Oddaję ten katalog w Państwa ręce z myślą, że

Transkrypt

Oddaję ten katalog w Państwa ręce z myślą, że
 Oddaję ten katalog w Państwa ręce
z myślą, że dostarczy on niezbędnych
informacji o produktach, z których
większość jest znana w praktyce
weterynaryjnej.
Stosowanie tych preparatów
pozwoli uniknąć wielu problemów
zdrowotnych, jakie występują
w hodowli bydła.
Życzę wielu sukcesów,
lek. wet. Józef Gręda
Spis treści
Preparaty
1. Preparaty dla cieląt i prosiąt
wzmacniające odporność nieswoistą,
dostarczające siarę i energię.
► Bio - Calv
► Coloboost
► Pigstrong
6
8
10
2. Preparaty przeciwbiegunkowe
dla cieląt, młodzieży i bydła dorosłego
z zawartością energii i elektrolitów.
► Fibratop
► Floryboost
► Dietan
► Diarstop
14
16
18
20
3. Preparaty uzupełniające niedobory
elektrolitów podczas biegunek
i odwodnienia organizmu.
► Rehyvet
► Hydroplus
22
24
4 . Preparaty wapniowe uzupełniające
niedobór wapnia i fosforu.
► Calcium 120
► Calcium Fosfor Plus
28
30
5. Preparaty stosowane podczas
ketozy, kwasicy żwacza oraz
przy pierwotnych i wtórnych
niestrawnościach.
► Uni - Ruminal
► Rumen Gel
► Sanus Rumen
► Bio - Rumen
34
36
38
40
6. Preparaty glukoplastyczne
uzupełniające niedobory energii
u bydła, stosowane profilaktycznie
i wspomagająco podczas leczenia
ketozy.
► Glikol Plus
► Bio - Energia
► Ketosis Gel
44
46
48
7. Preparaty stosowane w profilaktyce
chorób wymienia, w stanach zapalnych, ► Oryginal NJP
w obrzękach przed ► Pro Maść
- i poporodowych wymienia oraz w
► Steryl Dip
dippingu poudojowym.
50
52
53
8. Płynny preparat zmniejszający
sekrecje mleka.
► Uni - Tari
54
9. Preparaty stosowane w profilaktyce
schorzeń racic. Żel na opatrunki i płyn
do sporządzania roztworu.
► Intra Hoof-fit Gel
► Intra Hoof-fit Bath
60
62
10. Metabolity żywych kultur
drożdży Sachcaromyces cerevisiae,
► Vita Rumen
Kluveromyces, Aspergillus oryzae
regulujące procesy przemian
► Vita Bovis
bakteryjnych w żwaczu oraz trawienie
i wchłanianie substancji pokarmowych.
66
70
Produkty
v
l
a
C
o
Bi
l a n o w o n a r o d z o n y c h c i e l ąt
u st n a d
o
d
a
t
s
pa
BIO-CALV jest kombinacją:
► Szybko wchłaniających się trójglicerydów, niezbędnych kwasów tłuszczowych oraz glukozy,
które są natychmiast dostępne dla cieląt i uzupełniają straty energii.
► Siary niezbędnej dla cieląt podczas pierwszych godzin życia, zapewniającej bierną
odporność.
► Bakterii kwasu mlekowego (SF68), zapewniających utrzymanie optymalnego pH flory jelit.
SF 68 kolonizuje jelito i ogranicza rozwój bakterii E. Coli, salmonelli i innych potencjalnych
czynników chorobotwórczych.
► Kompletnego pakietu witamin ( witaminy A, B1, B2, B6, B12, C, D, PP) tak niezbędnych dla
prawidłowego rozwoju w pierwszych dniach życia cieląt- zwłaszcza witamin A i C, biorących
udział w procesach budowania odporności młodych organizmów.
► Żelaza w formie siarczanu: żelazo w BIO-CALV wiąże się z przenoszącą energię cząsteczką,
która dzięki absorpcji przez żołądek jest aktywna w ciągu kilku minut.
► Specjalnych mieszanek ekstraktów roślin (kola, guarana) stymulujących aktywność
i żywotność cieląt.
WSKAZANIA:
Cielęta słabsze z niedowagą, ciężkie lub przedłużające się porody. Podawać wszystkim cielętom
celem zwiększenia ogólnej odporności organizmu i żywotności.
ZAWARTOŚĆ:
Szybko wchłaniające się trójglicerydy, niezbędne kwasy tłuszczowe, glukoza, colostrum (siara),
bakterie kwasu mlekowego (SF68), witaminy A, B1, B2, B6, B12, C, D, PP, tonik z ziołowych
ekstraktów (kola, guarana), żelazo, dodatek smakowy (słodki smak).
DAWKOWANIE:
Zawartość tubostrzykawki (15 ml) podać zaraz po urodzeniu cielętom słabszym, dawkę powtórzyć
po 3-5 godzinach. Wprowadzić strzykawkę na koniec języka i pozwolić cielęciu przełknąć.
OPAKOWANIE:
15 ml strzykawka- 1 dawka
60 ml strzykawka- 4 dawki
6
7
BIO - CALV
st
o
o
b
o
l
o
C
ie m i wi ta mi n a mi
s i a r a z p ro b i ot y k
w zboga
con a
Pierwszym, najważniejszym pokarmem po porodzie jest siara, która poza wartościowymi
składnikami odżywczymi dostarcza cielęciu ciała odpornościowe (immunoglobuliny) niezbędne
do obrony organizmu przed czynnikami chorobotwórczymi.
► Cielę pierwszą siarę powinno otrzymać w ciągu 1 - 2 godzin w ilości 1,5 - 2 litra o zawartości
immunoglobulin minimum 50g/ litr siary
► W oborach wielko stadnych o zwiększonym ryzyku zagrożenia: 3 litry siary (150g
immunoglobulin).
Często u krów pierwiastek a także u krów w 2-3 laktacji, nieprawidłowo żywionych
w okresie zasuszenia, przewlekłych kwasic, siara jest słabszej jakości i nie zapewnia pełnej
odporności nowonarodzonemu cielęciu. Dotyczy to także siary pochodzącej od krów dotkniętych
mastitis.
Podanie siary ubogiej w immunoglobuliny prowadzi do obniżenia odporności organizmu,
w dalszej konsekwencji do wystąpienia biegunek, schorzeń górnych dróg oddechowych
i słabszego rozwoju, a nawet upadków.
W przypadku wystąpienia biegunek możemy zwiększyć odporność cieląt, skrócić okres
trwania choroby podając COLOBOOST - siarę bogatą w witaminy, mikroelementy, składniki
działające przeciwbiegunkowo oraz probiotyk, który ogranicza zasiedlenie i rozwój drobnoustrojów
chorobotwórczych w przewodzie pokarmowym.
SKŁAD:
Siara, glinka wulkaniczna (smekta), propionian sodu, owoc cykorii, kwas sorbinowy, witamina
A, witamina D3, witamina E, Enterococcus Faecium, chlorek manganu, jodek wapnia, witamina
C, chlorek magnezu, selenian sodu, witamina PP, witamina B1, chlorek cynku, witamina B5.
witamina B6, witamina B2.
8
Białko
Tłuszcz
Włókna
24,2%
0,4%
śladowe ilości
Mangan
Cynk
Witamina A
260 ppm
30 ppm
835 000 UI/kg
Popiół
Jod
Selen
8,2%
1500 ppm
76 ppm
Witamina D3
Witamina E
167 000 UI/kg
167 UI/kg
WSKAZANIA:
Coloboost podawać cielętom w przypadku braku siary, przy biegunkach, schorzeniach
górnych dróg oddechowych, z niedowagą, o słabszej kondycji i przyrostach.
DAWKOWANIE:
1 dawka- 30ml w pierwszych 1-2 godzinach życia; w razie potrzeby powtórzyć po 5-6 godz.
