comenius - informator 2012

Transkrypt

comenius - informator 2012
Harmonogram działań:
2.
Październik2012r.
 Ankieta dotycząca wiedzy o UE
i poszczególnych krajach (uczniowie kl. IV-VI)
3.
Listopad 2012r.
 Wizyta w Barcelonie – prezentacja wyników
ankiet.
4.
Grudzień 2012r.
 Wymiana kartek świątecznych.
5.
Styczeń 2013r.
 Tworzenie drzew genealogicznych.
ROK SZKOLNY 2012-2013
COMENIUS INFORMATOR
1.
Wrzesień 2012r.
 Prezentacje multimedialne dotyczące
poszczególnych krajów projektu.
 Prezentacja multimedialna dotycząca Polski.
 Powstanie platformy Moodle – komunikacja
i prezentacja poszczególnych zadań między
szkołami partnerskimi.
 Stworzenie blogów – każdy kraj ma swój –
z którymi można się zapoznać poprzez stronę
internetową szkoły.
PARTNERSKIE SZKOŁY
2012 - 2014
Cele programu:
 Rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i językach
europejskich.
 Zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych.
 Poprawa pod względem jakościowym i ilościowym
mobilności, w której uczestniczą uczniowie
z różnych państw członkowskich.
 Wzmocnienie jakości i wymiaru europejskiego
kształcenia nauczycieli.
TURCJA
INSTAMBUŁ
WALIA
RHYL
POLSKA
CIECHOCIN
RUMUNIA
BUKARESZT
FRANCJA
LYON
KATALONIA
BARCELONA
6.
Luty 2013r.
 Udział w akcji „Dzień bez przemocy”;
 Projektowanie maskotki – logo „naszego”
projektu. Wygrała maskotka Szkoły
Podstawowej w Ciechocinie – BOCIAN, którą
wg projektu wykonała uczennica kl. IV
Weronika Pokorowska;
8.
Kwiecień 2013r.
 Prezentacja tradycji, historii i ciekawostek
krajów partnerskich:
POLSKA – kl. 0
WIELKA BRYTANIA/WALIA – kl. VI
 Wystawa „Knowing you knowing me” –
odkrywanie znaczenia własnego imienia,
pochodzenie rodziców, dziadków oraz
miejsca urodzenia.
 Dossier słynnego malarza
z każdego kraju.
 Słynni malarze 6 krajów - przygotowanie
prezentacji wybranych artystów.
RUMUNIA – kl. I – II
 Dzień Języka Ojczystego”
7.
FRANCJA – kl. III
9.
TURCJA – kl. IV
10. 4-8 czerwca 2013r.
 Wizyta nauczycieli i uczniów szkół
partnerskich w Gminie Ciechocin – Szkole
Podstawowej w Ciechocinie
Marzec 2013r.
 wizyta w Walii – Ryhl – 19-22 marca 2013r.
HISZPANIA/KATALONIA – kl. V
Maj 2013r.
 Inspiracje malarskie – przygotowanie prac
malarskich.
 Przygotowania do wizyty w Polsce uczniów
i nauczycieli z różnych państw członkowskich
biorących udział w projekcie.