numer 02/2010

Transkrypt

numer 02/2010
Rok 2010, numer 2
18 marca 2010
BĄCZEK I BONCZEK
PISMO UCZNIÓW ZSRCKU W WOLBORZU
Gimnazjalisto!
Witamy w progach Zespołu Szkół RCKU
w Wolborzu
W tym numerze:
Dzień
z wychowawcą?
3
Wywiad z Panem
Donatem Winogrodzkim
4
Nasz głos w sprawie Ekologii
5
Kultura masowa
6
Dorobek kulturowy
7
Sport w szkole
8
Jako uczniowie klasy trzeciej Technikum w Wolborzu kształcącego w zawodzie technik informatyk przedstawiamy własne przemyślenia na temat
naszej szkoły, poziomu nauki, atmosfery, sprzętu,
itp. Z perspektywy minionych trzech lat zauważamy walory naszej szkoły, które mogłyby nam się
nie trafić gdybyśmy wybrali inną placówkę.
Pozytywnie zaskoczyła nas w szkole
atmosfera tolerancji dla odmienności każdego z
nas, nie ma bójek, awantur, nie zdarzają się otwarte konflikty. Po własnej klasie widzimy, że
uczniowie integrują się ze sobą i działają jako
jedność. Panuje niemalże rodzinna atmosfera
(może się to wydawać niemożliwe, ale tak naprawdę jest). To nie znaczy, że nie otrzymujemy
jedynek, lub że wychowawcy nie zwracają nam
uwagi. Jednak nigdy nie zauważyliśmy, aby ktoś
wyśmiewał kogoś, złośliwie wskazywał jego niedociągnięcia lub wady. Szanujemy naszych nauczycieli a oni szanują nas.
Chcielibyśmy przedstawić walory naszej szkoły i
zachęcić do wspólnej nauki w naszej szkole.
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja FryczModrzewskiego znajduje się w
zabytkowej siedzibie biskupów
kujawskich, powstałej w 1773
roku. Jak zapewne wszyscy
widzimy, już w XVIII wieku
wiedziano jak ma wyglądać
okazała rezydencja (bo tym
właśnie jest „nasz pałac ” ). W
1798 roku nasze miłosierne
państwo skonfiskowało dobra
pałacowe i od tamtej pory rezydencja wolborska nie cieszyła
się już taką świetnością. Wkrótce potem utworzono tu koszary
wojskowe. W czasie I wojny
światowej pałac mocno podupadł, jednakże w okresie międzywojennym odbudowano
wszelkie zniszczenia, w budynku stworzono szkołę podstawową, a następnie hufce pracy. W
1939 wojska niemieckie przejęły budynek. Największe szkody
„Rezydencji Biskupów Kujawskich” wyrządzili Rosjanie. Po
wojnie ogromnym zniszczeniom uległ park, tarasy ogrodowe zostały całkowicie pozbawione roślinności, znacznie
przerzedzono aleję lipową.
Całkowitemu zniszczeniu
uległy parkowe boskety i
zwierzyniec.
Z czasem zaczęto remontować i odnawiać pałacowe
pomieszczenia i budynki
(obecne pomieszczenia internatu). W 1960 roku przed
głównym budynkiem rezydencji postawiono pomnik
„Dwa miecze ”. Ma on upamiętniać wyjście wojsk króla
Jagiełły (z Wolborza rzecz
jasna) pod Grunwald.
W rezydencji stworzono
Liceum Pedagogiczne, a po
jego likwidacji powstało tu
Technikum Mechanizacji
Rolnictwa. W obecnej chwili
budynek użytkowany jest
przez Zespół Szkół Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego.
„Nasz ” pałac odwiedziło
wielu znakomitych gości...
m.in. król Stanisław August
Poniatowski czy choćby
Robert Kennedy.
Decydując się na naukę w
naszej szkole, macie więc
niespotykaną okazję uczyć
się nie tylko w świetnej
placówce, ale także na co
dzień obcować z jej historią.
Bączek i Bonczek
cy z końmi, oraz rozwijanie zainteresowań związanych rekreacją i sportem
jeździeckim.
Drugim profilem liceum będzie klasa
taneczno-estardowa. Tu, młodzi ludzie
będą mogli wykazać się umiejętnościami artystycznymi, zaprezentować je
szerszej publiczności, zaistnieć na
przeglądach, konkursach, koncertach.
