XVI POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ

Transkrypt

XVI POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ
XVI POWIATOWY KONKURS PIOSENKI
ŚWIĄTECZNEJ
„Muzyczna Gwiazdka”
Organizator:
 Zespół Szkół im. Ks. Jana Dzierżona w Pieszycach,
 Centrum Kultury w Pieszycach
Cele konkursu:
 popularyzacja piosenki świątecznej
 umożliwienie konfrontacji wokalnej śpiewającym amatorom
 integracja młodzieży o wspólnych zainteresowaniach
 ożywienie amatorskiego ruchu muzycznego
Regulamin:
 konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu
dzierżoniowskiego;
 każda szkoła zgłasza jednego lub dwóch solistów;
 każdy uczestnik prezentuje jeden utwór o tematyce świątecznej (mile widziane tradycyjne
kolędy);
 wykonawcy mogą korzystać z półplaybacku, własnego akompaniamentu, lub wykonywać
piosenkę a cappella;
 konkurs prowadzony będzie w formie dwóch odrębnych kategorii – gimnazjum oraz szkoła
ponadgimnazjalna;
 zgłoszenia należy przesyłać na adres szkoły lub telefonicznie: tel./ fax. 74/8365-370; lub na e-mail
organizatora: [email protected] do dnia 5.12.2016r.
 uczestnikom może towarzyszyć 5 – osobowa grupa osób towarzyszących.
Komisja Konkursowa oceniać będzie:
 dobór repertuaru;
 walory wokalne wykonawców;
 poprawność wykonania pod względem muzycznym;
 ogólny wyraz artystyczny.
Najlepsi wykonawcy zostaną nagrodzeni. Organizator przewiduje przyznanie I, II i III miejsca
oraz wyróżnień.
Termin:
Konkurs odbędzie się w Centrum Kultury w Pieszycach, dnia 09.12.2016r. o godz. 930.
Organizator zapewnia nagłośnienie.
W tej edycji, na prośbę jurorów, na początku konkursu wszyscy uczestnicy wspólnie wykonają
kolędę „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, co pomoże rozładować stres towarzyszący pierwszemu
kontaktowi ze sceną, jurorami i publicznością. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają hasło, które
umożliwi im dostęp do podkładu muzycznego, który będzie wykorzystany w tym etapie naszej
rywalizacji.
Wszystkie informacje dotyczące konkursu, karty zgłoszenia, regulamin, podkład muzyczny, który
będzie wykorzystany na początku, dostępne są na naszej stronie internetowej: http://www.zspieszyce.pl
– w zakładce „Muzyczna Gwiazdka”.
Bezpośredni kontakt do organizatora: Tomasz Wojciechowski – kom 607997583