Europejska Sieć Migracyjna Seminarium: "Integracja cudzoziemców

Transkrypt

Europejska Sieć Migracyjna Seminarium: "Integracja cudzoziemców
Europejska Sieć Migracyjna
Źródło:
http://emn.gov.pl/esm/wydarzenia/konferencje-i-spotkani/12434,Seminarium-quotIntegracja-cudzoziemcow
-z-grup-podatnych-na-zagrozenia-wyzwania-d.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 00:26
Seminarium: "Integracja cudzoziemców
z grup podatnych na zagrożenia:
wyzwania dla Polski”; Warszawa [31
marca 2015 r.]
Organizator: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Miejsce: Warszawa
Więcej informacji:
http://polski.naszwybir.pl/zapowiedzi/item/793-31-marca-seminarium%E2%80%9Eintegracja-cudzoziemc%C3%B3w-z-grup-podatnych-na-za
gro%C5%BCenia-wyzwania-dla-polski%E2%80%9D
STRONA GŁÓWNA EMN

Podobne dokumenty