pl
’
to najświeższe i najważniejsze
informacje biznesowe ze świata
mediów, marketingu i reklamy podane
w precyzyjny i profesjonalny sposób.
Redagowany jest przez doświadczonych
dziennikarzy miesięcznika „MMP”,
informacje pozyskiwane są
z niezależnych źródeł, wiadomości są
analizowane i edytowane przez
profesjonalną redakcję (nie są kopią
gotowych informacji prasowych).
MMP24 zapewnia codzienny dostęp do
wiadomości z branży mediów, reklamy
i marketingu, rzetelne informacje
pomocne w podejmowaniu
strategicznych biznesowych decyzji,
wyłącznie najistotniejsze newsy,
skuteczną ochronę przed szumem
informacyjnym i oszczędność czasu.
SIECI
W
nasze atuty
Ekskluzywna grupa docelowa – top managerzy marketingu
(w tym m.in. FMCG, nanse, telekomunikacja), agencje, domy
mediowe i media.
Opiniotwórczy charakter – najstarszy serwis na rynku,
przygotowywany przez profesjonalny zespół.
Wyselekcjonowane informacje, w tym m.in. dotyczące nowego
biznesu (osobna sekcja „Przetargi”), zmian personalnych,
nowych produktów, kampanii.
Oryginalny kontent zdobywany samodzielnie przez zespół
dziennikarzy.
Dostępny na www.mmp24.pl i rozsyłany w postaci
newslettera e-mail.
Serwis płatny, dostępny po zalogowaniu.
Cena: 6500 zł netto
O MARKETINGU Z PASJĄ 11
CENNIK
WSIECI
BILLBOARD
750X100
8 000 ZŁ
8
DOUBLE
BILLBOARD
platforma online mmp:
I www.mmp24.pl + newsletter
750X200
12 000 ZŁ
I
www.mediamarketingpolska.pl + newsletter
I aplikacja mobilna mmp24.pl
1
SKYSCRAPER
120X400
6 000 ZŁ
BANNER (2,3,4)
2
468X60
6 000 ZŁ
5
RECTANGLE (6,7)
300X250
5 000 ZŁ
6
3
WarunKi tecHniczne reKlam online:
7
newslettery/aplikacje mobilne
4
typ pliku: GIF/GIF animowany/JPG/PNG
wielkość: nie więcej niż 50 kB
serwisy internetowe
typ pliku: GIF/GIF animowany/JPG/PNG/SWF
wielkość: nie więcej niż 80 kB
uWaGa
W reklamie ashowej należy umieścić akcję getuRL oraz dołączyć do
niej adres uRL.
Program pocztowy Microsoft Ofce Outlook 2010 z uwagi na politykę
bezpieczeństwa nie wyświetla gifów animowanych (pokazuje się tylko
jedna klatka animacji).
W związku z prowadzoną przez naszą rmę polityką bezpieczeństwa nie
wprowadzamy do treści serwisu/newslettera kodów jSCRIPT oraz
tagów HTML opisujących obiekty posiadające zewnętrzne dowiązania
(np. PIXEL 1x1).
Reklamy w formacie SWF powinny mieć już zaszyty link na kliknięcia.
O MARKETINGU Z PASJĄ 12
Oprócz działalności wydawniczej VFP Communications jest także organizatorem branżowych konkursów z obszaru komunikacji marketingowej:
Kreatura – konkurs kreacji w reklamie; Golden Arrow – konkurs marketingu
bezpośredniego.
KONFERENCJE
VFP Communications jest też organizatorem
branżowych konferencji. Tematyka konferencji
obejmuje zagadnienia rynkowe zgodnie z zakresem
poszczególnych tytułów: konferencje pod egidą
„Media & Marketing Polska” dotyczą zależności
biznesowych w trójkącie: klienci – agencje – media;
konferencje pod egidą „Food Service” dotyczą
branży HoReCa, natomiast konferencje pod egidą
„Handlu” dotyczą trendów i kierunków rozwoju
branży FMCG.
EVENTY
KONKURSYI
GALA AGENCJI REKLAMOWEJ ROKU
I DOMU MEDIOWEGO ROKU
uroczystość wręczenia nagród dla najlepszych:
agencji reklamowych
domów mediowych
grupy reklamowej na polskim rynku
Nagrody przyznawane są przez redakcję miesięcznika
„Media & Marketing Polska” na podstawie działań biznesowych rm na
przestrzeni ubiegłego roku oraz na podstawie badań wykonywanych
przez Millward Brown dotyczących oceny satysfakcji klientów agencji.