Nowe szkoły w ZS RCKU
Zapraszamy wszystkich absolwentów
gimnazjów do nauki w naszej szkole!
W związku z rosnącą popularnością
szeroko rozumianego sportu jeździeckiego powiększa się grono osób, które
decydują się na posiadanie oraz hodowanie koni. Coraz więcej młodych
ludzi pragnie związać swoją przyszłość z końmi. Jest to zajęcie emocjonujące i twórcze, ale trudne, wymagające dużej wiedzy na temat specyfikacji zachowań i potrzeb tych zwierząt.
Tylko właściwa wiedza poparta praktyką pozwala w pełni cieszyć się z
obcowania z końmi dostarczając
jednocześnie niezapomnianych
wrażeń. Wychodząc naprzeciw
wzrastającemu zainteresowaniu
młodych ludzi końmi i zapotrzebowaniu na rynku pracy na
wykwalifikowaną kadrę do obsługi koni postanowiliśmy poszerzyć naszą ofertę edukacyjną
o liceum ogólnokształcące o
profilu jeździeckim. Zadaniem
tej szkoły będzie oprócz wypracowania programu liceum ogólnokształcącego doskonalenie
umiejętności jeździeckich, pra-
Szkoła w Wolborzu to nie tylko miejsce, które kojarzy się z monotonną nauką, ale również niepowtarzalna atmosfera, kreatywni ludzie, zawsze pomocni
nauczyciele. Miejsce to posiada niesamowitą magię, udziela się każdemu,
kto spędzi tutaj część swojego życia.
Sukcesy naszych uczniów w konkursach
Piątego marca 2010 roku na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Politechniki Łódzkiej w Łodzi
odbył się wojewódzki etap konkursu informatycznego Intersieć
2009/2010. Szkołę reprezentowało
aż trzech uczniów.
Po ciężkich bojach Dawid Gosławski (na zdjęciu) zajął trzecie miejsce i tym samym przeszedł do etapu
ogólnopolskiego. Miejmy nadzieję,
że i tam Dawid wykaże się swoją
wiedzą i umiejętnościami, co pozwoli mu uzyskać tytuł laureata na
tym jakże wysokim szczeblu.
Życzymy powodzenia!
Drugi z reprezentantów naszej
szkoły – Paweł Guzdraj uplasował
Str. 2
się na szóstej pozycji… do awansu zabrakło jednej minuty… Trzecim
uczniem naszej szkoły, który pojechał
do Łodzi był Adrian Kaczmarek –
uczeń pierwszej klasy. Zdobył on cenne
doświadczenie, które może zaprocentować w przyszłości.
Przygotowaniem nas do konkursu zajął
się nasz nauczyciel informatyki Pan
Januszu Łukasik.
Szkoła w Wolborzu wypadła bardzo
dobrze. Mieliśmy najwięcej reprezentantów na szczeblu wojewódzkim. Do
drugiego, internetowego etapu awansowało zaś wielu uczniów. Kilku z nich
było bardzo blisko awansu na kolejny
szczebel.
Mateusz Boroń
Redakcja
Rok 2010, numer 2
Dzień z Wychowawcą? Jeśli tak to, co robić w takim dniu?
Takie i inne pytania zadawałyśmy
uczniom naszej szkoły. Odpowiedzi były
różne, ale większości naszych kolegów i
koleżanek podobał się ten pomysł, sami
zobaczcie.
1.Czy chciałbyś aby w naszej szkole był organizowany tzw. „dzień z wychowawcą”?
2.Co chciałbyś robić w taki dzień?
»
zajęcia integracyjne z wychowawcą
»
spacer i ognisko
»
grać w ET
»
wycieczki (kino)
»
obcować z przyrodą
»
jeść ciastka orzechowe
»
chodzić na romantyczne spacery
»
grać w CS z wychowawcą
»
kolacja z wychowawcą(10 minut randki)
»
grać w siatkę
»
jechać do Częstochowy
3. Jaka atmosfera panuje w twojej klasie? - najczęściej pojawiające się odpowiedzi:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
współpracy i harmonii
napięta - niesamowitości i grozy
„motylkowa”
genialna
trudno powiedzieć
przeciętna
dobra
beznadziejna
wesoła
dość sympatycznie
idealna
zniewalająca
rodzinna
4. Czy wychowawca ma wpływ na atmosferę w klasie?
Wnioski nasuwają się same…, pozostawiamy do przemyślenia Dyrekcji
☺
Sylwia Kapczyńska, Weronika Stańczyk
Przebierańce
Jedenastego lutego 2010 roku w
„Tłusty czwartek” Samorząd Uczniowski zorganizował tak zwany „Dzień
przebierańca” zapraszając tym samym
wszystkich do zabawy. Młodzież chętnie odpowiedziała na to zaproszenie.
