Kierunki kształcenia - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w

Komentarze

Transkrypt

Kierunki kształcenia - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w
Kierunki kształcenia na podbudowie gimnazjum realizowane w ZSP Nr 2
w roku szkolnym 2015/2016
Lp.
1.
2.
Nazwa szkoły
Nazwa profilu
Liczba oddziałów
w roku szk.
2015/2016
Język obcy
Cykl kształcenia
technik budownictwa
O,5
j.angielski,
j.niemiecki,
4 lata
technik pojazdów samochodowych
0,5
technik logistyk
0,5
technik agrobiznesu
0,5
cukiernik
0,5
3 lata
piekarz
0,5
3 lata
elektryk
0,5
3 lata
mechanik pojazdów
samochodowych
0,5
3 lata
stolarz
0,5
3 lata
tapicer
0,5
3 lata
sprzedawca
0,5
kucharz
0,5
Technikum
Zasadnicza
Szkoła
Zawodowa
wielozawodowa, np.: fryzjer,
krawiec, kamieniarz, monter sieci,
instalacji i urządzeń sanitarnych,
lakiernik, monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie
i inne
0,5
operator obrabiarek skrawających
0,5
murarz - tynkarz
0,5
ślusarz
0,5
elektromechanik pojazdów
samochodowych
0,5
rolnik
0,5
4 lata
Uczeń uczy się dwóch
języków – pierwszy jako
kontynuacja języka
z gimnazjum,
drugi do wyboru
j.angielski
4 lata
4 lata
3 lata
3 lata
lub
j.niemiecki
3 lata
3 lata
3 lata
3 lata
3 lata
Szkoła posiada: nowoczesne klasopracownie zawodowe, nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym dostępem
do Internetu, bibliotekę z czytelnią i Multimedialnym Centrum Informacji z dostępem do Internetu, świetlicę,
nowoczesną halę sportową wraz z siłownią, szkolną rozgłośnię radiową, małą gastronomię. Przedmioty zawodowe
realizowane są z wykorzystaniem komputerów. Uczniowie od wielu lat osiągają sukcesy w różnych formach
współzawodnictwa na terenie kraju. Absolwenci zdobywają umiejętności i wiedzę, by rozpocząć pracę lub
kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Kadra pedagogiczna to doświadczeni i życzliwi pedagodzy o wysokich
kwalifikacjach. Szkoła prowadzi wymianę młodzieży w ramach współpracy z partnerską szkołą w Norden / Niemcy /.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie
 062- 78-227-21
www.zsp2.kepno.pl

Podobne dokumenty