zał nr 3 Reg. egz. dyplom.

Transkrypt

zał nr 3 Reg. egz. dyplom.
załącznik nr 1
do zarządzenia nr 25/10
Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile
z dnia 6 maja 2010 roku
Załącznik nr 3
PROTOKÓŁ
egzamin licencjacki
z dnia ................
Imię i nazwisko studenta:
Nr albumu:
Kierunek: Fizjoterapia
Tytuł pracy dyplomowej:
Promotor:
Recenzent:
Skład Komisji egzaminacyjnej:
Przewodniczący:
Członek:
Członek:
Pytania egzaminacyjne:
………………………………………………………..……..
…..….……….
……………………….……………………………………….
………………
ocena
ocena
……………………….……………………………………….
………………
ocena
………………
ocena
Strona 1 z 2
załącznik nr 1
do zarządzenia nr 25/10
Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile
z dnia 6 maja 2010 roku
Ustalenie ostatecznego wyniku studiów:
1. Średnia za studia
....................
ocena
2. Ocena pracy dyplomowej:
a) recenzent
....................
imię nazwisko
ocena
b) promotor
…...............
imię nazwisko
ocena
....................
c) Ocena za pracę
3. Ocena z części teoretycznej egzaminu dyplomowego
…………….
4. Ocena z części praktycznej egzaminu dyplomowego
…………….
5. Ocena z obrony pracy licencjackiej
…………….
……………………
Ocena z egzaminu dyplomowego
Ostateczny wynik studiów
……………..
Komisja egzaminacyjna biorąc pod uwagę ostateczny wynik studiów przyznaje dyplom
ukończenia studiów licencjackich na kierunku Fizjoterapia
i tytuł LICENCJAT z oceną ……………………………………………………………………
Komisja:
-
............................................................
............................................................
Przewodniczący komisji:
.............................................................
Strona 2 z 2

Podobne dokumenty