OSPA WIETRZNA - CO TO ZA CHOROBA?

Transkrypt

OSPA WIETRZNA - CO TO ZA CHOROBA?
Cutterguide: N/A Printing Process: Offset
GD: ZS 39603
CO DALEJ?
ZAPYTAJ
LEKARZA JAK CHRONIĆ
TWOJĄ RODZINĘ PRZED
OSPĄ WIETRZNĄ
Dowiedz się więcej na: www.OspaWietrzna.pl
1. World Health Organization, Weekly Epidemiological Record No 25, 2014;89:265-88. 2. Centers for Disease Control and
Prevention, Varicella, [w:] Epidemiology and prevention of vaccine-preventable diseases, 12th edn. Washington DC, USA:
Public Health Foundation, 2012:301-324. dostępne na: http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/varicella.
pdf [czerwiec 2015]. 3. Medscape, Pediatric chickenpox, dostępne na: http://emedicine.medscape.com/article/969773overview [czerwiec 2015]. 4. Whitley RJ. Varicella-zoster virus, [w:] Harrison’s Principles of Internal Medicine: McGraw-Hill,
2005. 5. NIZP-PZH, Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2014 r. 6. NHS Choices, Chickenpox – Introduction, dostępne
na: http://www.nhs.uk/conditions/chickenpox/pages/introduction.aspx [czerwiec 2015]. 7. Bonanni P, Breuer J, Gershon A
et al. Varicella vaccination in Europe - taking the practical approach, BMC Med. 2009;7:26. 8. Banz K, Wagenpfeil S, Neiss A
et al. The burden of varicella in Germany, Potential risks and economic impact, Eur J Health Econ, 2004;5:46-53. 9. Soarez PC,
Novaes HM, Sartori AM, Impact of methodology on the results of economic evaluations of varicella vaccination programs:
is it important for decision-making? Cad Saude Publica, 2009;25 Suppl 3:S401-14. 10. Centers for Disease Control and
Prevention, Impact of Vaccines in the 20th & 21st Centuries, dostępne na: http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/
downloads/appendices/G/impact-of-vaccines.pdf [czerwiec 2015]. 11. NHS Choices, Chickenpox – Prevention, dostępne
na: http://www.nhs.uk/Conditions/Chickenpox/Pages/Prevention.aspx [czerwiec 2015].
Szczepienie, podobnie jak podanie leku, może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych. Wszystkie
działania niepożądane należy zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, al. Jerozolimskie 181C, 02-222, Warszawa, tel.
(22) 492-13-01 fax (22) 492-13-09, zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych. Formularz
zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie Urzędu: http://www.urpl.gov.pl/
formulndl.asp
Treści zamieszczone w materiale mają wyłącznie charakter informacyjny, nie mogą być traktowane jako forma konsultacji
medycznej i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza, do którego należy ostateczna decyzja o sposobie i zakresie stosowanego
leczenia.
Size: 148 X 210 mm, Pages: 4 Colors: C M Y K (4 Color)
Native File: Indesign CS5 Windows Generated in: Acrobat Distiller XI
OSPA WIETRZNA CO TO ZA CHOROBA?
Ospa wietrzna to bardzo zakaźna choroba
wywoływana przez wirus varicella zoster, który
wnika do organizmu przez drogi oddechowe1
KTO MOŻE ZACHOROWAĆ
NA OSPĘ WIETRZNĄ?
Chociaż ospa wietrzna jest powszechnie uznawana za chorobę wieku
dziecięcego, to praktycznie KAŻDY może na nią zachorować.
W poniższych grupach osób choroba przebiega zwykle
ciężej niż u dzieci:2
dorośli
młodzież
niemowlęta
NIEMOWLĘTA MŁODZIEŻ I DOROŚLI
<1 ROKU
>15 LAT
OSOBY
Z
OSŁABIONYM
W CIĄŻY
UKŁADEM
ODPORNOŚCIOWYM
KOBIETY
Data przygotowania: czerwiec 2015/PL/VAR/0014/15
GSK Commercial Sp. z o.o., ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, tel. 22 576 90 00; fax: 22 576 90 01,
www.gsk.com.pl
Vaccines_GSKDC-PT-POL-2015-0149_D7.indd 1-2
6/23/2015 10:29:41 AM
JAKIE MOGĄ BYĆ SKUTKI
OSPY WIETRZNEJ?
JAKIE SĄ OBJAWY OSPY WIETRZNEJ?
Pierwsze objawy:3,4
W Polsce
221 628
PRZYPADKÓW
ZAREJESTROWANO W 2014 R.5
Gorączka
Kaszel i ból gardła
Złe samopoczucie
...CO ODPOWIADA
12
9
3
6
choroba
25 ZACHOROWANIOM Zazwyczaj
przebiega łagodnie, ze
swędzącą wysypką oraz
NA GODZINĘ5
Utrata apetytu
Charakterystyczne objawy:3,4
Nadkażenia
bakteryjne i blizny
Swędząca wysypka plamkowa
lub grudkowa, przechodząca w pęcherzyki
Zapalenie płuc,
zapalenie oskrzeli
Zapalenie ucha
środkowego
Zaburzenia
neurologiczne
objawami rozdrażnienia
i złego samopoczucia
Czasami może
jednak wiązać się
z wystąpieniem
poważnych
powikłań:1,7
Ospa wietrzna może być
przyczyną zgonu w grupach
wysokiego ryzyka, takich jak:1
Ospa wietrzna generuje
znaczące koszty
ekonomiczne i społeczne:7-9
NOWORODKI I OSOBY Z OSŁABIONYM
LEKI, NIEOBECNOŚĆ W PRACY,
STRES DLA DZIECKA I RODZINY
W trakcie zdrowienia pęcherzyki
pękają i pokrywają się strupkami.
14-16 DNI od infekcji do pojawienia się charakterystycznej wysypki1
UKŁADEM ODPORNOŚCIOWYM
JAK ZAKAZIĆ SIĘ OSPĄ WIETRZNĄ?
Choroba jest przenoszona:1
Gdy
osoba chora:
Poprzez bliski
kontakt
z zawartością
pękniętych
pęcherzyków
Od matki do
nienarodzonego
dziecka przez
łożysko
HOSPITALIZACJE, WIZYTY LEKARSKIE,
JAK MOŻESZ CHRONIĆ SIĘ
PRZED OSPĄ WIETRZNĄ?
SZCZEPIENIE
POMAGA W OCHRONIE PRZED
7,10
OSPĄ WIETRZNĄ
Kaszle
Kicha
Szacuje się, że programy
masowych szczepień przyczyniły
się do redukcji liczby
przypadków
ospy wietrznej - nawet o:
89%
10
Jeśli Ty lub ktokolwiek w Twoim domu jest zakażony, zapobiegaj
dalszemu przenoszeniu choroby:11
CHORZY ZAKAŻAJĄ OTOCZENIE JUŻ 1-2 DNI PRZED WYSTĄPIENIEM
WYSYPKI DO OK. 5 DNI PO JEJ POJAWIENIU SIĘ2
9 na 10 nieuodpornionych osób, zachoruje na ospę wietrzną
po kontakcie z osobą zakażoną2
Vaccines_GSKDC-PT-POL-2015-0149_D7.indd 3-4
Osoba chora powinna
zostać w domu
Unikaj kontaktu
z osobami z grup ryzyka
Dbaj o czystość
w domu
Regularnie pierz zakażoną
odzież lub pościel
6/23/2015 10:29:42 AM