Wśród uczniów tego dnia można było
zobaczyć między innymi policjantów,
farmerów, zaś w większości zjawiska
bliżej niezidentyfikowane. Dla odważnych Samorząd Uczniowskich ufundował słodkie nagrody oraz wynegocjo-
Str. 3
wał u Pani Wicedyrektor Iwony Czapli specjalną nagrodę dla wygranej klasy. Gwarantowała ona zwolnienie z klasówek, sprawdzianów i kartkówek w dowolnym dniu po
feriach. Okazało się, że klasą, z której przebrało się najwięcej uczennic jest II Technikum kształcącego w zawodzie technik hodowca koni.
Gratulujemy!
Sylwia Kapczyńska
Bączek i Bonczek
Wywiad z nauczycielem informatyki
mgr Donatem Winogrodzkim
- cenionym i lubianym przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły
Redaktor: czy zawsze był Pan nauczycielem informatyki?
Pan Donat: Nie, rozpoczynałem od bycia nauczycielem fizyki
w czasie studiów. Przez wiele lat byłem programistą ZETO –
Zakładów Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie.
Był to duży zakład, pracowałem tam na komputerach RIAD.
Później przyjechałem do Tomaszowa Mazowieckiego i tam
zostałem programista w Tomteksie. Pewnego dnia zadzwoniono do mnie z jednej z tamtejszych szkół średnich z propozycją
pracy w charakterze nauczyciela informatyki. Tak to się zaczęło. Z wykształcenia jestem fizykiem, podyplomowo zaś informatykiem.
Redaktor: Czy praca jest dla Pana satysfakcjonująca?
Pan Donat: Jest. Szczególnie z taką grupą, jak klasa III Ti, z
którą można autentycznie pracować, tak, że sprawia to człowiekowi przyjemność. Jestem nauczycielem, który woli pracować
z młodzieżą zdolną niż niezdolną. Gdy zaczynałem pracę – 28
lat temu – w pewnych dziedzinach przestawało już być pozytywnie. Dziś jedyna satysfakcja to właśnie praca z młodzieżą.
Redaktor: Jak Pan ocenia poziom uczniów w ZS RCKU?
Pan Donat: Różnorodnie. Jest dosyć duża grupa młodzieży, która przedstawia bardzo duży poziom i miło się z nimi pracuje. Na nieszczęście
znajduje się też grupa osób, która wykazuje małą inicjatywę jeżeli chodzi
o naukę, ale w klasach informatycznych takich osób jest niewielu.
Redaktor: Jakie są perspektywy po ukończeniu technikum informatycznego ?
Pan Donat: Ponieważ jest to kierunek bardzo rozwojowy, więc wszyscy
którzy zdobędą jakąś wiedzę i będą chcieli ją dalej rozwijać na pewno
znajdą ciekawą i dobrze płatną pracę.
Redaktor: Jaka atmosfera panuje na lekcjach informatyki ?
Pan Donat: Nauczyciele uczący przedmiotów informatycznych raczej
utrzymują na zajęciach luźną atmosferę pozwalającą na swobodną pracę
młodzieży. Ponieważ większość zajęć jest praktycznych uczniowie mogą
dostosowywać tempo pracy do własnych możliwości. Uczeń może też
uzyskać pomoc od nauczycieli informatyki na tematy niezwiązane ściśle
z realizowaną lekcją.
Redaktor: Co poza zajęciami może zaoferować szkoła ?
Pan Donat: Uczniowie mogą opiekować się pracownią, serwerownią
(pod nadzorem nauczyciela) oraz brać udział w konkursach informatycznych organizowanych przez różne organizacje i firmy.
Redaktor: Czy uczniowie technikum informatycznego mają jakieś
szczególne osiągnięcia ?
