Ruszył pierwszy w Polsce portal internetowy po

Transkrypt

Ruszył pierwszy w Polsce portal internetowy po
25.03.2014
Ruszył pierwszy w Polsce portal internetowy po
święcony LNG
Spółka Polskie LNG, odpowiadająca za budowę i eksploatację
terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) w
Świnoujściu, uruchomiła portal edukacyjny poświęcony w całości
technologii LNG - www.lng.edu.pl.
Dlaczego terminal LNG w Świnoujściu to inwestycja strategiczna, a
skroplony gaz ziemny uznawany jest za paliwo przyszłości – czyste
i ekologiczne, bezpieczne dla ludzi i środowiska? Jak skrapla się gaz
ziemny i czy jest to proces bezpieczny? Tego oraz wielu innych
przydatnych rzeczy dowiesz się odwiedzając nowy portal
edukacyjny www.lng.edu.pl, który stanowi on rozbudowaną
platformę wiedzy na temat technologii skraplania gazu ziemnego,
światowego i europejskiego rynku LNG oraz roli, jaką będzie na
nim odgrywał terminal LNG w Świnoujściu. Pozwolił spółce
Polskie LNG zagregować dostępną wiedzę w tej dziedzinie, tworząc
podstawowe źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych.
- Otwieramy dzisiaj dostęp do obszernej bazy wiedzy, wykazu wszystkich inicjatyw społecznych Spółki,
analizy korzyści ekonomicznych płynących z uruchomienia inwestycji dla gospodarki kraju, regionu i
miasta, a także wszelkich dostępnych raportów i opracowań, np. dotyczących oceny wpływu inwestycji na
środowisko naturalne – wyjaśnia Maciej Mazur, Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Polskiego
LNG S.A.
W proces tworzenia portalu zaangażowani zostali eksperci polscy i międzynarodowi w dziedzinie LNG,
instytucje rządowe i pozarządowe, a także specjalistyczne media. Portal uzyskał już patronat Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Akademii Morskiej w Szczecinie, a także ministerstw, w tym Skarbu Pa
ństwa oraz Środowiska.
- Uruchomienie portalu odpowiada przede wszystkim potrzebie edukacyjnej. W świadomości publicznej
brakuje bowiem informacji na temat zastosowania i znaczenia skroplonego gazu ziemnego – dodaje Maciej
Mazur i przytacza wyniki badań zrealizowanych przez TNS Polska na zlecenie Polskiego LNG: choć ¼
Polaków wie, że w Świnoujściu powstaje pierwszy w tej części Europy terminal do odbioru skroplonego
gazu ziemnego, jedynie co szósty z badanych wiąże ten fakt z realną dywersyfikacją gazu do Polski.
Wkrótce ma się to jednak zmienić, i to m.in. za sprawą nowego portalu.
Informacje o skroplonym gazie ziemnym, jako jednej z najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych
technologii energetycznych, przyjaznej środowisku i efektywnej ekonomicznie, zostały przedstawione
internautom w bardzo przystępny sposób. Portal wykorzystuje nowoczesne i interaktywne narzędzia, formy
Informacje o skroplonym gazie ziemnym, jako jednej z najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych
technologii energetycznych, przyjaznej środowisku i efektywnej ekonomicznie, zostały przedstawione
internautom w bardzo przystępny sposób. Portal wykorzystuje nowoczesne i interaktywne narzędzia, formy
animacji i prezentacji treści.
Kontakt
Polskie LNG S.A. jest spółką celową powołaną w 2007 roku do
budowy terminalu LNG w Świnoujściu, czyli instalacji do odbioru
i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG – Liquefied
Natural Gas) dostarczanego drogą morską praktycznie
Maciej Mazur
z dowolnego kierunku na świecie. Powstający w Świnoujściu
Terminal LNG jest pierwszym tego typu projektem
Dyrektor Biura Komunikacji
infrastrukturalnym nie tylko w Polsce, ale także w Europie
Korporacyjnej
Środkowo-Wschodniej, który ma na celu dywersyfikację źródeł
dostaw gazu do kraju oraz poprawę bezpieczeństwa
energetycznego całego regionu. Z tego względu inwestycja została
[email protected] uznana przez Rząd za strategiczną dla polskiej gospodarki. Oprócz
spółki Polskie LNG, która odpowiada za budowę lądowej części
668 339 322
terminalu LNG, składającej się z urządzeń rozładunkowych,
zbiorników magazynujących skroplony gaz ziemny oraz instalacji
do regazyfikacji, w realizację inwestycji zaangażowane są trzy
inne podmioty: Urząd Morski w Szczecinie, Zarząd Morskich
Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz Operator Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., który jest również w
łaścicielem PLNG S.A. Budowa terminalu LNG jest wspó
łfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko oraz z Europejskiego programu energetycznego na
rzecz naprawy gospodarczej.
<- Wstecz do: Aktualności