OPAKOWANIE:
Tubostrzykawka 60 ml- 2 dawki
Okres przydatności:
24 miesiące
9
COLOBOOST
SKŁAD ANALITYCZNY:
g
n
o
r
t
s
g
Pi
a n o w o n aro d zo n y c h p r o
oustn a
d
a
t
s
pa
dl
si ą t
PIGSTRONG jest bogatym w siarę odżywczym uzupełnieniem w formie doustnej pasty
stworzonej, aby dostarczyć zastrzyk energii i witamin dla małych oraz z niedowagą prosiąt,
zapewniający bezpieczny okres startu i gwarantujący odchów więcej zdrowych prosiąt.
PIGSTRONG jest kombinacją:
► Szybko wchłaniających się trójglicerydów, niezbędnych kwasów tłuszczowych oraz glukozy,
które są natychmiast dostępne dla prosiąt i uzupełniają straty energii.
► Siary niezbędnej dla prosiąt podczas pierwszych godzin życia, zapewniającej bierną
odporność.
► Bakterii kwasu mlekowego (SF68), które zapewniają odpowiedni skład i pH flory jelit oraz
pomagają zapobiegać wczesnej biegunce. SF 68 kolonizuje jelito i ogranicza rozwój bakterii
E. Coli, salmonelli i innych potencjalnych czynników chorobotwórczych.
► Kompletnego pakietu witamin (witaminy A, B1, B2, B6, B12, C, D, PP), które poprawiają
kondycję fizyczną prosięcia i zdolność pobierania mleka od matki, a zwłaszcza witaminę C
uodparniającą na stres.
► Żelaza w formie siarczanu: żelazo w PIGSTRONG wiąże się z przenoszącą energię
cząsteczką, która dzięki szybkiej absorpcji przez żołądek jest aktywna w ciągu kilku minut.
► Specjalnych mieszanek ekstraktów roślin (kola, guarana), stymulujących aktywność prosiąt
i pomagających im unikać stresu.
Grupa kontrolna
Liczba miotów
250
Grupa
PIGSTRONG
250
Liczba urodzonych żywych prosiąt
2890
2890
Liczba prosiąt w 14 dniu życia
2540
2600
Razem śmiertelność
12,10%
9,70%
-24%
Średnia waga w 14 dniu życia
4,160 kg
4,460 kg
+7,20%
Średni dzienny przyrost wagi w ciągu 14
dni życia
173 g
192 g
+11%
Liczba przypadków biegunki
70
30
-57%
Celowość stosowania:
► spadek śmiertelności (- 24%)
► spadek zachorowań na biegunkę (- 57%)
► wzrost wagi w 14 dniu życia (+ 7,2 %)
10
Różnica
DAWKOWANIE:
Jedną dawkę (2 ml) jak najszybciej po urodzeniu. W razie potrzeby powtórzyć po 5 godzinach.
U prosiąt słabszych można stosować podwójne dawki przez 2-3 dni.
ZAWARTOŚĆ:
Szybko wchłaniające się trójglicerydy, niezbędne kwasy tłuszczowe, glukoza, colostrum (siara),
bakterie kwasu mlekowego (SF68), witaminy A, B1, B2, B6, B12, C, D, PP, tonik z ziołowych
ekstraktów (kola, guarana), żelazo, dodatek smakowy (słodki smak).
OKRES WAŻNOŚCI:
24 miesiące w oryginalnym opakowaniu. Po otwarciu zużyć w ciągu 3 miesięcy i przechowywać
w chłodnym miejscu.
OPAKOWANIE:
100 ml butelka z dozownikiem (50 dawek)
200 ml butelka z dozownikiem (100 dawek).
11
PIGSTRONG
Zapobiega:
► hipoglikemii
► wzmacnia odporność
► ogranicza rozwój patogennych drobnoustrojów
► poprawia zdrowotność
► wzmacnia aktywność i żywotność prosiąt
Biegunki cieląt to główna przyczyna upadków w okresie Neonatalnym
tj. w pierwszych 14 dniach po porodzie.
Nie jest tajemnicą, że krowy rasy Hf - z genetyką nastawioną na wysoką wydajność mleczną
mają ”słabszą siarę”, często o mniejszej zawartości immunoglobin. Siara dobrej jakości to taka, która
zawiera 50mg i więcej immunoglobin w 1 ml mleka i jest ona doskonałym źródłem wszystkich składników
pokarmowych. Nowonarodzone cielę powinno w ciągu pierwszych 2 godz. otrzymać 100g immunoglobin,
to jest 2 litry dobrej siary, a w oborach zagrożonych, czyli w tych gdzie wcześniej występowały problemy
z odchowem cieląt z powodu biegunek, schorzenia dróg oddechowych 150 g immunoglobin, to jest
3 litry dobrej siary. Kiedy zawartość ich jest mniejsza należy podać odpowiednio więcej. To siara dostarcza
pierwszej odporności, bo ciele rodzi się pozbawione przeciwciał przeciwko czynnikom patogennym
znajdującym się w środowisku.
A dlaczego należy siarę podać w ciągu pierwszych 1-2 godz.? Bo w tym okresie zawartość
immunoglobin w siarze i wchłanialność w przewodzie pokarmowym jest całkowita i wynosi ok. 95%,
a wraz z upływem czasu np. po 12 godz. zawartość immunoglobin wynosi ok.20-25% a wchłanianie jest
na poziomie 45%. Reszta jest trawiona jako pokarm. Musimy też pamiętać, że ok. 40% noworodków
pozostawionych po porodzie z matką nie przyjmuje dostatecznej ilości siary, chociażby z przyczyn
słabszej kondycji co może mieć miejsce u cieląt pochodzących od krów z podkliniczną kwasicą,
przedłużającego się lub ciężkiego porodu. Dlatego tym cielętom należałoby zaraz po porodzie podać
BIO-CALV - wysokoenergetyczny preparat zawierający dużo energii, witamin, probiotyk. Tak postępuje
wiele czołowych ferm w kraju.
Poniższy wykres przedstawia skuteczność absorpcji immunoglobulin.
Rys. Skuteczność absorpcji immunoglobulin [%] (Serieys, 1993)
BIEGUNKI mogą być spowodowane czynnikami zakaźnymi lub pochodzenia alimentarnego.
Czynniki zakaźne to: bakterie, wirusy, pierwotniaki.
Bakterie to przeważnie: Escherichia coli, Salmonella, Clostridium.
E.coli, szczególnie szczepy enterotoksyczne mogą powodować już biegunki w pierwszych 12-18 godz.
po porodzie, oraz duże upadki cieląt.
Tło wirusowe: głównie Rotawirusy i Coronawirusy. Te ostatnie są bardzo niebezpieczne bo wirus
namnaża się w kosmkach nabłonka śluzówki jelit powodując ich uszkodzenie. Śmiertelność nie jest
wysoka, jeżeli nie dojdzie do wtórnych zakażeń bakteryjnych, ale cielęta po przebytej chorobie wykazują
mniejszy apetyt, oraz słabsze trawienie i wchłanianie składników pokarmowych, ciele słabiej się rozwija,
są mniejsze przyrosty wagowe.
Cryptosporidium: pierwotniaki. Jest coraz więcej doniesień, że mogą być one przyczyną kilku
procent biegunek u cieląt.
Czynniki niezakaźne – alimentarne
► brak higieny tj. dezynfekcji i mycia wiader służących do odpajania
► podawanie w nadmiarze mleka lub preparatu mlekozastępczego
12
► podawanie mleka od krów chorych na mastity
► zła jakość preparatu mlekozastępczego
► niedobór wapnia Ca w mleku krowy po porodzie, co powoduje wydłużenie czasu krzepnięcia kazeiny w trawieńcu, tzw. biegunka pełnego brzucha
► brak higieny pomieszczeń, kojców, w których przebywają cielęta.