Pan Donat: W ostatnim konkursie Intersieć 2009/10 uczeń Dawid Gosławski został finalistą i przeszedł do etapu ogólnopolskiego. Mam nadzieję, że tam też wypadnie doskonale. Duża liczba uczniów przechodzi
do drugiego poziomu różnych konkursów i prędzej czy później uda nam
się powiększyć ilość finalistów.
Redaktor: Jakie są Pańskie prywatne zainteresowania?
Pan Donat: Książki – jestem umysłem ścisłym, podręcznik do
informatyki nie jest dla mnie książką. Czytam beletrystykę,
skupiając się na fantastyce – wszelakiej, także zza wschodniej
granicy. Czytam zawsze, gdy nie siedzę przed komputerem, w
autobusie, w domu.
Redaktor: Jest Pan szczęśliwy, że znajduje Pan czas na czytanie?
Pan Donat: Tak, jestem raczej szczęśliwym człowiekiem.
Pozostałe zainteresowania to muzyka – wszelaka, prócz muzyki
wojskowej, muzyki ludowej i modern jazz. Głównie słucham
hard rocka- głównie sprzed 20 – 30 lat. Poza tym hodowla
zwierzątek – akwarium mam z przerwami 30 lat. Prócz ryb w
akwariach hodowałem traszki, żaby, raki, kraby, krewetki itp.
Od trzech lat jestem dość aktywnych hodowcą kameleonów.
Redaktor: Obserwując młodzież zauważa Pan, kto z nich będzie informatykiem, a kto nie?
Pan Donat: Widzę, kto może być informatykiem. Kilka razy
się zdarzyło, że ludzie, którzy mieli duże możliwości zajmowali się czymś innym. Widać, że człowieka coś interesuje i czy
poświęca temu odpowiednią ilość czasu. Informatyka jest wymagająca dziedziną.
Redaktor: Czy chciałby Pan coś jeszcze dodać?
Pan Donat: Potrzeba trochę więcej luzu w pracy z młodzieżą.
Lekcja powinna być wesoła, nauczyciel oprócz przekazywania
wiedzy powinien porozmawiać na dowolne tematy. Tak buduje
się więź i porozumienie, a przez to obopólny szacunek.
Z Panem Donatem rozmawiali:
Pani Edyta Cieślak, Mateusz Boroń, Marek Męcina, Dawid
Gosławski
Str. 4
Rok 2010, numer 2
Nasz głos w sprawie Ekologii
Segregowanie śmieci stało się popularnym tematem podczas zebrań samorządów administracji. Niestety większość z nich odrzuca ten projekt ze względu na brak woli
i wiary w sukces. Zmiana mentalności Polaków i ukierunkowanie ich na nowoczesne metody segregowania
odpadów wymagają przeprowadzenia szeregu kosztownych działań związanych z medialnym rozpowszechnieniem problemu.
Większość
placówek szkolnowychowawczych, stara się podejmować problemy segregacji odpadów, ale nie popiera ich innymi działaniami
takimi jak: umieszczenia zwykłego pojemnika z napisem
szkło. Dobrą inicjatywą jest akcja zbierania zużytych
baterii, jednak miejsca, gdzie możemy je oddawać są
mało dostępne. W tym momencie powinniśmy zadać sobie pytanie, co możemy zrobić, by przyczynić się do
zmiany tej sytuacji?
Nawet jeden pojemnik, może wpłynąć pozytywnie na
otwarte umysły uczniów, którzy być może przeniosą ten
zwyczaj w rodzinne kręgi.
Nasza nieracjonalna gospodarka w znacznym stopniu przyczynia się do produkcji wielu zbędnych odpadów.
W rzeczywistości zapotrzebowanie na niektóre produkty jest
znacznie mniejsze niż ich produkcja napędzana marketingiem. Reklamy potęgują w nas negatywną chęć do kupna
przedmiotów, które tak naprawdę nie są nam do niczego
potrzebne. Prostym przykładem jest branża odzieżowa. Ludzie próżni, którzy ciągle chcą być modni, kupują ogromne
ilości rzeczy, które służą im przez bardzo krótki czas. Powoduje to, że znaczna ich części jest zwyczajnie wyrzucana do
śmieci, a mogłaby być wykorzystywana przez ludzi, którzy
nie mogą sobie pozwolić na taką rozrzutność. Dlatego też
starajmy się wybierać rzeczy, które będą nam służyć przez
dłuższy czas. Ciągła pogoń za modą może zmienić wizerunek człowieka w otaczającym go świecie. Nasze przyzwyczajenia do wygodnego trybu życia powodują, że zużywamy
Str. 5
dużo butelek, torebek polietylenowych, często argumentując to, że „jest nam tak
wygodnie”. Plastik jest najtańszym surowcem obecnym
na rynku. Sklepy mogą pozwolić sobie na rozdawanie
jednorazowych torebek za
darmo, przyzwyczajając nas
tym samym do nich. Ich
zaletą, lecz także i wadą jest
duża wytrzymałość, która
przyczynia się do bardzo
długiego okresu rozpadu w
naturalnym
środowisku.