Portrety agencji, wyniki badań oraz uzasadnienia redakcyjnych
wyborów publikowane są co roku w wydawanym w maju raporcie
specjalnym „Media & Marketing Polska”.
Podczas gali wręczane są statuetki wszystkim zwycięzcom
i wyróżnionym w raporcie.
Gala organizowana jest co roku w maju.
KALENDARIUM
Konferencja „Multiscreen Day”
– 21.04.2016
Gala „Agencje Reklamowe i Domy Mediowe”
– 19.05.2016
Gala konkursu „Golden Arrow”
– 23.06.2016
Konferencja „Shopper”
– 27.10.2016
Gala konkursu „Kreatura”
– 24.11.2016
uczestnicy:
działy kreatywne i client service agencji reklamowych
dyrektorzy i plannerzy z domów mediowych
przedstawiciele największych marketerów
media
O MARKETINGU Z PASJĄ 13
EVENTY
KONKURSYI
GOLDEN ARROW
KREATURA
Konkurs Marketingu Bezpośredniego „Golden
Arrow” organizowany jest od 2006 r. jest to
wyjątkowe wydarzenie w branży. Poddaje analizie i ocenie największe przeprowadzone
kampanie marketingu bezpośredniego i BTL
zrealizowane w Polsce.
Konkurs kreacji w reklamie „Kreatura” organizowany jest przez VFP Communications od 1996 r.
Celem konkursu jest uhonorowanie dążenia do doskonałości w polskiej
sztuce reklamowej. Prace oceniane są pod kątem oryginalności pomysłu
oraz jakości jego wykonania. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich studiów lmowych, fotogracznych, gracznych, agencji BTL, agencji sieciowych i niesieciowych, agencji marketingu zintegrowanego, polskich lii
międzynarodowych agencji reklamowych, agencji interaktywnych oraz
klientów działających w Polsce.
Głównym celem konkursu jest promowanie efektywności w działaniach
marketingowych. jury oprócz skuteczności i efektywności podejmowanych działań ocenia zarówno sposób opracowania strategii kampanii, jak
i kreatywność oraz świeżość podejścia.
Konkurs organizowany jest przez VFP Communications we współpracy
z SMB – Polskim Stowarzyszeniem Marketingu.
Konkurs wieńczy uroczysta gala. To wydarzenie biznesowe, które od niemal dekady gromadzi rmy zajmujące się szeroko pojętą branżą komunikacji marketingowej. Gala organizowana jest każdego roku w ostatnich
dniach czerwca.
uczestnicy:
działy kreatywne i client service agencji BTL-owych
marketerzy
media
Zwieńczeniem konkursu jest uroczysta gala rozdania nagród – statuetek
Kreatur zwycięzcom konkursu. Gala konkursu Kreatura to wydarzenie biznesowe, które od niemal dwóch dekad gromadzi rmy zajmujące się
szeroko pojętą kreacją.
uczestnicy:
głównie osoby na stanowiskach menedżerskich (m.in.: szefowie
marketingu, reklamy, promocji, prezesi rm, dyrektorzy kreatywni)
mediaplanerzy, marketerzy i media
dyrektorzy kreatywni, producenci, pośrednicy reklamowi
agencje reklamowe
www.kreatura.pl
www.goldenarrow.pl
O MARKETINGU Z PASJĄ 14
2016
REKLAM
FORMATY
23 000 PLN
20 000 PLN
15 000 PLN
Rozkładówka
3/4 rozkładówki
Cała strona
215x280
310x280
430x280
17 000 PLN
10 000 PLN
2 x 1/2 strony
(rozkładówka junior)
1/2 strony
(junior)
140x180
280x140
12 000 PLN
1/2
strony
(pion)
3/4 strony
Konsultanci naszego
biura reklamy oferują
klientom innowacyjne,
ale jednocześnie
sprawdzone rozwiązania
promocyjne i reklamowe.
BR tworzy zespół
wykwalikowanych
i przeszkolonych
profesjonalistów,
doświadczonych w branży
mediów, marketingu
i reklamy. Korzystajcie
z naszych konsultacji!
Zapraszamy.