Klinicznie trudno jest odróżnić poszczególne formy i przyczyny biegunek.
Cechy wspólne choroby to: biegunka o różnym nasileniu i barwie, postępujące odwodnienie,
które objawia się suchością błon śluzowych, utratą elastyczności skóry no i oczywiście osłabionym
apetytem, aż do jego zaniku. Biegunka to zespół wspólnych charakterystycznych objawów dla różnych
czynników i jednostek chorobowych.
Profilaktyka, czyli co należy wykonać by zapobiec chorobie lub przynajmniej ją ograniczyć.
1. ► Szczepienia ochronne krów i cieląt po urodzeniu - profilaktyka swoista.
2. ► Wzmożenie ogólnej odporności organizmu - profilaktyka nieswoista.
3. ► Podanie jak najszybciej pierwszej siary - do 2 godz. po porodzie.
4. ► Higiena pomieszczeń, unikanie stłoczenia cieląt na małej powierzchni.
5. ► Odpowiednia wentylacja i dostęp światła.
BIO-CALV to źródło energii i witamin dla nowonarodzonych cieląt, szczególnie dla słabszych
z niedowagą. Podajemy go cielętom zaraz po porodzie, zwłaszcza w tych oborach gdzie wcześniej
występowały problemy z odchowem cieląt tj. biegunki, schorzenia górnych dróg oddechowych.
Od pierwszego dnia cielęta powinny profilaktycznie dostawać Fibratop w dawce 25 g / dziennie
prze okres 7 dni. Jest to najbardziej niebezpieczny okres jeżeli chodzi o biegunki cieląt. W przypadku
pierwszych objawów biegunki dawkę zwiększamy do 50-100g / dziennie przez 2 do 3 dni. Po tym okresie
podawania przy braku objawów poprawy należy zasięgnąć opinii lekarza weterynarii.
Fibratop działa na kilku płaszczyznach, a mianowicie szybko dostarcza energii. Elektrolity
nie dopuszczają do utraty równowagi wodno- elektrolitowej w organizmie, pektyny ściągają śluzówkę
jelit i obkurczają naczynia włosowate w świetle jelit i tym samym ograniczają odwodnienie i wnikanie
drobnoustrojów w śluzówkę jelit. Włókno zawarte w Fibratopie pokrywa śluzówkę jelit tworząc
tzw. „biofilm” utrudniający wnikanie patogenów chorobotwórczych, co jest bardzo ważne w przypadku
zakażeń wirusowych, szczególnie na tle Coronavirus. Kwaśny węglan sodu, propioniany zapobiegają
metabolicznej kwasicy, do której dochodzi podczas biegunki.
Podczas wystąpienia biegunki celowe jest naprzemienne podawanie Rehyvetu np. rano do wody
a wieczorem Fibratop do mleka. Ten program jest stosowany i sprawdzony przez wiele dużych ferm
bydła.
Trzeba pamiętać, że przyczyną upadków cieląt nie są czynniki je wywołujące a odwodnienie
organizmu podczas tej choroby. Oczywiste jest, że w przypadku zakażeń na tle E.Coli, Salmonelli
niezbędna jest wizyta lekarza weterynarii i podawanie antybiotyków.
Przy biegunkach pojedynczych cieląt bardzo dobrze sprawdza się Floryboost calf.
W 1 tubie jest 6 dawek preparatu no i oczywiście mamy pewność podania, szczególnie u sztuk które
nie chcą przyjmować mleka, pójła.
Zawsze osiągniemy większe korzyści poprzez zapobieganie a nie leczenie, tym bardziej, że u cieląt
przy podawaniu antybiotyków niszczymy też korzystną florę mikrobiologiczną w przedżołądkach.
TANIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ
13
p
o
t
a
r
b
Fi
z e c i w b i e g u n ko w y
rat pr
a
p
e
r
p
w ie c, kóz
o
,
t
ą
l
e
i
d la c
Skuteczny preparat przeciwbiegunkowy stosowany już od pierwszego dnia po urodzeniu,
żeby zmniejszyć lub wyeliminować ryzyko wystąpienia biegunki u cieląt, owiec i kóz.
Fibratop działa na kilku poziomach: reguluje tranzyt treści pokarmowych, formowanie się
stolca, uzupełnia niedobór elektrolitów, dostarcza energii.
7 SKUTECZNYCH ZASAD DZIAŁANIA FIBRATOPU:
1. ► FIBRATOP odnawia ubytki składników mineralnych:
FIBRATOP koryguje deficyt jonów Na+, K+, Mg2+, wyrównuje tym samym równowagę
elektrolityczną w organizmie zwierzęcia.
2. ► FIBRATOP odnawia glikemię:
W wyniku hydrolizy laktozy powstają cząsteczki glukozy i galaktozy. Glukoza szybko
uzupełnia energię, podczas gdy galaktoza jest magazynowana w wątrobie w formie
glikogenu, co umożliwia długie przechowywanie energii. Laktoza zawiera dużo energii,
gdzie przy równym stężeniu osmotycznym, dostarcza dwa razy więcej energii niż
glukoza. Laktoza pozwala również uniknąć zmniejszenia produkcji enzymów mlekowych,
co zdarza się głównie podczas diety. Przywraca możliwość karmienia pokarmami
na bazie mleka po zakończeniu podawania Fibratopu.
3. ► FIBRATOP zawiera substancje ściągające - pektyny:
Substancje ściągające normalizują rozszerzenie się nabłonka jelita. Komórki błony
śluzowej kurczą się i naczynia włosowate zmniejszają swoje światło. Zapalenie oraz
ubytek płynu jest zminimalizowane.
4. ► FIBRATOP przywraca wolemię:
Wchłanianie sodu przebiega aktywnie przez nabłonek jelita i zachodzi wspólnie
z przepływem wody do środowiska wewnętrznego. Glukoza i laktoza zwiększają absorpcję
sodu zwiększając tym samym wchłanianie wody.
5. ► FIBRATOP zawiera olejki eteryczne tymianku i rozmarynu:
FIBRATOP zawiera mieszankę naturalnych ekstraktów roślin posiadających bakteriobójcze
i grzybobójcze właściwości w układzie pokarmowym.
6. ► FIBRATOP zawiera włókna i pektyny:
Włókna i pektyny regulują tranzyt jelitowy, pozwalają na fizjologiczny rozwój stolca
bez podrażnień i gwałtownych działań. Włókna tworzą żel, który redukuje osadzanie
się czynników patogennych na błonie śluzowej jelit, ochrania kosmki jelitowe przed
zniszczeniem.
7. ► FIBRATOP reguluje pH:
14
WSKAZANIE:
Zapobieganie biegunkom u cieląt, jagniąt i kóz.
SKŁAD:
Wyciągi roślinne - ziaren zbóż, owoców, pektyny, włókno celulozowe, dekstroza, laktoza,
chlorek sodu, potasu, dwuwęglan sodu, propionian wapnia, wodorotlenek magnezu, fosforan
jednowapniowy.
SKŁAD ANALITYCZNY:
Białko ogólne
Włókno ogólne
Tłuszcz
3,6%
3,5%
1,0%
Popiół
14,0%
Sód
Potas
Chlor
3,5%
1,3%
4,0%
DAWKOWANIE:
Cielęta - podczas problemów trawiennych (biegunki) - 50g preparatu wymieszać w 2 litrach
letniej wody, poić 2-3 razy dziennie przez okres 3-4 dni.
Zapobiegawczo - 25g preparatu podawać z mlekiem przez pierwszy tydzień życia.
Jagnięta, koźlęta - 10g preparatu wymieszać z 0,5 litra letniej wody, podawać 2-3 razy
dziennie przez 3-4 dni.
Zapobiegawczo - 5g z mlekiem podczas pierwszego tygodnia życia.
OPAKOWANIA:
Wiaderka: 250g, 2kg, 5kg.
