Tytuł projektu: „Pracująca młoda mama” Twój atut na rynku pracy

Transkrypt

Tytuł projektu: „Pracująca młoda mama” Twój atut na rynku pracy
Tytuł projektu: „Pracująca młoda mama”
Twój atut na rynku pracy
Tomasz Poznaniak 22.10.2013
Nazwa beneficjenta: Spectrum Consulting Anna Dytko, ul. Wróbli 30A/11, 40-535
Katowice
Wartość projektu: 516 949,78 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 516 949,78 PLN
Liczba przyznanych punktów: 97,5 pkt.
Data zawarcia umowy: 22 października 2013 roku

Podobne dokumenty