Niestety część z tych polietylenów i ich pochodnych
składowana jest na nielegalnych wysypiskach śmieci,
głównie w lasach. Ludzie
chcą przez to zaoszczędzić
kilkanaście złotych. Często
nieświadomie niszczą swoje
własne otoczenie.
Czy wzrost cen
energii ma wpływ na jej
odbiór? Czy ludzie są świadomi, ile surowca potrzeba,
by wytworzyć energię?
Przeciętnie największa w
Polsce i Europie elektrownia
w Bełchatowie spala dziennie 200 ton węgla brunatnego. Odkrywkowe wydobycie
potrzebnego surowca spowodowało
powstanie
ogromnej,
największej,
sztucznej dziury w Europie.
Ma to duże skutki dla środowiska naturalnego. Całkowicie zmieniony ekosystem,
osuszenie pobliskich terenów, trzęsienia ziemi spowodowane jej osuwaniem to
tylko nieliczne przykłady
złego oddziaływania człowieka na środowisko. W
przyszłości, najprawdopodobniej w Bełchatowie ma
powstać elektrownia atomowa, która budzi wiele wątpliwości okolicznych miesz-
kańców. Wiąże się to z licznymi protestami ludności,
która nie jest w pełni świadoma, obecnej, złej sytuacji
energetycznej Polski. Szacuje się, że zasoby węgla brunatnego w okolicach Bełchatowa pozwolą otrzymywać energię jeszcze przez
około trzydzieści lat. Żadne
rozwiązanie nie jest idealne,
ale przy odpowiednim planowaniu elektrownia atomowa może okazać się najlepszym rozwiązaniem. W pamięci społeczeństwa ciągle
istnieje obraz katastrofy,
która miała miejsce w Czarnobylu. Dzisiejsze technologie mimo że nie są w 100%
niezawodne pozwalają zapobiegać podobnym sytuacjom. Na szczęście nie odnotowano od czasów tamtej
tragedii podobnego zdarzenia. Strach i niewiedza są
więc głównymi czynnikami
oddalającymi społeczeństwo
od akceptacji planów budowy elektrowni atomowej,
która z pewnością przyczyniłaby się do obniżenia cen
energii. Głównym problem
funkcjonowania tej elektrowni jest składowanie radioaktywnych
odpadów,
będących wynikiem produkcji energii.
Najlepszym wyjściem byłoby zastosowanie
na szeroką skale energii
odnawialnej. Wymaga to
jednak przeogromnych nakładów finansowych, na
które nie stać państwa Polskiego.
Autorzy:
Mateusz Boroń
Dawid Gosławski
Paweł Guzdraj
Bączek i Bonczek
Kultura masowa
Nie oglądam Vivy,
ani MTV. Ostatnio
też podszkoliłem trochę słuchanie po angielsku i nie słucham
Rmf ani Zetki. Dlaczego ? Ponieważ nie imponują mi sztuczne lalki, dres, imprezy z pokroju tych w
filmach z serii „Wieczny student”.