15
Fibratop
FIBRATOP zawiera dwuwęglan sodu i propioniany, które posiadają działanie alkalizujące,
unikając jednocześnie gwałtownej alkalozy.
v
l
a
C
t
s
o
o
b
y
r
F lo
j ą c y p r o c e s y t r a w i e n n e u c i e l ąt
regu l u
t
a
r
a
p
p re
Doustny preparat przeciwbiegunkowy
SKŁAD:
Glinka Montmorillonite, dekstroza, chlorek sodu, chlorek potasu, chlorek magnezu,
frukto-oligosacharydy (FOS), oraz olejki tymianku, rozmarynu i cajeputu.
SKŁAD ANALITYCZNY:
Sód
Magnez
Wapń
Potas
1,5%
1%
0,6%
0,58%
WŁAŚCIWOŚCI:
Floryboost to preparat w postaci pasty, która zawiera glinkę (smektę), elektrolity (chlorek
sodu, chlorek potasu, chlorek magnezu), dekstrozę, FOS oraz olejki tymianku, rozmarynu i
cajeputu. Produkt ten jest używany przy niestrawnościach- biegunkach przewodu pokarmowego
cieląt.
Floryboost stabilizuje bilans elektrolitów i wody w organizmie, zmniejsza ryzyko zaburzeń
trawienia podczas i po przebytych biegunkach.
Floryboost składa się z:
► Montmorillonite- glinki, która spełnia rolę opatrunku jelita. Glinka ta szybko pokrywa światło
przewodu pokarmowego, ochrania błonę śluzową jelita, pełni rolę opatrunku, absorbuje
agresywne czynniki i toksyny;
► chlorku sodu, chlorku potasu i chlorku magnezu- które uzupełniają utratę elektrolitów
podczas zaburzeń trawienia- biegunki;
► dekstrozy- która jest szybko przyswajalnym źródłem energii;
► fruktooligosacharydów (FOS)- spełniających rolę „prebiotyków”. Są to złożone związki
organiczne, które korzystnie oddziaływają na wzrost i aktywność bakterii, przyczyniających
się do poprawy trawienia i przyswajania pokarmu;
► olejków z tymianku, rozmarynu i cajeputu- mających antyseptyczne i bakteriostatyczne
działanie w świetle jelit.
16
DAWKOWANIE:
1 dawka (10 ml) natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów biegunek. Kolejna dawka
6 godzin później.
OKRES TRWAŁOŚCI:
24 miesiące- po otwarciu przechowywać w chłodnym miejscu i zużyć w ciągu 3 miesięcy.
OPAKOWANIA:
Tubostrzykawka 60ml (6 dawek).
17
FLORYBOOST
WSKAZANIA:
Biegunki cieląt i jagniąt.
n
a
t
e
i
D
rat przeciwbiegunkowy dla przeżuwaczy
a
p
e
r
p
y
aln
natur
WŁAŚCIWOŚCI:
Zawarte w korze dębowej taniny wykazują działanie ściągające i uszczelniające na błonę
śluzową przewodu pokarmowego, działając tym samym miejscowo przeciwzapalnie
i przeciwbiegunkowo. Zawarty w produkcie rumianek wykazuje łagodne działanie rozkurczające
i przeciwzapalne.
SKŁAD w 1 kg:
Kora dębu
Sacharoza
Rumianek
Salicylan sodu
550g
230g
200g
20g
WSKAZANIA:
Zaburzenia żołądkowo- jelitowe (biegunki), spowodowane zmianami karmy, żywienia.
Biegunki pochodzenia wirusowego.
DAWKOWANIE:
Krowy i młodzież - 0,2 g/kg; w zależności od wagi zazwyczaj 100-120 g preparatu na sztukę.
Podawać doustnie po wymieszaniu w ciepłej wodzie. Można podawać do karmy. Stosować przez
3-4 dni w dwóch porcjach, np. rano i wieczorem.
OKRES KARENCJI:
Brak.
OKRES PRZYDATNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji.
OPAKOWANIA:
120g, 1kg
18
19
DIETAN
p
o
t
s
r
a
i
D
n ko wy d l a w sz y s t k i c h
r o d e k p r ze ci wbi egu
al n y ś
n a t u r w z w i erz ąt
kó
g atun
Diarstop jest wysokojakościową mieszanką pełnoziarnistego jęczmienia, owsa, ryżu
i kukurydzy (dobry ciężar właściwy) poddaną działaniu procesu prażenia według opatentowanej
technologii. Kontrola produkcyjna składników, czasu, temperatury i proszkowania zapewnia
jakość i skuteczność mieszaniny. Diarstop jest rekomendowany dla zwierząt z problemami
jelitowymi, pomaga w szybszym powrocie do zdrowia. Dodany do paszy zapobiega powstawaniu
chorób jelitowych, zapewnia lepszą wydajność i wzrost.
Dietetyczny dodatek paszowy w postaci prażonych ziaren zbóż dla wszystkich grup
zwierząt.
Laboratoria badawcze producenta, po wielu doświadczeniach i próbach na farmach bydła,
opracowały naturalny roślinny produkt pozwalający poprawić produkcyjność zwierząt dzięki
prawidłowej „modulacji” rozwoju drobnoustrojów występujących w układzie trawiennym.
Diarstop - składniki roślinne o dobrze dobranym zestawie i opracowane przy zastosowaniu
innowacyjnej technologii, mogą poprawić stan zdrowia układu trawiennego.
Diarstop - może poprawić stan zdrowia zwierząt w stresie lub żywionych dietą
wysokobiałkową i hodowanych w nieodpowiednim otoczeniu oraz przy użyciu niedoskonałych
technologii. Diarstop podawany młodym zwierzętom może zmniejszyć biegunkę i poprawić ich
stan zdrowia.
Diarstop - w połączeniu z paszą zmniejsza śmiertelność spowodowaną biegunkami
dzięki naturalnej synergii pomiędzy składnikami roślinnymi produktu i florą jelitową.
SKŁAD:
► mączka prażonych ziaren jęczmienia
► mączka prażonych ziaren owsa
► mączka prażonych ziaren pszenicy
► mączka prażonych ziaren ryżu
► pektyny
20
Surowe włókno
Białko całkowite
Popiół
11,8%
9,3%
4,8%
Tłuszcze
2,2%
Woda
1,1%
WSKAZANIA:
Profilaktycznie jako produkt zapobiegawczy biegunkom u trzody, bydła, drobiu oraz w trakcie
wystąpienia objawów biegunki jako produkt wspomagający leczenie.
DAWKOWANIE:
trzoda, drób - profilaktycznie od 0,5% do 0,3% na paszę, w stanach zagrożenia - biegunki
dawkę należy zwiększyć od 0,5% do 1% na paszę w zależności od stanu zdrowia.
Podczas biegunek - niestrawności:
CIELĘTA - 20g/szt./dzień
KROWY - 100-150g/szt.
Podawać w dwóch porcjach przez okres 3 - 7 dni.
OPAKOWANIE:
1 kg, 25 kg.
21
DIASTROP
SKŁAD ANALITYCZNY:
t
e
v
y
h
e
R
d
e p a r a t n a w a d n i aj ąc y
r
p
y
n
z
c
i etety
WŁAŚCIWOŚCI:
W następstwie biegunki dochodzi do dużej utraty płynów ustrojowych, zaburzeń w gospodarce
wodno-elektrolitowej, kwasicy metabolicznej oraz utraty energii. Rehyvet bardzo szybko
uzupełnia niedobory Na, K, energii, przywracając do normy gospodarkę wodno-elektrolitową
oraz kwasowość organizmu.
SKŁAD w 300g:
Glukoza
Chlorek sodu
Wodorowęglan sodu
Chlorek potasu
200g
42g
40g
18g
WSKAZANIA:
Odwodnienie organizmu, biegunki cieląt.
