Zadania projektowe - Wydawnictwo Szkolne PWN

Transkrypt

Zadania projektowe - Wydawnictwo Szkolne PWN
Informatyka. Klik Plik. Klasy 4-6
www.wszpwn.com.pl
Zadania projektowe
1. Polska na mapie
Oto dane dotyczące powierzchni Polski w różnych wiekach. Byłoby dobrze zachęcić uczniów
do samodzielnego ich znalezienia. Szczególnie zainteresowanych historią można prosić
o uzasadnienie, z czego wynikały tak wielkie zmiany. Na pewno pomoże nauczyciel historii.
Wydarzenie historyczne
Rok
Powierzchnia (tys. km2)
Zjazd Gnieźnieński
1000
250
za Kazimierza Wielkiego
1370
240
za Stefana Batorego
1580
865
przed rozbiorami
1768
733
po II rozbiorze Polski
1773
522
Księstwo Warszawskie
1810
162
okres międzywojenny
1939
389
obecnie
2000
312
Źródło: Udane projekty nie tylko z matematyki, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa-Wrocław 2003.
2. Projektuję pudełko
Tym razem proponujemy zadanie dla uczniów zainteresowanych matematyką. Arkusz
pozwala szybko obliczyć, przy jakim boku kwadratu pojemność pudełka będzie największa,
a przy jakim najmniejsza.
Opis zadania jest bardzo staranny, uczniowie nie powinni mieć kłopotu ze zrozumieniem,
co kolejno mają robić - wystarczy skrupulatnie wykonywać polecenia. Proponujemy, by
najpierw rozwiązał to zadanie nauczyciel i przekonał się, że jest ono bardzo ciekawe
i pouczające, a jednocześnie proste do wykonania.
Do współpracy można zaprosić nauczyciela matematyki i przygotować zajęcia
interdyscyplinarne w pracowni komputerowej. Można też poprosić nauczyciela matematyki
o zadanie tego zadania do domu, wykazując w ten sposób, jak użyteczne są technologie
komputerowe (pozwalają rozwiązać praktyczne zadanie tego typu z klasą V czy VI, bez
wprowadzania funkcji trzeciego stopnia).
„Klik-Plik”. Zajęcia komputerowe dla klas IV-VI
© Copyright by Wydawnictwo Szkolne PWN
6
strona 1 z 1

Podobne dokumenty