Do in nych przy czyn bó lu mied ni cy za li cza się tor biel krwo tocz

Transkrypt

Do in nych przy czyn bó lu mied ni cy za li cza się tor biel krwo tocz
461
Diagnostyka obrazowa
(a)
Rycina 41.11 Obraz ultrasonograficzny pęcherza i pochwy
z przylegającą bezechową torbielą przewodu Gartnera oznaczoną
znacznikami – przekrój poprzeczny.
(b)
Rycina 41.13 Zakażona torbiel moczownika. (a) Obraz kliniczny
dziecka z rozdętą czerwoną masą w pępku. (b) Obraz ultrasonograficzny złożonej torbieli (C) w szczycie pęcherza (B). Badanie
metodą Dopplera ilustruje brak przepływu naczyniowego w obrębie
torbieli oraz obwodowe przekrwienie.
Rycina 41.12 Obraz ultrasonograficzny bezechowej torbieli
Nabotha w szyjce macicy – znaczniki wskazują torbiel w przekroju
poprzecznym.
Do innych przyczyn bólu miednicy zalicza się torbiel
krwotoczną jajnika, która może pęknąć (ryc. 41.19).
Wodniak jajowodu i ropień jajowodowo-jajnikowy są
łatwe do rozpoznania w badaniu ultrasonograficznym.
Skręcona bezechowa cylindryczna struktura odpowiada
jajowodowi rozszerzonemu przez płyn. Ogniska zagęszczenia w płynie odpowiadają tworzącej się ropie. Ropień
zazwyczaj ma wewnętrzne zagęszczenia z towarzyszącym
obwodowym przekrwieniem, ale brak w nim przepływu.
Może być obecny gaz cieniujący obraz. Obraz może być
podobny do nowotworu złośliwego przydatków, ale
Rycina 41.14 Ultrasonograficzny obraz jajnika położonego
ektopowo (strzałka) w sąsiedztwie spojenia łonowego (S).