Program dużych stacji muzycznych
i radiowych jest nastawiony na
kasę, a żeby zdobyć jej jak najwięcej oczywiście trzeba zaciekawić
jak największą ilość ludzi. Sex jest
najchętniej wyszukiwanym słowem (a przynajmniej jest w top 5)
w wyszukiwarkach internetowych
więc dlaczego nie miałby przyciągnąć ludzi gdzie indziej ? I nie mówię, że muzyka pop mi się nie podoba, owszem nawet nie jest zła
ale mówię o samej muzyce. Ludzie
nie znają tekstów piosenek, które
lecą w radiu albo w tv (co potwierdza ta strona http://
kn o w yo u r me me . c o m/ me me s /
phonetic-translations), a moim zdaniem tak naprawdę tylko przyzwyczailiśmy się, że w piosence ktoś
śpiewa ale nie zwracamy większej
uwagi na to co dokładnie przekazuje wokalista. Jakie tu połączenie z
tematem ? Staram się wyłożyć, że
piosenka nie jest fajna bo ma
świetny tekst, dobrze napisaną muzykę czy zmontowany klip. Piosenka jest hitem gdy wpada w ucho
większości ludziom na świecie. I
dotyczy to wszystkiego co możemy włożyć do worka z napisem
„kultura masowa”. Szereg kanonów i standardów pozwala tworzyć
to co jest hitowe ale nie oznacza to,
że jest to dobre. Obchodzimy w
tym roku 200 lecie urodzin Fryderyka Chopina – wielkiego Polaka i
jednego z najwybitniejszych kompozytorów, ale dlaczego o tym nie
Str. 6
słychać ? Dlaczego jedyne stacje, które wspominają o tak ważnym dla nas Polaków wydarzeniu, to stacje publiczne ? Gusta kształtują się poprzez
porównywanie. Gdybym 5 lat temu
nie zobaczył na którejś ze stacji odcinka anime1 „Naruto” nigdy bym się
nim nie zainteresował. A jest najpopularniejszym anime na całym świecie.
Kultura masowa przekształciła serwisy takie jak Facebook, Nasza-klasa,
Demotywatory w coś co straciło cały
swój sens. Ta olbrzymia hydra o milionach (miliardach ?) głów trzyma i
rozszarpuje wszystko i przemieniając
na łatwą do strawienia papkę. Dobrym
(sick) przykładem jest serwis 4chan.
Twórca zafascynowany japońską kulturą chiał skopiować japoński serwis
2chan i stworzyć forum gdzie wszyscy mogliby się podzielić odczuciami
na temat Japonii. Serwis ten w pozwala na umieszczanie zdjęć i komentowanie ich przez użytkowników. Cała
wyjątkowość tego serwisu polega na
tym, że można tam dodawać wpisy
bez rejestracji. Szybko oprócz standardowych kategorii (podróże, film,
zainteresowania) dołączyły +18. I nie
myślę tu o rozebranych paniach tudzież panach (chociaż bardzo dużo
pornografii, często jak całe 4chan pokręcone, się tam znajduje). Użytkow-
nicy 4chan mają otóż gusta bardziej wyrafinowane. Spędziłem
parę minut na kategorii oznaczonej jako /b/ (HydePark) by znaleźć
na którejś z pierwszej stron zdjęcie 3 głów ludzkich wciśniętych
do jakiejś skrzynki. Kto dodał ?
Anonim. Na żadnej ze stron nie
zauważyłem innego wpisu niż
„Anonymus”.Codziennie zostaje
dodane prawie 200tyś postów.
Brak jakiejkolwiek kontroli, i anonimowość spowodowały, że
4chan to już osobne zjawisko.
Gdyby to stało się modne w Polsce (w Ameryce to już jest hit) to
zacząłbyś utożsamiać się z 4chanowcami ? Niee ? A czy nie oglądasz demotywatorów bądź samosi ? Nie masz konta na NK i 500+
znajomych ? Nie oglądałeś Mixa
YT (inspirowany 4chanem) ? Kultura masowa wchłonęła cię a Ty
nawet nie zdążyłeś tego zauważyć. Ale nie jest za późno – rozglądaj się. Może znajdziesz coś co
jest warte zainteresowania a nie
koniecznie jest najmodniejsze.
Dawid Gosławski
1.Animacja japońska – nie mówić
„chińskie bajki” bo to tak jakby na piłkarzy mówić „kopacze”.
Demotywator na
którym jest screen
z forum 4chana.Tłumaczenie:
8:29:02 - Jest całkiem nowy dzień, co
powinienem zrobić ?
8:30:13 – Kill yourself.
Sens, niestety, taki –
forum /b/ to forum
Hyde Park – „pisz o
wszystkim”.
Rok 2010, numer 2
Przegląd Dorobku Kulturalnego Gmin Powiatu
Piotrkowskiego w Wolborzu (07.02.2010)
Dnia 7 lutego 2010
roku w Gminnym
Ośrodku
Kultury
im. A. F. Modrzewskiego w Wolborzu
odbyła się V edycja
Przeglądu Dorobku
Kulturalnego Gmin
Powiatu Piotrkowskiego.
