PROGRAM SZKOLENIA KFE I/ NEWS

Transkrypt

PROGRAM SZKOLENIA KFE I/ NEWS
Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PROGRAM SZKOLENIA
08:30 Rozpoczęcie szkolenia
 Personel projektu – definicja,
 Formy zatrudnienia personelu w projekcie,
 Koszty zarządzania projektem,
 Kwalifikowalność kosztów personelu.
 Ochrona danych osobowych,
 Zasada konkurencyjności,
 Zasada efektywnego zarządzania finansami.
 Podwójne finansowanie,
 Dokumentacja związana z zatrudnieniem,
 Przykłady dokumentów związanych z zatrudnieniem personelu.
 Metodyka PCM,
 Zespół projektowy,
 Komunikacja w zespole projektowym,
 Ocena pracy personelu.
16:30 Zakończenie szkolenia - podsumowanie
Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty