w formacie pdf - mietek.com.pl

Transkrypt

w formacie pdf - mietek.com.pl
Dwa okresy rodzenia się naszych
Ewangelii -
Uwaga - nie mylić poziomów - przed Zmartwychwstaniem
- po Zmartwychwstaniu
Dziś - Zmartwychwstały
Chrystus idzie ku nam w każdej
Ewangelii, czyli każdą z Ew. przenika Ap 5
Rdz 1,1 - 2,4
Ap 5 -> Jan
Ap 5 -> Łk
Ap 5 -> Mt
Ap 5 -> Mk
Ap 21 i 22
Ef 1,1 - 23
Kiedyś - Jezus Chrystus bardzo pragnął mieszkańcom naszej planety
dać mądrość Krzyża i moc Zmartwychwstania
J 1,1 - 14
Ew. Jana+Ap
od początku świata
do Nowego Nieba
i Nowej Ziemi
Ap 21 i 22
Ew. Łk+Dz
Ew. Mt
od Adama i Ewy
do Jezusa i Maryi
od Abrahama i Sary
do Jezusa i Maryi
Ew. Mk
od chrztu w Jordanie
do chrztu na Golgocie
Tę historyczną warstwę w naszych czasach Jezus ubogaca przez
dar Marii Valtorty: "Poemat Boga Człowieka"
Kol 1,15 - 20

Podobne dokumenty