charakterystyka kuchni - spzoz

Transkrypt

charakterystyka kuchni - spzoz
1. Charakterystyka ogólna kuchni.
Kuchnia szpitalna mieści się w Budynku Szpitalno - administracyjnym
Pomieszczenia kuchni zlokalizowane są w części przyziemia w/w budynku
Kuchnia posiada dwa niezależne wejścia, jedno bezpośrednio z zewnątrz drugie od strony
głównej klatki schodowej
Całkowita
powierzchnia
zajmowana
przez
pomieszczenia
kuchni
wynosi
155,83 m2
Istnieje możliwość wydzierżawienia przez Zamawiającego dotychczasowego wyposażenia
kuchni szpitalnej na podstawie odrębnej umowy dzierżawy
2. Zasilanie w media energetyczne kuchni.
Kuchnia szpitalna zasilana jest w wodę z miejskiej sieci wodociągowej poprzez zbiorniki
retencyjne i urządzenia hydroforowe stanowiące zapas wody na okres 24 godz.
Do celów technologicznych i użytkowych kuchni dostarczana jest :
▪ woda ciepła o temperaturze ok. 550 C ( c.w.u. ),
▪ woda zimna ( z.w.u. ) rurociągami, na których zainstalowane są wodomierze – w celu
rozliczenia ilości zużytej wody i odprowadzanych ścieków,
▪ energia elektryczna dla potrzeb kuchni jest opomiarowana i rozliczana będzie w postaci
wskazań podlicznika energii elektrycznej,
▪ ciepło na cele centralnego ogrzewania dostarczane jest do obiektu kuchni z węzła c.o. szpitala.
Do pomieszczeń Kuchni doprowadzona jest instalacja gazu ziemnego, opomiarowana i
rozliczana będzie na podstawie wskazań podlicznika