Ewangelia Św. Mateusza Rozdział 3

Transkrypt

Ewangelia Św. Mateusza Rozdział 3
CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM?
EWANGELIA WEDŁUG ŚW. MATEUSZA
ROZDZIAŁ 3
1. Gdzie nauczał Jan Chrzciciel?
2. Do czego wzywał Jan Chrzciciel?
3. Uzupełnij cytat Głos wołającego na ………………
Przygotujcie drogę……………………,
Dla Niego ……………………….ścieżki!Czyje to proroctwo?
4. W co ubierał się Jan Chrzciciel?
5. Czym zywił się Jan Chrzciciel?
6. Kto przychodził do jana Chrzciciela?
7. Po co ludzie przychodzili do Jana Chrzciciela?
8. Słuchać Jana przychodzili także przedstawiciele dwóch żydowskich
ugrupowań religijnych. Jakich?
9. Jak Jan nazywał Faryzeuszy i saduceuszy?
10. Przed czym ich przestrzegał?
11. Co zapowiadał?
12. Uzupełnij zdania:
 Już siekiera do ………….. …………………..jest przyłożona.
 Każde więc drzewo, które nie wydaje……………… ……………………….,
będzie wycięte i w ogień wrzucone.
13. Co Jan mówi o Mesjaszu?
14. Co symbolizował ogień w Starym Testamencie?
15. Co znaczył „ gniew? w Starym Testamencie?
16. Wytłumacz określenie” plewy „
17. Kto się objawił w czasie chrztu Jezusa?
18. Skąd przyszedł Jezus aby przyjąć chrzest?
19. Czy Jan natychmiast udzieli ł chrztu Jeusowi?
20. Kiedy Jan zgodził się udzielic chrztu Jezusowi?
21. Dlaczego po chrzcie Jezus natychmiast wyszedł z wody?
22. Co zobaczył Jezus kiedy został ochrzczony?
23. Co usłyszał Jezus, kiedy został ochrzczony?
24. Jak rozumiesz to,ze w momencie chrztu Bóg Ojciec mówi o Jezusie „ Syn
umiłowany”?
KLUCZ DO ODPOWIEDZI


1. Na pustyni Judzkiej
2. Jan mówił „ Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo Niebieskie”
3. Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
Dla Niego prostujcie ścieżki! Izajasza
4. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około
bioder
5. Jego pokarmem była szarańcza i miód leśny.
6. Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem.
7. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe
grzechy.
8. Byli to faryzeusze i saduceusze
9. Plemieniem żmijowym
10. Przed niechęcia do nawracania.
11. Sąd Mesjasza
12.
Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona.
Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w
ogień wrzucone.
13. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną,
mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On
was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i
oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu
nieugaszonym».
14. Oczyszczenie sumień
15. „ Gniew” wiązał się z „ Dniem Pańskim”= dniem sądu
16. Ci, którzy nie chcą się nawrócić
17. Cała Trójca Świeta
18. Z Galilei
19. Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty
przychodzisz do mnie?
20. Kiedy Jezus powiedział : «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić
wszystko, co sprawiedliwe
21. Pnieważ nie wyznawał grzechów.
22. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak
gołębicę i przychodzącego na Niego.
23. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam
upodobanie».
24. że już w chwili chrztu Ojciec aprobuje wszystko, co Syn będzie mówił i
czynił.

Podobne dokumenty