Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta

Transkrypt

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta
Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o.o.
Związek Międzygminny pod
nazwą "NATURA"
Dział Oczyszczania Miasta
ul. Grójecka 24
05-660 Warka
Biuro: Grójec ul. Mszczonowska 23
Tel: (48) 332 94 65, (48) 332 21 24
www.natura.grojec.org.pl
e-mail: [email protected]
Infolinia/reklamacje: 800 112 260
Telefon/Fax: (48) 667 26 42
e-mail: [email protected]
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
z terenu miasta Warka, na II półrocze 2015
Rejon IV - Warka Północ
Odpady komunalne zmieszane z pojemników 120 l ; 240 l i odpady komunalne segregowane w workach kolorowych - budynki jednorodzinne
Baśniowa, Cicha,
Ciemniewskiego, Fabryczna,
Filtrowa, Orzeszkowej,
Gośniewska, Grójecka,
Konopnickiej, Krótka, Lipowa,
Malownicza, Obwodowa,
Osiedlowa, Potokowa, Pruska,
Puławska, Ropelewskiej,
Różana, Szafirowa, Wspólna,
Wyszyńskiego
Dzień
tygodnia
Czwartek
Ulice w rejonie
Typ odpadu
Miesiąc / dzień miesiąca
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Odpady zmieszane
9, 23
6, 20
3, 17
1, 15, 29
12, 26
10, 24
plastik, metale, papier
23
20
17
15
12
10
Szkło
3
10
Informujemy, że odpady wielkogabarytowe z gospodarstw będą odbierane z terenu każdego rejonu 2 razy w roku.
Termin odbioru dla każdego rejonu będzie podany z odpowiednim wyprzedzeniem. W dowolnym terminie odpady
wielkogabarytowe powstale w gospodarstwach można dostarczać do PSZOK w Warce przy ulicy Grójeckiej 24 (baza
ZUK).
Prosimy wystawić pojemniki lub worki przed posesje do godziny 7
30
:
Do pojemników powinien być swobodny dostęp od strony ulicy.
Odpady komunalne zmieszane odbierane są w dniach wskazanych w harmonogramie
Szkło
Plastik, metale, papier
Poszczególne typy odpadów segregowanych odbierane są w dniach
wskazanych w harmonogramie
Szczegółowe informacje oraz harmonogramy odbioru odpadów z nieruchomości także na naszej stronie internetowej: www.zukwarka.pl

Podobne dokumenty