Klasa 3

Transkrypt

Klasa 3
WYKAZ PODRĘCZNUKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Klasa 3
Przedmiot
Edukacja
wczesnoszkolna
Język
angielski
Autor podręcznika
E.Hryszkiewicz, B.Stępień, J.
Winiecka-Nowak,
M.Ogrodowczyk, K.Bielenica,
M.Bura, M.Kwil, B.Lankiewicz,
M.Gromek, G.Kilbach,
N.Gryzoń, M.Jasny, W.Vargas,
M.Kęska
Sarah Howell, Lisa KesterDodgson
Tytuł podręcznika
Wydawn.
Elementarz XXI wieku
Nowa Era
Treetops 3
wyd Oxford
Numer
dopuszczenia
Szkoła na
miarę
Program
Inne
Program
Inne
numer
akceptacji
MEN: 311/3/20
11
Klasa 5
Przedmiot
Autor podręcznika
Tytuł podręcznika
Wydawn.
Historia i
społeczeństwo
Grzegorz Wojciechowski
Wczoraj i dziś
Nowa Era
Język
angielski
Lekcja biblijna
Philippa Bowen, Denis
Delaney, Diana Anyakwo,
Team Up 2
Oxford
Matematyka
Małgorzata Dobrowolska, Marta
Jucewicz, Piotr Zarzycki,
Marcin Karpiński
Język polski
A. Łuczak, A. Murdzek
Pismo Święte Starego i Nowego
Testamentu - wydanie pełne,
papierowe Towarzystwo Biblijne w
Polsce lub Pallottinum. Może być
również aplikacja na telefonie.
Matematyka 5. Podręcznik do klasy
piątej szkoły podstawowej
Między nami 5
GWO
GWO
Numer
dopuszczenia
Zeszyt ćwiczeń
dla klasy V
Atlas historyczny
od starożytności
do
współczesności
na 3 lata
682/2/2014
Komplet trzech
zeszytów
ćwiczeń-liczby
całkowite i ułamki
cz.1 i 2,
geometria.
Podręcznik i
ćwiczenia część
Zajęcia
komputerowe
Michał Kęska
„Lubię to”
Podręcznik multimedialny do zajęć
komputerowych, klasa 4-6
Nowa Era
Przyroda
J. Ślórarczyk, R. Kozik, F.
Szlajfer;
Lech Łabecki, Marta Łabecka
Tajemnice przyrody
Nowa Era
Jak to działa? Podręcznik z
ćwiczeniami do zajęć technicznych
dla klas 4-6.
Ciekawi świata 4-6
Nowa Era
Zajęcia
techniczne
Plastyka
Anita Przybyszewska-Pietrasiak
I, II.
„Lubię to” Zbiór
zadań do zajęć
komputerowych,
klasa 4-6
2 zeszyty
ćwiczeń cz. 1 i 2
Operon
Klasa 6
Przedmiot
Autor podręcznika
Tytuł podręcznika
Wydawn.
Historia i
społeczeństwo
Grzegorz Wojciechowski
Wczoraj i dziś
Język
angielski
Lekcja biblijna
Philippa Bowen, Denis
Delaney, Diana Anyakwo,
Team Up 3
Matematyka
Małgorzata Dobrowolska, Marta
Jucewicz, Piotr Zarzycki,
Marcin Karpiński
Język polski
A. Łuczak, A. Murdzek
Między nami 6
GWO
Zajęcia
Michał Kęska
„Lubię to”
Nowa Era
Pismo Święte Starego i Nowego
Testamentu - wydanie pełne,
papierowe Towarzystwo Biblijne w
Polsce lub Pallottinum. Może być
również aplikacja na telefonie.
Matematyka 6. Podręcznik do klasy
szóstej szkoły podstawowej.
Numer
dopuszczenia
Program
Inne
Zeszyt ćwiczeń
dla klasy VI
części 1 i 2
Atlas historyczny
od starożytności
do
współczesności
na 3 lata
Oxford
GWO
682/3/2014
Matematyka z
plusem.
Komplet trzech
zeszytów
ćwiczeńgeometria, liczby
i wyrażenia
algebraiczne
część 1 i 2.
Podręcznik i
ćwiczenia część
I, II.
„Lubię to” Zbiór
komputerowe
Przyroda
Zajęcia
techniczne
Plastyka
Podręcznik multimedialny do zajęć
komputerowych, klasa 4-6
J. Stawarz, F. Szlajfer,
H.Kowalczyk
Lech Łabecki, Marta Łabecka
Anita Przybyszewska-Pietrasiak
Tajemnice przyrody
Nowa Era
Jak to działa? Podręcznik z
ćwiczeniami do zajęć technicznych
dla klas 4-6.
Ciekawi świata 4-6
Nowa Era
Operon
zadań do zajęć
komputerowych,
klasa 4-6
2 zeszyty
ćwiczeń cz. 1 i 2