DAWKOWANIE:
300g proszku rozpuścić w 10 litrach wody o temperaturze ciała; podawać 2-2,5 litra roztworu
na cielę dwa - trzy razy dziennie zamiast mleka przez okres 2-3 dni.
UWAGA! Nie podawać mleka podczas stosowania produktu. Preparat można podawać
od drugiego dnia po narodzinach; nie podawać dłużej niż 4 dni.
PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać w temperaturze 15-25 °C, chronić przed światłem.
OKRES KARENCJI:
Brak.
OKRES PRZYDATNOŚCI:
24 miesięcy od daty produkcji.
OPAKOWANIA:
300g, 1,7kg
22
23
rehyvet
s
u
l
p
o
r
d
Hy
a t w i e l o e l e kt r o l it o w y
re p ar
p
y
n
n
p ły
►
►
►
►
►
►
Uzupełnienie poziomu elektrolitów, minerałów i energii
Biegunki, stres cieplny.
Natychmiastowe odzyskanie rezerw wody i energii
Hydroplus zawiera zrównoważoną mieszaninę elektrolitów, przywracającą prawidłową
równowagę wodno- elektrolitową w organizmie.
Natychmiastowe uwalnianie energii
Cukry metaboliczne szybko wchłaniane dostarczają energii i wigoru osłabionym
zwierzętom.
Bezpieczny powrót do podania mleka
Zawiera laktozę.
Łatwy w użyciu
Bez potrzeby rozpuszczania jak w przypadku innych preparatów w formie proszku.
Duża wydajność
Z jednego opakowania 5l sporządzamy 100l roztworu.
WSKAZANIE:
Uzupełnienie poziomu elektrolitów, minerałów i energii u cieląt, prosiąt i drobiu. Redukcja reakcji
stresowych u drobiu spowodowanych wysokimi temperaturami, transportem.
PRZEZNACZENIE:
Cielęta - 50 ml na 1 litr ciepłej wody. Przerwać podanie mleka. Podać 1,5 litra przygotowanego
roztworu 2 lub 3 razy dziennie przez 2-3 dni.
Prosięta - Przed odsadzeniem: 50 ml na 1 litr ciepłej wody przez 2-3 dni. Po odsadzeniu:
roztwór 1-2% przez 2-3 dni.
Drób - 1-1,5 litra na 1000 litrów wody.
SKŁAD:
Dekstroza, laktoza, glikol monopropylenowy, glicyna, gliceryna, chlorek sodu, chlorek potasu,
wodorotlenek magnezu, aromat.
24
Wilgotność
Surowe białko
Tłuszcze
Włókno
62,5%
5,0%
<1%
<1%
Surowy popiół
Sód
Potas
Magnez
10,7%
4,2%
2,8%
0,2%
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Przed użyciem zaleca się skonsultować z lekarzem weterynarii. Po otwarciu dokładnie zamknąć
opakowanie. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Zmiana koloru nie wpływa na zmianę
jakości i właściwości produktu.
OKRES KARENCJI:
Brak.
OPAKOWANIA:
Pojemnik a 5 l.
25
HYDROPLUS
ZAWARTOŚĆ w litrze:
Niedobory Wapnia
Porażenie Poporodowe u krów mlecznych
Do chorób metabolicznych okresu okołoporodowego, wynikających z zaburzeń gospodarki
wapniowo-fosforowej zaliczamy porażenie poporodowe (paresis puerparalis). Prawidłowy poziom
zawartości wapnia w surowicy krwi oraz jego poziomy w chwili porodu i w okresie ostrej hypokalcemi
przedstawia poniższa tabela.
Krowy w laktacji
9.0 - 11 mg%
Krowy podczas porodu
6.8 - 8.6 mg%
Krowy w trakcie porażenia
3.5 - 5.7 mg%
Porażenie poporodowe dotyczy głównie krów o dużej wydajności mlecznej i starszych 3-5
laktacja, oraz krów o pewnych skłonnościach genetycznych. Trzeba pamiętać, że przyswajalność
wapnia wraz z wiekiem spada z 25-40% u pierwiastek do 22% u krów starszych. Podobnie po
wycieleniu spada wraz z wiekiem absorpcja Ca z układu kostnego. Przyswajalność wapnia zależy
też od rodzaju minerału, w którym się znajduje i tak z kredy pastewnej przyswajalność wynosi 100%,
z chlorków wapnia 125%. Zawartość wapnia w organizmie po porodzie gwałtownie spada
a zapotrzebowanie wzrasta 2-3 krotnie. W 10 l siary znajduje się 23 g wapnia, jest to cały zapas Ca
znajdujący się w organizmie.
Przemiany wapnia w organizmie regulowane są przez dwa hormony - parahormon (PTH)
oraz kalcytonina (CTH). Parahormon jest wydzielany przez przytarczyce i w przypadku mniejszego
poziomu wapnia we krwi przytarczyce jest stymulowane do wydzielania PTH, który pobudza resorbcję
Ca z układu kostnego. W okresie okołoporodowym nadmiar wapnia w paszy ma wpływ na mniejsze
wydzielanie parahormonu po porodzie. Dlatego w okresie zasuszenia należy zmniejszyć podaż
wapnia w paszy a jego stosunek do fosforu winien się kształtować jak 1:5:1 a nawet 1:1. Badania
przeprowadzane przez Goffa i Horsta wskazują, że zawartość Ca w diecie krów nie jest tak ważna
w zapobieganiu porażeniu poporodowemu. Stwierdzono, że proces uwalniania parahormonu następuje w
kwaśnym odczynie płynów ustrojowych. Również ważną rolę w procesie uwalniania i wchłaniania wapnia
pełni witamina D3 i magnez Mg, który bierze aktywny udział w jej syntezie. W okresie okołoporodowym
ważna jest równowaga kationowo-anionowa dawki pokarmowej. Dlatego w tym okresie w niektórych
przypadkach celowe jest podawanie ”soli anionowych”.
OBJAWY CHOROBY
Porażenie poporodowe najczęściej rozpoczyna się już w pierwszych godz. po porodzie lub
w ciągu 2-3 dni. Pierwsze objawy zwiastunowe to utrata apetytu, utrudnione wstawanie, niechęć
do poruszania się, sztywność kończyn, drżenie mięśni, krowa ma osłabioną reakcję na bodźce
zewnętrzne. Powyższe objawy mogą samoistnie ustąpić ale przeważnie pogłębiają się i dochodzi
do pełnego rozwoju choroby. Krowa leży, następuje porażenie kończyn, niewydolność krążenia,
zaburzenie świadomości. Stwierdza się ochłodzenie powierzchni ciała, dochodzi do wzdęć żwacza.
W takich przypadkach jest niezbędna pomoc lekarza weterynarii.
26
ZAPOBIEGANIE
W okresie zasuszenia ograniczyć zawartość wapnia i fosforu w paszy, ograniczyć podawanie
kationów tj.potasu, sodu, kwaśnego węglanu sodu. W okresie zasuszenia można podawać sole
anionowe, ale mogą one obniżać pobranie paszy ze względu na gorzki smak. W trakcie ich podawania
winno kontrolować się pH moczu, nie dopuszczać do otłuszczenia krów przed porodem.
Podawać doustnie preparaty wapniowe np. Calcium 120 w ilości 400/500ml na kilka godzin przed
porodem, tą samą dawkę powtórzyć w dniu porodu.
Calcium 120 zawiera łatwo przyswajalny wapń w postaci chlorku wapnia, glukonianu wapnia, oraz
chlorek magnezu. Ponadto zawiera dużo energii w postaci glikolu propylenowego i syropu glukozy 74%
w dawce . Zawarta w nim witamina PP osłania i chroni wątrobę przed zwyrodnieniem tłuszczowym.
