(etapy procedury)

Transkrypt

(etapy procedury)
(etapy procedury)
•
•
•
•
•
Neutralna komunikacja niewerbalna mediatora
Otwarta postawa ciała
Kontakt wzrokowy 50/50
Obserwacja zachowań stron
Ciepły tembr głosu (do doskonalenia)
Na stosunki z każdą ze stron ogromny wpływ mieć będzie przebieg pierwszego z nimi
spotkania. Wszystkim mediatorom i bezstronnym przedstawicielom instytucji proponuje
się następujące wytyczne:
1 Przyjaźnie powitaj uczestników sporu.
2. Wskaż zdecydowanym ruchem czy gestem, gdzie który z nich ma siedzieć. Zadbaj o to,
by było im wygodnie. Jaskrawe lub odbite światło, czy też niewygodne krzesła
odwracają uwagę.
3. Jasno określ główny cel spotkania, zapewniając uczestników sporu, że będą mieli
okazję wyczerpująco się wypowiedzieć. Wskaż również korzyści wynikające ze
spotkania mediacyjnego.
4. Zwracaj się do uczestników sporu na ich poziomie, w sposób dla nich zrozumiały. Nie
próbuj zrobić na nich wrażenia swym słownictwem czy wiedzą. Nie zachowuj się
protekcjonalnie.
5. Siadaj twarzą do uczestników sporu. Oni z kolei powinni siedzieć twarzą do ciebie, tak,
by nikt z was nie musiał odwracać się, by się nawzajem ujrzeć. Kontakt wzrokowy jest
sprawą ważną. W miarę możliwości także uczestnicy sporu powinni siedzieć twarzą do
siebie. Wszystkich należy traktować możliwie jednakowo, by żaden nie czuł się gorszy.
6. Miejsce wybrane na spotkanie mediacyjne powinno być w miarę możliwości oddalone
od hałasów i udziału osób postronnych. O ile to możliwe, spotkanie należy odbywać na
gruncie neutralnym.
7. Bądź uprzejmy i cierpliwy.
8. Całkowicie poświęć swą uwagę uczestnikom sporu. Nie próbuj zajmować się czymś
innym podczas spotkania mediacyjnego. Nie dopuść, by wam przerywano – osobiście
czy też telefonicznie.
9. Zwracaj uwagę na potrzeby i pragnienia uczestników sporu.
10. Bądź świadom celów spotkania mediacyjnego; bez oporów zaglądaj do swych notatek
czy innych wskazówek. Upewniaj się, że robisz wszystko co trzeba.
11. Upewnij się, czy wszystkim uczestnikom odpowiada sala i sposób rozsadzenia oraz
czy mają wszystko, czego im trzeba.
12. O ile to możliwe, wyznacz dzień i godzinę tego i następnych spotkań w terminie
dogodnym dla wszystkich uczestników.
13. Strzeż swej bezstronności. Pamiętaj: nie jesteś stroną tego sporu. Unikaj narzucania
swych własnych wartości, uprzedzeń i preferencji.
na podstawie „Podręcznika mediacji” Conflict Resolution Research and Resources Institute, Inc. Washington DC
mediatorzy - Iwona Kitala-Dudek (515-128808), Jerzy Śliwa (601-637984)
Strona 38