Temat zagrożenie pożarowe: 1. Czym jest pożar. 2. Cechy

Transkrypt

Temat zagrożenie pożarowe: 1. Czym jest pożar. 2. Cechy
Temat zagrożenie pożarowe:
1. Czym jest pożar.
2. Cechy charakterystyczne pożaru.
3. Podręczny sprzęt gaśniczy.
4. Wybrane znaki związane z ochroną pożarową.
5. Zasady postępowania podczas gaszenia pożaru.
Temat: Zagrożenie pożarowe
Ad 1. Pożar to niekontrolowany gwałtowny proces utleniania, który stwarza zagrożenie dla ludzi ich
dobytku, zwierząt oraz różnego typu obiektów.
Najczęstsze przyczyny pożarów:
- używanie otwartego ognia w miejscach szczególnie podatnych na ogień (palenie papierosów) takich jak magazyny, stodoły, las, internat.
- niewłaściwe posługiwanie się materiałami pirotechnicznymi - ludzka bezmyślność.
- przyczyn naturalnych np.: samozapłon siana, uderzenie pioruna.
- w wyniku nieprawidłowego działania urządzeń wytworzonych przez człowieka. Awarie nieszczęśliwy
zbieg okoliczności np. iskra z trakcji elektrycznej pociągu lub denko butelki pozostawionej w lesie , które
może zadziałać jak szkło powiększające, skupić promienie słoneczne, powodując zapłon ściółki leśnej lub
łąki.
- niedbalstwo człowieka np.: pozostawione włączone żelazko itp.
Ad 2. Charakterystyka pożaru:
− wysoka temperatura,
− gęsty dym ograniczający widoczność nawet do zera,
− czad lub inne substancje toksyczne uwalniające się ze spalanych przedmiotów,
− łatwość rozprzestrzeniania się ognia.
Ad 3. Podręczny sprzęt gaśniczy:
Woda, piasek, gaśnice proszkowe, pianowe, hydronetki, hydranty, agregaty gaśnicze, koce gaśnicze,,
niekiedy gazy takie jak tlenek węgla (CO). Dodatkowo do pomocy w gaszeniu pożaru służą drabiny, bosaki,
siekiery, łomy, łopaty,, tłumice.
Ad 4. Wybrane znaki ochrony pożarowej
GAŚNICA.
DRABINA PPOŻ.
HYDRANT WEWNĘTRZNY.
NIE ZASTAWIAĆ.
…..........................................................................................................................................................
KIERUNEK DO SPRZĘTU PPOŻ. NIEBEZPIECZENSTWO POŻARU. PPOŻ WYŁĄCZNIK PRADU.
…............................................................................................................................................................
ZAKAZ GASZENIA WODĄ.
ZAKAZ PALENIA.
ZAKAZ UŻYWANIA
ZESTAW SPRZĘTU
OGNIA OTWARTEGO
PPOŻ
…...........................................................................................................................................................
Ad 5. Zasady postępowania podczas gaszenia pożaru:
- najpierw ratuje się ludzi,
- następnie zwierzęta i dobytek - nie wynosi się z pożaru rzeczy o dużym ciężarze lub dużych gabarytach,
- zabezpieczyć drogi oddechowe podczas ewakuacji z pożaru, jeśli wystąpi taka potrzeba zmoczyć wodą
płótno i założyć je na nos jako filtr,
- w warunkach silnego zadymienia przemieszczać się czołgając,
- odciąć dopływ prądu i gazu do palącej się budowli,
- wezwać straż pożarną i inne wyspecjalizowane służby.