Zajęcia w świetlicy środowiskowej NADZIEJA

Transkrypt

Zajęcia w świetlicy środowiskowej NADZIEJA
Urząd Miasta Racibórz
http://umraciborz2016.intracom.pl/urzad/aktualnosci_lista/Zajecia-w-swietlicy-srodowiskowe
j-NADZIEJA/idn:2398/printpdf
Zajęcia w świetlicy środowiskowej NADZIEJA
26 Czerwiec 2012
kategoria:
Wiadomości i wydarzenia
Rejon Racibórz Caritas Diecezji Opolskiej prowadzi nabór osób chorych psychicznie, oraz z
upośledzeniem umysłowym z terenu miasta Racibórz na zajęcia terapeutyczne do
Środowiskowej Świetlicy Samopomocy „Nadzieja” w Raciborzu przy ul. Kozielskiej 65.
Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,00-15,00.
Zajęcia podstawowe prowadzone są w następujących pracowniach:
1. artystycznej
2. krawiecko-robótek ręcznych
3. kulinarnej
4. ogrodniczo-porządkowej
5. komputerowej
ponadto prowadzone są zajęcia dodatkowe z: muzykowania czynnego i biernego, biblioterapii, zajęć z
samopomocy, oraz społeczności terapeutycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, oraz treningów
umiejętności społecznych.
Bliższych informacji udziela biuro Rejonu Racibórz Caritas Diecezji Opolskiej w Raciborzu nr tel. 32
414 05 32 w godzinach od 7,00 – 15,00 od poniedziałku do piątku.

Podobne dokumenty