młody projektant

Transkrypt

młody projektant
MŁODY PROJEKTANT
SPRAWNOŚĆ DO STOPNIA - ĆWIK / PIONIERKA
WYMAGANIA
1. Na papierze narysuje aktualny układ swojego mieszkania,
zachowując odpowiednią skalę i znaki umowne projektu.
2. Pozna podstawowe zasady projektowania, potrafi odczytać dane z
rysunku.
3. Rozpozna główne style architektoniczne.
4. Narysuje odręcznie budynek w wybranym przez siebie stylu.
5. Opowie o architekturze budynku City Hall w Toronto.
6. Przygotuje na zbiórkę zastępu ciekawą prezentację dokonań ulubionego achitekta.
_____|_____|_____
Data otwarcia próby
________________________________
Zdobywający sprawność
__________________________________
Imię i nazwisko instruktora
_____|_____|_____
Data zamknięcia próby
__________________________________
Podpis instruktora
REFERAT HARCERSKI
ZWIĄZEK HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ W KANADZIE

Podobne dokumenty