Tytuł projektu: „Prawdziwe umiejętności – prawdziwa praca”

Transkrypt

Tytuł projektu: „Prawdziwe umiejętności – prawdziwa praca”
Tytuł projektu: „Prawdziwe umiejętności –
prawdziwa praca”
Tomasz Poznaniak 31.05.2011
Nazwa beneficjenta: Centrum Materiałów Budowlanych CeMBe Arnold Kryściak, ul.
Gorzowska 7, 65-127 Zielona Góra
Wartość projektu: 605 715,05 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 605 715,05 PLN
Liczba przyznanych punktów: 107,5 pkt.
Data zawarcia umowy: 24 maja 2011 roku