150x280
2 x 1/2 strony
(panorama)
1/2 strony
(poziom)
430x140
104x280
215x140
6 500 PLN
pasek pion 63x280
KONTAKT
DO BIURA
REKLAMY
8 000 PLN
9 000 PLN
9 000 PLN
7 000 PLN
5 500 PLN
6 500 PLN
pasek
poziomy
1/4 strony
poziomy
pasek
1/3 strony
poziom
215x70
śródtekstowy
215x70
215x93
6 500 PLN
1/2 strony (pion)
śródtekstowa
14 000 PLN
6 000 PLN
7 000 PLN
1/4
strony
(pion)
104x140
1 800 PLN
6 000 PLN
Wizytówka
z logo
Insert
3/8
strony
140x140
Wyspa
55x80
Format po obcięciu – do podanego wymiaru należy dodać po 5 mm spadu z każdej strony. Podane ceny nie zawierają podatku VAT (22 proc.).
paweł balcerek
product manager
tel.: (22) 514 65 59
mobile: 602 67 40 30
[email protected]
marta Gajowniczek
product manager
tel.: (22) 514 65 15
mobile: 602 10 80 30
[email protected]
O MARKETINGU Z PASJĄ 15
REKLAM
FORMATY
RAPORTY SPECJALNE
2016
28 000 PLN
25 000 PLN
20 000 PLN
Rozkładówka
3/4 rozkładówki
Cała strona
215x280
310x280
430x280
22 000 PLN
15 000 PLN
2 x 1/2 strony
(rozkładówka junior)
1/2 strony
(junior)
140x180
280x140
150x280
2 x 1/2 strony
(panorama)
1/2
strony
(pion)
1/2 strony
(poziom)
430x140
pasek pion 63x280
11 500 PLN
13 000 PLN
14 000 PLN
14 000 PLN
3/4 strony
KONTAKT
DO BIURA
REKLAMY
Konsultanci naszego
biura reklamy oferują
klientom innowacyjne,
ale jednocześnie
sprawdzone rozwiązania
promocyjne i reklamowe.
BR tworzy zespół
wykwalikowanych
i przeszkolonych
profesjonalistów,
doświadczonych w branży
mediów, marketingu
i reklamy. Korzystajcie
z naszych konsultacji!
Zapraszamy.
17 000 PLN
104x280
215x140
12 000 PLN
10 500 PLN
11 500 PLN
pasek
poziomy
1/4 strony
poziomy
pasek
1/3 strony
poziom
215x70
śródtekstowy
paweł balcerek
product manager
mobile: 602 67 40 30
[email protected]
215x70
215x93
11 500 PLN
1/2 strony (pion)
śródtekstowa
19 000 PLN
55x80
12 000 PLN
1/4
strony
(pion)
104x140
3/8
strony
140x140
11 000 PLN
Insert
Wyspa
11 000 PLN
Format po obcięciu
– do podanego wymiaru
należy dodać po 5 mm spadu
z każdej strony.
Podane ceny
nie zawierają podatku
VAT (22 proc.).
marta Gajowniczek
product manager
mobile: 602 10 80 30
[email protected]
O MARKETINGU Z PASJĄ 15
HARMONOGRAM
2016
HARMONOGRAM WYDAWNICZY
Nr
Data wydania
Materiały
Raporty
Raport OOH, Rynek telekomunikacyjny
Wydarzenia
3 (444)
22-02-206
10.02.2016
4 (445)
23-03-2016
11.03.2016
5 (446)
19-04-2016
8.04.2016
Raport „Wydawcy”
prasa i internet
Konferencja „Multiscreen day"
6 (447)
19-05-2016
9.05.2016
Raport „Agencje Reklamowe
i Domy Mediowe”
Wielka Gala „Agencje
Reklamowe i Domy Mediowe”
7-8 (448)
20-06-2016
10.06.2016
Raport Agencje BTL,
Agencje interaktywne
Gala Golden Arrow
9 (449)
16-08-2016
05.08.2016
DS – Golden Arrow – nagrodzeni
i wyróżnieni
10 (450)
19-09-2016
07.09.2016
Marka i Marketer Roku, Raport „Internet”
„Almanach Mediów i Reklamy”
11 (451)
18-10-2016
07.10.2016
Raport Nadawcy
Raport Agencje Eventowe
Konferencja Shopper
12 (452)
21-11-2016
10.11.2016
Raport „Biura Reklamy”
Gala konkursu Kreatura
1 (453)
22-12-2016
12.12.2016
Kronika
DS Kreatura – nagrodzeni i wyróżnieni
Raport Rynek finansowy
O MARKETINGU Z PASJĄ 16

Podobne dokumenty