FARMACEUTA Centrum Rekrutacyjne TESCO Ul. Wadowicka 6c/13

Transkrypt

FARMACEUTA Centrum Rekrutacyjne TESCO Ul. Wadowicka 6c/13
Europejskie Służby Zatrudnienia
Wojewódzki Urząd Pracy w Lublin
OFERTA PRACY - Wielka Brytania
FARMACEUTA
PRACODAWCA:
Miejsce pracy:
Ilość miejsc pracy
Zakres obowiązków:
TESCO
Wielka Brytania
10
• prowadzenie apteki
Wymagania:
•
zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole
- znajomość języka
• komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętności adaptacyjne
• znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym
- wykształcenie
Wyższe – tytuł magistra farmacji
- doświadczenie
minimum 2 lata doświadczenia
Warunki pracy:
- data rozpoczęcia
- czas pracy
- wynagrodzenie
Dodatkowe informacje:
Wiele opcji – od zaraz lub w ciągu najbliższych tygodni
Ok. 40 godz. tygodniowo
Ok. 7 funtów na godzinę
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.tesco.pl
lub pod numerem infolinii 0801 33 11 00
Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie CV w języku angielskim – z podaniem nazwy
stanowiska - bezpośrednio na adres :
Centrum Rekrutacyjne TESCO
Ul. Wadowicka 6c/13
30-415 Kraków
lub na adres e-mail:
[email protected]
Uwaga:
Stosunek pracy z pracodawcą zagranicznym będzie zawarty w ramach prawa obowiązującego w kraju zatrudnienia. Oznacza to, że
wszelkie roszczenie z tytułu nie wywiązywania się pracodawcy z warunków zawartych w umowie o pracę, dochodzić można wyłącznie w
sądzie pracy w kraju zatrudnienia. W sytuacjach losowych pomoc polskich placówek konsularnych ogranicza się do ewentualnego
udzielenia doraźnej pomocy ( np. kredytu na zakup biletu powrotnego do Polski ).
OFERTA WAŻNA bezterminowo
Więcej ofert pracy za granicą:
www.europa.eu.int/eures
www.wup.lublin.pl

Podobne dokumenty