Klasa I Klasa II

Transkrypt

Klasa I Klasa II
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA ODDZIAŁU
PRZEDSZKOLNEGO
I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ (KLASY 0 – III)
2013/2014
Lp.
Przedmiot
Tytuł podręcznika/ćwiczenia
Autor
Wydawnictwo
Oddział przedszkolny„O”
1. Wychowanie
Karty pracy „ABC SMYKA”
przedszkolne
Wiesławy ŻabyŻabińskiej
Kocham dobrego Boga
2.
JEDNOŚĆ
Religia
Klasa I
1. Edukacja
„Tropiciele”
wczesnoszkolna
A.Banasiak,
WSiP
E..Burakowska, A.
Burakowski,
J.Dymarska,M.Koł
aczyńska
2. Język angielski „FAIRYLAND 1” – podręcznik Virginia Evans,
Jenny Dooley
„FAIRYLAND 1” – ćwiczenia
+ Alfabet
3. Religia
„Jezus nas kocha”
- zeszyt ćw.
EGiS
(Express
Publishing)
Dariusz Kurpiński, JEDNOŚĆ
Jerzy Snopek
Klasa II
1. Edukacja
„Elementarz XXI wieku”
Nowa era
wczesnoszkolna
2. Język angielski „FAIRYLAND 1” – podręcznik Virginia Evans,
Jenny Dooley
EGiS
„FAIRYLAND 2” – ćwiczenia
+ Alfabet
3. Religia
„Jezus jest z nami”- podręcznik Maria Piątek
JEDNOŚ
„Jezus jest z nami”- ćwiczenie
Katechizm Cerkwi
Prawosławnej
- zeszyt ćw.
Halina Borowik
Parafia
Prawosławna
św. proroka
Eliasza
Klasa III
1. Edukacja
„Nasza Klasa”
wczesnoszkolna
2. Język
angielski
3. Religia
A. Baścik-Kołek
Cz. Cyrański
B. Piechocińska
„NEW SPARKS PLUS 3”podręcznik
M. Szpotowicz
M. Szulc-Kurpalska
„NEW SPARKS PLUS 3”ćwiczenie
M. Charington
„Wzrastamy w przyjaźni
z Jezusem”- podręcznik
„Wzrastamy w przyjaźni z
Jezusem”- ćwiczenie
Katechizm Cerkwi
Prawosławnej
- zeszyt ćw.
MAC
OXFORD
JEDNOŚĆ
Halina Borowik
Parafia
Prawosławna
św. proroka
Eliasza
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W KLASIE
IV
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
L.p.
Przedmiot
Tytuł podręcznika/ćwiczenia
1. Język polski „Jutro pójdę w świat”- podręcznik
Wyd. z 2012 r.
„Jutro pójdę w świat”- ćwiczenia
Wyd. z 2012 r.
„Słowa na start” podręcznik do
kształcenia językowego Cz. I i II
-stare
2. Język
angielski
3.
Historia i
społeczeństwo
4.
Matematyka
„STARLAND 1” – podręcznik
„STARLAND 1” – ćwiczenia
„Wczoraj i dziś 4”- podręcznik
„Zeszyt ucznia”- ćwiczenia
Autor
Hanna Dobrowolska
Urszula Dobrowolska
Hanna Dobrowolska
Urszula Dobrowolska
D. Chwastniewska
A.Gorzałczyńska—
Mróz
D. Rożek
Virginia Evans,
Jenny Dooley
Grzegorz
Wojciechowski
Wydawnic
two
WSiP
WSiP
Nowa Era
EGiS
Nowa Era
„Matematyka z kluczem” cz. 1 i 2 - Marcin Braun
Nowa Era
Agnieszka
podręcznik
Mańkowska
„Matematyka z kluczem” cz. 1 i 2 - Małgorzata Paszyńska
ćwiczenia
5. Przyroda
6. Religia
7. Zajęcia
techniczne
8.
Informatyka
9. Muzyka
10. Plastyka
„Na tropach przyrody”- podręcznik Marcin Braun
z płytą CD
Wojciech Grajkowski
Nowa Era
+ atlas do przyrody
Marek Więckowski
„Na tropach przyrody”- ćwiczenia
Atlas. Przyroda „Świat wokół nas”
-nowy
Wyd.
„Słuchamy Boga”
JEDNOŚĆ
„Jak to działa” - podręcznik z
Lech Łabedzki
ćwiczeniami do zajęć technicznych Marta Łabecka
dla klas 4-6
„Lubię to ”- podręcznik
M.Kęska
multimedialny do zajęć
komputerowych do kl. IV-VI
„I gra muzyka”
G. Klibach
Wyd. z 2012
M. Gromek
„Do dzieła”-podręcznik do plastyki J. Lukas
dla kl. IV-VI
K. Onak
Nowa Era
Nowa Era
Nowa Era
Nowa Era
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W KLASIE