Trzeba też pamiętać, że u krów o dużej wydajności mlecznej, w 3-6 laktacji mogą wystąpić spadki
poziomu wapnia ze względu na jego mniejszą przyswajalność a duże wydzielanie Ca z mlekiem.
Hypokalcemia podkliniczna wpływa niekorzystnie na kurczliwość mięśni gładkich tj. żwacza, trawieńca,
macicy, zwieraczy strzykowych. Taki stan wpływa na przedłużanie się inwolucji macicy po porodzie,
osłabienie pracy przedżołądków, nie zamykanie się zwieraczy kanału strzykowego - większa możliwość
zakażeń bakteryjnych gruczołu mlekowego. Przy spadku poziomu wapnia w krwi stwierdza się większą
częstotliwość przemieszczeń trawieńca. Dlatego krowom o wysokiej wydajności powyżej 7000- 8000kg
mleka należy profilaktycznie po porodzie podać dwukrotnie Calcium120 w dawce po 400ml / sztuka.
27
0
2
1
m
u
i
c
l
Ca
a r a t w a p n i o w y za p obi egaj ąc y
p re p
y
n
t
s
u
do
p o r a że n i o m p op oro d o w y m u k r ó w
,
m
o
i
n
e
i
n
o d wap
WSKAZANIA:
W przypadku porażeń poporodowych, odwapnień organizmu występujących u krów
w okresie okołoporodowym oraz spadku poziomu Ca u krów wysokowydajnych, związanych
z porodem i rozpoczęciem laktacji. Stosując CALCIUM 120 można uniknąć:
► problemów zdrowotnych związanych z porażeniem poporodowym;
► chlorek wapnia, glukonian wapnia szybko uzupełniają niedobór wapnia w organizmie;
► magnez zwiększa efektywność wykorzystania wapnia oraz działa tonizująco na układ
nerwowo-mięśniowy, krążenia i prace serca;
► glikol propylenowy podnosi poziom glukozy we krwi, działając antyketogennie;
► witamina PP osłania i chroni wątrobę przed zwyrodnieniem tłuszczowym.
SKŁAD:
Chlorek wapnia, glukonian wapnia (syrop glukozowy, glikol propylenowy - 74%),
chlorek magnezu.
SKŁAD ANALITYCZNY:
Wapń (12,00%), Magnez (0,25%), Witamina PP 1.000 mg/kg
DAWKOWANIE:
Preparat należy podawać doustnie w ilości 400/500 ml kilka godzin przed porodem i powtórzyć
tą samą dawkę zaraz po porodzie. W razie potrzeby kontynuować podawanie przez 2-3 dni.
Przed użyciem wstrząsnąć.
PRZECIWWSKAZANIA:
Ostra niewydolność nerek, hyperkalemia.
KARENCJA:
Brak
PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać w temperaturze pokojowej z dala od słońca. Preparat może zmienić barwę
zachowując tą samą jakość.
OPAKOWANIE:
Pojemnik 1, 5, 10 l.
28
29
CALCIUM 120
P
r
l
o
u
f
s
s
o
F
m
u
i
c
l
Ca
Doustny preparat wapniowy w formie pasty zawierający oprócz wapnia i magnezu także
fosfor i sód, wzbogacony witaminami D3, PP, B12. Łatwo przyswajalny wapń, fosfor i magnez
pozwalają na szybkie wyrównanie niedoboru tych pierwiastków mineralnych i na właściwe
funkcjonowanie gospodarki wapniowo-fosforowej. Dzięki konsystencji pasty podawanie
preparatu jest łatwe i bezpieczne. Glikol i glukoza dostarcza energii niezbędnej po porodzie.
SKŁAD:
1,2 propanadiol (glikol propylenowy), wapń, sorbitol, magnez, fosfor, glukoza.
SKŁAD ANALITYCZNY:
Wapń
Magnez
Fosfor
Sód
120,00 g
10,00 g
10,00 g
8,00 g
Witamina D3
Witamina PP
200000 j.u.
15000mg
Witamina B12
5mg
WSKAZANIA:
Zapobieganie i wspomaganie leczenia niedoborów wapniowych u krów w okresie
okołoporodowym oraz w przypadku zalegania poporodowego krów i niedoborów wapnia u krów
wysokomlecznych.
DAWKOWANIE:
Preparat należy podawać doustnie w ilości 400g na kilka godzin przed porodem (najlepiej 8-10
godzin). Następna dawkę w ilości 400g powtarzamy w czasie nie dłuższym niż 12-24 godziny po
wycieleniu. W razie potrzeby kontynuować podawanie przez 2-3 dni w ilości 400g dziennie.
OPAKOWANIE:
Tuba 400g.
30
31
CALCIUM FOSFOR PLUS
l
a
n
i
m
u
R
i
Un
a t e k p as zo w y d l a p rzeżu w a c z y
yczn
t
e
t
e
i
d
y d od
WSKAZANIA:
Zaburzenia trawienia w niestrawnościach pierwotnych i wtórnych, kwasicy, ketozie, zmianach
karmy. UNI – RUMINAL działa glukozotwórczo, (propionian sodu) i antyketogennie uzupełniając
niedobór energii. Reguluje i przywraca do normy pracę żwacza oraz odbudowuje florę
mikrobiologiczną w żwaczu.
SKŁAD w 170 g:
Natrii propionas
Fax. siccata
(drożdże piwne)
Calcii hydrogenphosphas
Natrii chloridum
Natrii citras anhydricus
Accidum citricum
monohydricum
90,00g
Cupri sulfas
0,15g
45,00g
Manganosi sulfas
0,12g
22,00g
7,50g
4,00g
Ferrosi sulfas anhydricus
Cobalti sulfas
0,10g
0,02g
Zinci sulfas anhydricus
0,01g
1,10g
DAWKOWANIE:
BYDŁO - jednorazowo 170g preparatu rozpuścić w 1-2 litrach ciepłej wody, podawać doustnie
1-2 razy dziennie przez 3-5 dni.
CIELĘTA, OWCE, KOZY - ½ opakowania rozpuścić w ciepłej wodzie i podawać przez 3-5 dni.
PROFILAKTYKA OKOŁOPORODOWA:
KROWY - w okresie okołoporodowym przeciwko spadkowi apetytu, ketozie;
170g preparatu podawać do paszy przez kilka dni przed porodem i 2-3 tygodnie po porodzie.
PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać w suchy miejscu, w temp. 15-25 °C.
OKRES KARENCJI:
Brak.
32
OKRES PRZYDATNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji.
UNI-RUMINAL
OPAKOWANIA:
170g, 1,7kg, 17kg
33
l
e
G
n
e
m
Ru
y d l a p r zeżu w aczy
aszo w
p
k
e
t
a
d od
WŁAŚCIWOŚCI:
Preparat w formie żelu, zawiera wyciągi roślinne pobudzające motorykę żwacza, jelit.
Saccharomyces cerevisiae- regulują skład i namnażanie mikroflory, Aspergillus oryzae - poprzez
wytwarzanie enzymów przyspiesza rozkład i trawienie składników pokarmowych, bakterie
jelitowe odbudowują zniszczoną florę bakteryjną żwacza, jelit.
SKŁAD:
Olejki roślinne, żywe kultury drożdży (Saccharomyces cerevisiae), ekstrakty Aspergillus oryzae,
ekstrakty sfermentowanych bakterii jelitowych, kwas nikotynowy, cytrynian sodu, monofosforan
potasu.
SKŁAD ANALITYCZNY:
Wilgoć/woda
Białko
Tłuszcz
Włókno
Popiół
20%
10%
20%
4%
15%
WSKAZANIA:
Zaburzenia motoryki żwacza - atonia żwacza, jelit, pierwotne i wtórne niestrawności.
DAWKOWANIE:
Krowy, młodzież - jednorazowo 100g – 1 tuba, w razie potrzeby powtórzyć
po 24 godzinach.
OKRES KARENCJI:
Brak.