Zaprezentowały
się na nim gminy: Wolbórz, Moszczenica,
Grabica, Wola Krzysztoporska, Rozprza,
Ręczno i Sulejów.
Niestety, nie dane mi
było zobaczyć występów od samego początku, gdyż wyjechałem
wraz z ekipą z Moszczenicy ok. 15:30 (a
Przegląd rozpoczął się
o 14:00), a na miejsce
dotarliśmy o ok. 16:10.
Dosłownie kwadrans po przybyciu całego składu przyszedł
czas na naszą gminę.
Zaprezentowaliśmy
program artystyczny pt.
„Próba Generalna”. W
rolach głównych wystąpili: Elżbieta Góra
[jako Reżyser], Jerzy
Korytkowski [na co
dzień – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
im. Jana Justyny w
Moszczenicy], Łukasz
Str. 7
Toma [konferansjer na
imprezach organizowanych przez GOK] i…
nie byle kto, jak sam
pan Krzysztof Bylinka.
W pozostałych rolach:
Dziecięce zespoły tańca
nowoczesnego i ludowego, Kapela Ludowa
„Tkacze”, Zespół Śpiewaczy „Magda” oraz
młodzieżowy zespół
wokalno-instrumentalny
„The Mańkut’s Band”.
I nagrody, Nagrody Starosty PoW trakcie obrad wiatu Piotrkowskiego – gminie Wolbórz
jury, zaprezentował się
zespół
wokalnoinstrumentalny, działający przy Zespole Szkół
Rolniczym Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu. Wykonywali
piosenki:
„Autostop” [z rep. Karin
Stanek], „O mnie się nie
martw”, „Nie bądź taki
szybki Bill” [z rep. Katarzyny Sobczyk] i
„Może kiedyś, innym
razem” [z rep. Mariana
Hemara].
Jury w składzie:
Elżbieta ŁągwaSzelągowska - teatrolog,
Zdzisław Miękus –
choreograf i
Przemysław Nowak –
instruktor muzyki, zdecydowały o przyznaniu:
(wobec tego następna edycja przeglądu odbędzie
się właśnie tam)
II nagrody – gminie Wola Krzysztoporska
III nagrody – gminie Grabica
Honorowego wyróżnienia – Chórowi Jana Dudkiewicza (gm. Grabica) oraz Kapeli Ludowej
„Tkacze”
Grand Prix [Nagrody ufundowanej przez
Marka Mazura, przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego] – KGW Majkowice (gm.
Ręczno), które uraczyły publiczność… kankanem J
Podczas Przeglądu wystąpiło ponad 300
wykonawców, a sala widowiskowa „pękała w
szwach” od zgromadzonej tam publiczności.
Piotr Chorąży
Bączek i Bonczek
Prowadzący:
mgr Edyta Cieślak
mgr Monika Sypułek
Sport w szkole
Redaktor naczelny:
Mateusz Boroń III Ti
Ogólnopolskie masowe
biegi przełajowe zrzeszenia LZS:
(DavideSanton.FCInter.pl)
Redakcja:
Sylwia Kapczyńska III Ti
Dawid Gosławski III Ti
Paweł Guzdraj III Ti
Paweł Rychliński III Ti
Piotr Chorąży III Ti
Weronika Stańczyk III Ta
Marek Męcina III Ti
zswolborz.pl
Zawody sportowe 2009/2010: Piłka siatkowa chłopców
Zawody przeprowadzono w na
terenie naszej szkoły oraz stadionu „Szczerbca” w Wolborzu
Naszą szkołę reprezentowali :
Kamil Krześlak z klasy II TL oraz
Maciej Król z klasy III THK
Piłka siatkowa dziewcząt
Runda I : odbyła się w gimna-
Runda I : Odbyła się w Gimnazjum Czarnocinie gdzie chłopcy wygrali dwa pierwsze mecze z
Sulejowem i Szydłowem.
Szkołę reprezentowali : Piotr
Sipa, Łukasz Mendel, Adam Stankowski, Tomasz Zielonka, Bartosz Mierzejewski, Bartosz Dziubałtowski, Maciej Król i Wiktor
Król.
Piłka nożna chłopców
Zawody odbyły się na boisku
orlik przy ZSR w Czarnocinie.
