Plan inwestycyjny zabezpieczenia technicznego na rok …………

Transkrypt

Plan inwestycyjny zabezpieczenia technicznego na rok …………
Załącznik nr 6a do zarządzenia nr 108 z dnia 5 listopada 2009 r. Rektora UŚ
Plan inwestycyjny zabezpieczenia technicznego na rok …………...
L.p.
Wydział /
Jednostka
Adres
Nawa zadania
inwestycyjnego
Kwota
Źródło
finansowania
Uwagi
1
2
3
4
5
6
7

Podobne dokumenty