OKRES TRWAŁOŚCI:
12 miesięcy.
OPAKOWANIA:
Tuby: 100g, 300g.
34
35
RUMEN GEL
n
e
m
u
R
s
u
S an
ż w a cz
y
w
o
r
zd
WŁAŚCIWOŚCI:
Pierwsze 100 dni po porodzie jest bardzo istotne dla przebiegu laktacji i wydajności mlecznej.
Schorzenia metaboliczne występujące w okresie ketozy i kwasicy są głównymi przyczynami
strat w hodowli.
Można znacząco zredukować występowanie tych schorzeń poprzez przygotowanie
żwacza do nowych warunków żywieniowych związanych ze zwiększonym zapotrzebowaniem
na energię oraz zwiększonym pobraniem suchej masy. Po porodzie dieta krowy bardzo szybko
zmienia się z włóknistej, typowej dla okresu zasuszania, w bogatą dietę energetyczną. Wzrost
udziału energii w dawce (nadmiar węglowodanów niestrukturalnych - głownie skrobi, nadmierne
rozdrobnienie pasz objętościowych, zmiana składu dawki) prowadzą do zaburzeń przebiegu
procesów trawienia i fermentacji w żwaczu, co może być przyczyną występowania niestrawności,
a w dłuższym okresie - kwasicy.
Badania wykazują, że użycie ekstraktu z Aspergillus oryzae bogatego we wtórne metabolity,
wzmaga rozkład włókna przez bakterie celulolityczne, ponadto zwiększa trawienie, pobranie
suchej masy i produkcję lotnych kwasów tłuszczowych będących źródłem energii dla przeżuwaczy
tak niezbędnych w okresie poporodowym.
SANUS RUMEN poprzez wzrost aktywności szczepów bakterii Megasphera elsdeni,
Selenomonas ruminatorium redukuje ilość kwasu mlekowego w żwaczu, dzięki temu pH
pozostaje na fizjologicznym poziomie, co ma istotny wpływ na zdrowie i wydajność mleczną.
Podsumowując, SANUS RUMEN:
► wzmaga apetyt,
► zwiększa pobranie suchej masy,
► przystosowuje florę żwacza do zmian w trawieniu i fermentacji spowodowanej
zmianą diety,
► zmniejsza problemy związane z występowaniem schorzeń metabolicznych
po porodzie- ketoza, niedobór energii,
► stymuluje wzrost wydajności mlecznej.
SKŁAD:
Olejki roślinne, ekstrakty Aspergillus oryzae, ekstrakty fermentowanych bakterii jelitowych,
laktoza, kwas salicynowy, propianian sodu, glukoza.
36
SKŁAD ANALITYCZNY:
Sód
35%
27%
1,5%
1,2%
Białko
Popiół
Fosfor
1%
7%
0,2%
WSKAZANIA:
► zagrożenie ketozą
► zmiana żywienia
► spadek apetytu po chorobie
► jako regulator procesów trawiennych i fermentacyjnych w żwaczu
ZAWARTOŚĆ / KG:
Witamina A
Witamina D3
Witamina E
125.000.U.I.
50.000 U.I.
250 mg
DAWKOWANIE:
Krowy mleczne - 30g dziennie zaraz po porodzie lub w okresach zmiany żywienia. Powtórzyć
dawkowanie przez 2-3 dni.
Owce i kozy - 10g dziennie. Stosować jak wyżej.
OKRES KARENCJI:
Brak.
OKRES TRWAŁOŚCI:
12 miesięcy.
OPAKOWANIA:
100g, 300g.
37
SAMUS RUMEN
Wilgoć/woda
Tłuszcze
Włókno
KWASICA
Żywienie krów polega na odpowiednim żywieniu mikroorganizmów bytujących w przedżołądkach.
Najważniejszy dla prawidłowego składu i rozwoju wspomnianej flory jest odczyn zajmowanego
środowiska tj. głównie żwacza. Największa liczba drobnoustrojów występuje, gdy pH treści żwacza jest
względnie stałe i mieści się w granicach 6.2-6.5. Utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej w żwaczu
jest absolutnie konieczne dla jego prawidłowego działania.
Trawienie i wchłanianie węglowodanów u przeżuwaczy jest złożonym procesem, którego końcowym
produktem są lotne kwasy tłuszczowe (LKT), tj. kwas octowy, propionowy i masłowy.
LTK są prekursorami:
► Kwas propionowy ► Kwas octowy
► Kwas masłowy
► glukoza
► tłuszcz mleka
► tłuszcz mleka
► energia dla tkanki żwacza
► tłuszcz ciała
Przeciętnie krowa produkuje ok. 3kg LKT na dobę – stanowi to równoważnik ok. 50 litrów 6% octu.
Zakwaszeniu żwacza przeciwdziała systematyczne wchłanianie LKT do krwi oraz stały dopływ śliny. Ślina
posiada bowiem odczyn zasadowy tj. pH 8.0-8.6. zobojętnia ona zatem kwaśne produkty fermentacji.
Produkcja dobowa śliny - 50-200 litrów.
Oczywiste jest, że w sytuacji niedostatku tego środka buforującego, pH żwacza obniża się i jego
treść zostaje zakwaszona, co może prowadzić do kwasicy.
KWASICA – PH < 5.8
Niskie PH powoduje spadek aktywności mikroorganizmów celulolitycznych, prowadzi to do obniżenia
strawności i zmniejszenia pobrania paszy.
Czynniki sprzyjające występowaniu kwasicy:
► Skarmianie dawek pokarmowych zawierających duże ilości pasz treściwych, co ma często miejsce
po porodzie.
► Niedobór pasz strukturalnych np. siano, słoma, które pobudzają odruch przeżuwania, przez co
wzrasta ilość wydzielanej śliny.
► Skarmianie zbyt rozdrobnionych TMR. Należy pamiętać, iż przeżuwanie pobudzane jest przez duże
cząstki paszy tj. > 2 cm, zawierające włókno.
► Niedobór włókna efektywnego.
► Nagłe zmiany dawki z zawierającej pasze objętościowe na zawierające duże ilości pasz
treściwych.
Wyróżniamy dwie postacie kwasicy:
Postać ostra – kwasica metaboliczna, zagrażająca życiu zwierzęcia. Dochodzi do niej
wówczas, gdy pH w żwaczu spada poniżej 4.4, a kwas mlekowy produkowany jest w ilościach znacznie
przewyższających zdolności buforujące organizmu. Prowadzi to do zatrzymania motoryki żwacza,
zniszczenia brodawek żwaczowych, stanu zapalnego błony śluzowej i obumarcia bytującej tam flory.
Kwas mlekowy częściowo wchłaniany do krwi obniża jej pH i burzy równowagę kwasowo-zasadową
całego organizmu, czego efektem jest kwasica metaboliczna. Sytuacja taka pozwala na wnikanie przez
38
ścianę żwacza do krwobiegu różnych bakterii (np.: Fusobacterium necroforum), które po dostaniu się
do wątroby powodują jej owrzodzenia. Obserwowane jest także obniżenie wydolności serca i przepływu
krwi przez nerki. W związku z uszkodzeniem funkcji wątroby spada pobranie paszy a więc pogłębia się
niedobór energii, co prowadzi z kolei do ketozy. W konsekwencji może dojść do upadku zwierzęcia.
Postać chroniczną – kwasica subkliniczna. Jest to postać ważniejsza dla hodowców ze
względów ekonomicznych. U krów przejawiających tą postać kwasicy, uszkodzenia błony śluzowej
żwacza nie są tak znaczne, jak przy kwasicy metabolicznej, aczkolwiek ryzyko rozwoju bakterii kwasu
mlekowego ciągle istnieje ze względu na niestabilną populację mikroorganizmów.