V
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Lp.
1.
Przedmiot
Język polski
2. Język
angielski
3.
Historia i
społeczeństwo
4.
Matematyka
5. Przyroda
6. Religia
7. Muzyka
8. Plastyka
9.
10.
Informatyka
Technuka
Tytuł podręcznika/ćwiczenia
„Jutro pójdę w świat”podręcznik
„Jutro pójdę w świat”ćwiczenia
„Słowa na start” podręcznik do
nauki o języku z ćwiczeniami
cz. I i II
„STARLAND 2” – podręcznik
„STARLAND 2” – ćwiczenia
„Wczoraj i dziś 5”- podręcznik
„Zeszyt ucznia”- ćwiczenia
„Matematyka z kluczem” cz. 1
i 2 - podręcznik
„Matematyka z kluczem” cz. 1
i 2 - ćwiczenia
„Na tropach przyrody”podręcznik z płytą CD
+ atlas do przyrody
„Na tropach przyrody”- ćw.
Atlas. Przyroda „Świat wokół
nas” - nowy
„Wielbimy Boga”- podręcznik
Katechizm Cerkwi
Prawosławnej
„I gra muzyka”
Wyd. z 2012
„Do dzieła”-podręcznik do
plastyki dla kl. IV-VI
„Lubię to ”- podręcznik
multimedialny do zajęć
komputerowych do kl. IV-VI
„Jak to działa” - podręcznik z
ćwiczeniami do zajęć
technicznych dla klas 4-6
Autor
Wydawnictwo
Hanna Dobrowolska
WSiP
D.Rożek,
D.Chwastniewska
Nowa Era
Virginia Evans,
Jenny Dooley
Grzegorz
Wojciechowski
Marcin Braun
Agnieszka
Mańkowska
Małgorzata Paszyńska
Marcin Braun
Wojciech Grajkowski
Marek Więckowski
EGiS
Nowa Era
Nowa Era
Nowa Era
JEDNOŚĆ
Halina Borowik
Parafia
Prawosławna św.
proroka Eliasza
G. Klibach
M. Gromek
Nowa Era
J. Lukas
K. Onak
Michał Kęska
Nowa Era
Nowa Era
Lech Łabedzki
Marta Łabecka
Nowa Era
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W
KLASIE VI
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Lp.
1.
Przedmiot
Język polski
2. Język
angielski
3. Historia i
społeczeńst
wo
4.
Matematyka
5. Przyroda
6.
Religia
Tytuł podręcznika/ćwiczenia
„Jutro pójdę w świat”- podręcznik
„Jutro pójdę w świat”- ćwiczenia
„Słowa na start” podręcznik do
nauki o języku z ćwiczeniami cz. I
i II
„WINNERS PLUS 3” – podręcznik
„WINNERS PLUS 3” – ćwiczenia
Autor
Hanna Dobrowolska
WSiP
D.Rożek,
D.Chwastniewska
Nowa Era
Cathy Lawdaj
Mark Hancock
Lindsay White
Cathy Lawdaj
Mark Hancock
„Moja historia 6”- podręcznik cz. I Michał Błaut
Marek Szymański
i cz. II
„Moja historia”- ćwiczenia cz I i II
Małgorzata Dobrowolska
„Matematyka 6” – podręcznik
M. Jucewicz
(Nowa wersja)
M. Karpiński
„Matematyka 6”– ćw. liczby i
Piotr Zarzycki
wyrażenia algebraiczne cz.I i II
(Nowa wersja)
„Matematyka 6”– ćw.- geometria
M. Braun
Kalendarz szóstoklasisty
„Przyrodo witaj”- podręcznik
„Przyrodo witaj”- ćwiczenia
Dowolny atlas do przyrody
„Z Jezusem idziemy do Boga”
Katechizm Cerkwi Prawosławnej
Wydawnictwo
Wawrzyniec Kofta
Ewa Kłos
Ewa Laskowska
Ewa Gromek
Andrzej Melson
Oxford
Nowa Era
Gdańskie
Wydawnictw
o Oświatowe
można odkupić
lub zamówić
we IX 2013r.
WSiP
JEDNOŚĆ
Halina Borowik
Parafia
Prawosławna
św. proroka
Eliasza
7. Muzyka
„Muzyczny świat” – podręcznik cz. II
Teresa Wójcik
MAC
8. Plastyka
„Lubię tworzyć” – podręcznik
C. Misior-Waś
W. Sygut
MAC
9.
„Klik Plik ”- do kl. IV-VI
Podręcznik + ćwiczenia
(Podręcznik zakupiony w klasie IV)
A. Kijo
E. Jabłońska-Stefanowicz
PWN
„Technika z wychowaniem
komunikacyjnym” – zeszyt ćw.
L. Bakun
Art - Szkol
Informatyka
10. Technika
(Podręcznik zakupiony w klasie IV)

Podobne dokumenty