Polska wobec nowych obywateli

Transkrypt

Polska wobec nowych obywateli
Europejska Sieć Migracyjna
Źródło:
http://emn.gov.pl/esm/wydarzenia/konferencje-i-spotkani/12677,KonferencjaquotPolska-wobec-nowych-oby
wateli-ocena-systemu-nadawania-obywatelstw.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 21:29
Konferencja: "Polska wobec nowych
obywateli - ocena systemu nadawania
obywatelstwa polskiego i polskiej
polityki integracyjnej w świetle
wskaźników MIPEX 2015"; Warszawa
[18 czerwca 2015 r.]
Organizatorzy: Instytut Spraw Publicznych, Migration Policy Group
(Bruksela), Barcelona Centre for International Affairs
Miejsce: Warszawa
Więcej informacji: http://isp.org.pl/konferencje,932,449.html
ZAŁĄCZNIKI DO STRONY
Konferencja Polska wobec
nowych obywateli- program pdf,
544.23 KB
STRONA GŁÓWNA EMN

Podobne dokumenty