programu Fundacji Tesco Dzieciom „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę”

Transkrypt

programu Fundacji Tesco Dzieciom „Zdrowo jeść, by rosnąć w siłę”
O PROGRAMIE
W ramach programu Fundacja planuje dofinansować około 150 tys. zdrowych posiłków dla
potrzebujących dzieci. Pomocą będą objęci podopieczni świetlic i ognisk środowiskowych
w kilkudziesięciu miastach w Polsce. Ideą programu jest nie tylko dofinansowanie zakupu żywności dla
potrzebujących dzieci, ale również ich edukacja w zakresie zdrowego żywienia i poszerzenie umiejętności
związanych z higieną, estetyką i przygotowaniem posiłków.
Program “Zdrowo jeść by rosnąc w siłę” Fundacji Tesco Dzieciom to szansa dla wielu potrzebujących
dzieci na zdrowy posiłek każdego dnia – mówi Wiesław Kołak, prezes Zarządu Głównego Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci. W programie bierze udział ponad 30 naszych placówek. Nasi wychowankowie, wraz z
opiekunami uczą się robić zakupy, wybierać zdrowe
i wartościowe produkty, przygotowują smaczne posiłki, a nawet niejednokrotnie sami kreują atrakcyjne
przepisy kulinarne. Zdrowe odżywianie w okresie dzieciństwa jest bardzo ważne, bo pozwala na
zrównoważony rozwój dziecka. Głodne dzieci nie będą aktywnie uczestniczyć w nawet bardzo
atrakcyjnych dla nich zajęciach.
Wszystkie dzieci korzystające z programu będą również miały szansę na uczestnictwo w zajęciach
edukacyjnych. Fundacja Tesco Dzieciom w ramach partnerstwa z Fundacją Uniwersytet Dzieci
przygotowała zestaw scenariuszy, nawiązujących swoją tematyką do idei programu. Na podstawie
materiałów zamieszczonych na stronach www.scenariuszelekcji.edu.pl we wszystkich placówkach
objętych programem zostaną przeprowadzone zajęcia, które w niestandardowy sposób – odpowiadając
na dziecięce pytania: Dlaczego lubimy słodycze?, Dlaczego ludzie pierwotni byli szczupli?, Dlaczego suche
chipsy są tłuste? I jak wygrać zdrowie? – przeprowadzą dzieciaki przez meandry wiedzy o zdrowym
odżywianiu i trybie życia.
Niedożywienie dzieci to kwestie związane nie tylko z głodem wśród najmłodszych, ale przede wszystkim z
źle zbilansowaną dietą. Wypracowanie nawyku właściwego odżywiania w dzieciństwie daje nadzieję na
przeniesienie go także w dorosłość – mówi Katarzyna Michalska-Miszczyk, prezes Fundacji Tesco
Dzieciom. Dlatego tak bardzo ważny jest dla nas aspekt edukacyjny programu. Mamy nadzieję, że
scenariusze zajęć będą materiałami, z których skorzystają nie tylko placówki objęte programem, ale
również wiele innych placówek odpowiedzialnych za opiekę i wychowanie dzieci
i młodzieży.
Środki na realizacje programu pozyskiwane są głównie w ramach zbiórki publicznej, prowadzonej
w sklepach Tesco na terenie całego kraju. Tak więc to, jak wielu dzieciom Fundacja udzieli pomocy
z zakresu dożywiania, zależy od hojności i solidarności klientów sieci sklepów Tesco
z potrzebującymi.
Zbiórka w sklepach potrwa do sierpnia 2014 roku, w tym czasie z uczestnictwa w programie skorzysta
kilkaset podopiecznych świetlic i ognisk środowiskowych w całym kraju. Będą to placówki Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci w Białymstoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Kielcach, Kluczborku, Koninie, Koszalinie,
Krakowie, Lublinie, Łomży, Łodzi, Mielcu, Nowym Sączu, Otwocku, Przemyślu, Pszczynie, Rzeszowie,
Sieradzu, Skarżysku-Kamiennej, Suwałkach, Szczecinie, Toruniu, Wadowicach, Wałbrzychu, Warszawie,
Włocławku i Żarach oraz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinom „Amici” w Poznaniu i
Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim.
Świetlice i ogniska środowiskowe zapewniają potrzebującym dzieciom i młodzieży opiekę w czasie „po
szkole”. Ich podopieczni mają w nich zapewnioną pomoc wychowawczą, wsparcie edukacyjne
i socjalne. Pracujący w placówkach wychowawcy pomagają w pokonywaniu trudności szkolnych,
organizują czas wolny oraz prowadzą zajęcia psychokorekcyjne i psychoterapeutyczne. Bardzo ważnym
zadaniem, które realizowane jest w tych placówkach jest dożywianie dzieci
i młodzieży.

Podobne dokumenty