Nasi chłopcy wygrali z zespołem
z Szydłowa, zremisowali z zespołem z Bujen i przegrali z zespołem z Czarnocina.
zjum w Woli Krzysztoporskiej,
gdzie nasze uczennice wygrały
dwa pierwsze mecze z zespołami
z Szydłowa i Bujen
Szkołę reprezentowały : Weronika Jóźwik, Edyta Kołek, Karolina
Tenis stołowy :
Środa, Martyna Rozner, Justyna
Muchlada, Katarzyna Jakubowicz, Uczennice i uczniowie naszej
szkoły rozegrali po dwie rundy.
Karolina Antosiak i Małgorzata
W kategorii dziewcząt starszych
Bogusławska.
wygrała Katarzyna Jakubowicz z
klasy IV THK, Justyna Milewska z
klasy II THK która zajęła II i III
miejsce.
W kategorii chłopców Kamil Krześlak z klasy II TL zajął I i III miejsce, Mariusz Wach był II i III w
kategorii juniorów, natomiast Michał Szulc zajął III i V miejsce
Plan zawodów które odbędą się w marcu :
11.03.2010 (piątek) – Piłka siatkowa chłopców, zawody odbędą się
w Woli Krzysztoporskiej
17.03.2010 (środa) – Piłka koszykowa dziewcząt, zawody odbędą
się w Wolborzu.
31.03.2010 (środa) – Piłka koszykowa chłopców, zawody odbędą
się w Szydłowie.
Paweł Rychliński
Kalendarium muzyki rozrywkowej
Luty
Marzec
»
7 lutego 1968 - urodził się Sully Erna, lider zespołu
Godsmack
»
9 lutego 1981 - zmarł Bill Haley, amerykański muzyk i wokalista (ur. 1925)
»
10 lutego 1962 - urodził się Cliff Burton, basista
zespołu Metallica, wcześniej Trauma (zginął w wypadku w
1986 r.)
»
15 lutego 1960 - urodził się Roman Kostrzewski,
polski muzyk i wokalista
»
16 lutego 1965 - urodził się Dave Lombardo, współzałożyciel i perkusista zespołu Slayer
»
17 lutego 1972 - urodził się Billie Joe Armstrong,
wokalista i gitarzysta amerykańskiego zespołu punkowego
Green Day
»
19 lutego 1980 - zmarł Bon Scott, drugi wokalista
zespołu AC/DC (ur. 1946)
»
20 lutego 1967 - urodził się Kurt Cobain, gitarzysta i
wokalista zespołu Nirvana (zmarł śmiercią samobójczą w
1994 r.)
»
25 lutego 1943 - urodził się George Harrison, gitarzysta The Beatles (zm. w 2001)
»
26 lutego 1932 - urodził się Johnny Cash, amerykańska ikona muzyki country oraz kultury (zm. w 2003)
»
4 marca 1963 - urodził się Jason Newsted, basista
zespołu Supernowa, wcześniej m.in. Metalliki
»
6 marca 1946 - urodził się David Gilmour, angielski
progresywny muzyk rockowy, gitarzysta, wokalista i kompozytor
»
10 marca 1963 - urodził się Rick Rubin, legendarny
producent płytowy
»
10 marca 1963 - urodził się Olaf Deriglasoff, polski
basista rockowy
»
12 marca 1956 - urodził się Steve Harris, angielski
muzyk rockowy, gitarzysta basowy Iron Maiden
»
12 marca 1963 - urodził się Kazik Staszewski, polski
muzyk, poeta, wokalista, aranżer
»
15 marca 1972 - urodził się Mark Hoppus, amerykański basista i wokalista
»
18 marca 1966 - urodził się Jerry Cantrell, gitarzysta
zespołu Alice in Chains
»
19 marca 1962 - ukazuje się debiutancki album Boba
Dylana
»
23 marca 1968 - urodził się Damon Albarn, brytyjski
piosenkarz
»
25 marca 1947 - urodził się Elton John (właśc.. Reginald Kenneth Dwight), brytyjski piosenkarz, kompozytor i
pianista
»
30 marca 1945 - urodził się Eric Clapton
Piotr Chorąży

Podobne dokumenty

bączek i bonczek

bączek i bonczek Redaktor: Czy uważa Pani, że w polskich szkołach w dużym stopniu panuje agresja? Pani Beata: Agresja nie jest zjawiskiem nowym, w czasach prehistorycznych była czynnikiem warunkującym zachowanie ga...

Bardziej szczegółowo