Zamość dnia 12 marca 2007r AZP.3320/5/ /07

Transkrypt

Zamość dnia 12 marca 2007r AZP.3320/5/ /07
Zamość dnia 12 marca 2007r
AZP.3320/5/
/07
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
Dotyczy : zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu,
stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, iż w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek
szpitalnych, materacy do łóżek szpitalnych wraz z pokrowcami, materacy
przeciwodleżynowych wraz z pokrowcami, materacy na stoły operacyjne, szafek
przyłóżkowych oraz stojaków do kroplówek jako najkorzystniejsze zostały wybrane
następujące oferty w poszczególnych zadaniach :
Zadanie 1 – Łóżka szpitalne
Oferta nr 5/5/07 – złożona przez Żywiecką Fabrykę Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A., ul.
Fabryczna 1, 34 – 300 Żywiec za cenę – 15.012,10 zł
Uzasadnienie wyboru : Jest to oferta z najniższą ceną – jedyne obowiązujące w tym
postępowaniu kryterium oceny to cena 100%.
Zadanie 2 – Materace do łóżek szpitalnych wraz z pokrowcami
Oferta nr 4/5/07 – złożona przez Przedsiębiorstwo NOVAX Sp. z o.o., Plac Wolności 7, 85 –
004 Bydgoszcz za cenę – 14.605,50 zł
Uzasadnienie wyboru : Jest to oferta z najniższą ceną – jedyne obowiązujące w tym
postępowaniu kryterium oceny to cena 100%.
Zadanie 3 – Szafki przyłóżkowe
Oferta nr 5/5/07 – złożona przez Żywiecką Fabrykę Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A., ul.
Fabryczna 1, 34 – 300 Żywiec za cenę – 12.358,50 zł
Uzasadnienie wyboru : Jest to oferta z najniższą ceną – jedyne obowiązujące w tym
postępowaniu kryterium oceny to cena 100%.
Zadanie 4 – Materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe
Oferta nr 3/5/07 – złożona przez TEHAND Sp. z o.o., ul. Herbowa 4, 20 – 551 Lublin za cenę
– 15.675,50 zł
Uzasadnienie wyboru : Jest to oferta z najniższą ceną – jedyne obowiązujące w tym
postępowaniu kryterium oceny to cena 100%.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Postępowanie AZP.3320/5/07
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych
Strona 1 z 2
Zadanie 5 – Materace przeciwodleżynowe statyczne
Oferta nr 4/5/07 – złożona przez Przedsiębiorstwo NOVAX Sp. z o.o., Plac Wolności 7, 85 –
004 Bydgoszcz za cenę – 2.808,75 zł
Uzasadnienie wyboru : Jest to oferta z najniższą ceną – jedyne obowiązujące w tym
postępowaniu kryterium oceny to cena 100%.
Zadanie 6 – Pokrowce na materace zmiennociśnieniowe
Oferta nr 3/5/07 – złożona przez TEHAND Sp. z o.o., ul. Herbowa 4, 20 – 551 Lublin za cenę
– 1.418,82 zł
Uzasadnienie wyboru : Jest to oferta z najniższą ceną – jedyne obowiązujące w tym
postępowaniu kryterium oceny to cena 100%.
Zadanie 9 – Wieszaki i stojaki do kroplówek
Oferta nr 1/5/07 – złożona przez Zakład Pracy Chronionej Spółdzielnia Inwalidów
METALOWIEC, ul. Fabryczna 2, 46 – 100 Namysłów za cenę – 1.136,40 zł
Uzasadnienie wyboru : Jest to oferta z najniższą ceną – jedyne obowiązujące w tym
postępowaniu kryterium oceny to cena 100%.
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Postępowanie AZP.3320/5/07
Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych
Strona 2 z 2