Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy

Transkrypt

Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy
Raport bieżący:
6/2006
Data:
2006-04-03
Deklaracja dotycząca wypłaty dywidendy
Zarząd Spółki ELEKTROBUDOWA SA informuje, że:
Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą wypłaty dywidendy za 2005
rok w wysokości 1,50 zł na 1 akcję. Zarząd zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu ustalenie prawa do
dywidendy na dzień 6 czerwca 2006 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 10 sierpnia 2006 r.
Ostateczną decyzję o wypłacie dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie zaplanowane na dzień 19
maja 2006 r.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Nazwiska i imiona osób składających podpisy:
Jacek Faltynowicz,
Jan Wilk,
Prezes Zarządu
Prokurent

Podobne dokumenty