Jej objawy to:
► spadek pobrania paszy,
► obniżeniem produkcji mleka i zawartości procentowej tłuszczu,
► spadek kondycji chorujących zwierząt,
► pojawienie się niewyjaśnionych biegunek,
► zmiany w obrębie racic określane jako laminitis.
Krowy chorujące na ten typ kwasicy są bardziej podatne na zaleganie okołoporodowe, na zatrzymanie
łożyska oraz mają zmniejszoną odporność na infekcje.
Profilaktyka polega na unikaniu wyżej wymienionych sytuacji sprzyjających kwasicy oraz na
stosowaniu dodatków buforujących bądź też dodatków biologicznie czynnych tzw. prebiotyków. Obecni
bardzo popularnym środkiem buforującym jest kwaśny węglan sodu, który należy podawać w ilości 150-200 g/szt. W profilaktyce kwasicy doskonale sprawdza się preparat o nazwie Bio-rumen. Jest to mieszanka
kwaśnego węglanu sodu, tlenku magnezu oraz żywych kultur drożdży Sacharomyces cerevisae. Dodatek
ten reguluje pH żwacza, wpływa na aktywność flory trawiącej włókno oraz powoduje wzrost pobrania
paszy. Innym dodatkiem zalecanym w stadach zagrożonych kwasicą jest Vita Rumen. Jest to preparat
który można zaliczyć do prebiotyków, gdyż jego składnikami są metabolity Sacharomyces cerevisae,
Kluyveromyces fragilis oraz Aspergilus oryzae. Vita rumen reguluje pH treści żwacza poprzez wzrost
szczepów redukujących nadmiar kwasu mlekowego, tj. Selenomonas i Megasphera. Poprzez to stwarza
on korzystne warunki dla rozwoju bakterii celulolitycznych, które trawią więcej włókna i przeżuwacz
może pobierać więcej suchej masy. Dodatek ten wzbogacony jest o naturalny sepiolit, który w świetle
jelit wiąże bakterie patogenne i przez to zmniejsza ryzyko zachorowań oraz stabilizuje liczbę komórek
somatycznych. Należy go podawać od pierwszych dni po porodzie przez okres 4 miesięcy.
Objawy kwasicy są specyficzne, w związku z czym chorobę tą można wcześnie zauważyć
i podjąć odpowiednie kroki leczenia, ale najlepiej jest zapobiegać stosując profilaktycznie Bio-Rumen
lub Vita Rumen zaraz po porodzie.
39
n
e
m
u
R
Bieok buforujący dla przeżuwaczy
d o d a t a j ą c y k w a s i c y ż w a cz y
ieg
z a p ob
Zawiera żywe kultury drożdży Saccharomyces cerevisiae szczep Sc 47.
WŁAŚCIWOŚCI:
► zapobiega i zmniejsza ryzyko kwasicy
► zwiększa pobranie suchej masy
► zwiększa produkcję LKT- lotnych kwasów tłuszczowych
► stabilizuje przemianę mikrobiologiczną w żwaczu
► zwiększa wydajność mleczną
Zawarty w mieszance kwaśny węglan sodu, tlenek magnezu wykazują działanie buforujące,
pozwalając na utrzymanie optymalnego pH 6,2-6,4 treści żwacza.
Dodatek żywych kultur drożdży Saccharomyces cerevisiae Sc 47
► stymuluje rozwój mikroflory żwacza,
► zwiększa produkcję lotnych kwasów tłuszczowych,
► działa stabilizująco na pH żwacza.
BIO- RUMEN
Należy podawać krowom profilaktycznie szczególnie w pierwszej fazie laktacji w dawce 50g.
W przypadku wystąpienia klinicznych objawów kwasicy dawkę należy zwiększyć do 100g
dziennie. Krowom otrzymującym znaczne ilości pasz treściwych, kiszonkę kukurydzy, podawać
przez cały okres laktacji.
SKŁAD:
Żywe kultury drożdży Saccharomyces cerevisiae, kwaśny węglan sodu, tlenek magnezu, sól.
DAWKOWANIE:
Krowy - 50 - 100g
Młodzież - 40g
Owce - 20g
OPAKOWANIA:
3kg, 5kg, 10kg.
40
bio - RUMEN
OKRES PRZYDATNOŚCI:
12 miesięcy od daty produkcji.
Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.
41
KETOZA
W ciągu ostatnich kilkunastu lat w polskich gospodarstwach, hodujących bydło mleczne, nastąpiły
duże zmiany. Zmiany te dotyczą żywienia i utrzymania krów. Efektem tych zmian jest duży postęp
hodowlany widoczny w szybko rosnących wydajnościach mlecznych. Należy, jednak pamiętać, iż wraz
ze wzrostem produkcji mleka obniżana jest odporność i wzrasta zagrożenie schorzeniami metabolicznymi
u bydła. W intensywnie prowadzonej hodowli bydła mlecznego bardzo ważnym zagrożeniem są
schorzenia okresu okołoporodowego. Coraz wyższej wydajności towarzyszą choroby gruczołu
mlekowego, układu rozrodczego, pokarmowego oraz racic, trudne porody, ketoza oraz przemieszczenia
trawieńca. Ze względu na występowanie wymienionych schorzeń zwiększa się odsetek brakowanych
sztuk. Powoduje to obniżenie średniego wieku użytkowania mlecznego krów nawet do dwóch laktacji.
W związku z czym rosną koszty produkcji mleka a potencjał genetyczny wysokowydajnych krów nie jest
w pełni wykorzystany.
Straty ekonomiczne powodowane wspomnianymi wyżej schorzeniami można ograniczyć przy
pomocy prawidłowo prowadzonej profilaktyki i odpowiedniego leczenia.
KETOZA
Choroba ta stanowi poważny problem w hodowli bydła nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.
Jej wystąpienie może wiązać się z poważnymi stratami ekonomicznymi. Straty te to nie tylko spadek
produkcji mleka (nawet do 30%), ale także wydłużenie okresu międzywycieleniowego oraz spadek
kondycji i odporności zwierzęcia, które często nie zostaną już odbudowane.
Przyczyny ketozy
Ketoza dotyka najczęściej wysokowydajne sztuki od pierwszych dni do 8 tygodnia po wycieleniu.
W okresie tym, kiedy zwierzę ma fizjologiczny spadek apetytu, nagle wzrastają potrzeby pokarmowe
w związku z wysoka produkcją mleka. Obserwowany jest wówczas spadek masy ciała i kondycji krów.
Szczyt laktacji występuje bowiem pomiędzy 4 a 8 tygodniem po wycieleniu, a najwyższa zdolność
pobierania pasz znacznie później, tj.14-16 tydzień (Ryc.1).
POCZĄTEK
LAKTACJI
środkowy okres laktacji
zasuszenie
produkcja mleka
pobieranie paszy
masa ciała
tygodnie
0
10
20
30
40
50
Rys. 1. Zmiany zachodzące w produkcji mleka, pobraniu paszy i masie ciała krów w okresie laktacji
Niewątpliwie w tym okresie najważniejszy jest niedobór energii co wiążę się ze spadkiem paszy
i zawartych w niej węglowodanów. W rezultacie spada poziom glukozy w osoczu krwi z 50-60 mg % do
25-30 mg % .Początkowo niedobory energii są pokrywane przez rozkład własnego tłuszczu zapasowego.
Jak jednak wiadomo TŁUSZCZ SPALA SIĘ W OGNIU WĘGLOWODANÓW. W związku z powyższym,
kiedy brakuje glukozy wówczas w wątrobie dochodzi do niepełnego spalania kwasów tłuszczowych
i powstania ciał ketonowych, których poziom wzrasta w osoczu krwi z 10 do 40 mg %. Ciała ketonowe
pojawiają się we krwi, moczu i mleku.
42
Głównymi przyczynami ketozy są błędy żywieniowe w okresie okołoporodowym. Do głównych
błędów hodowców w tym okresie należą:
► Nadmierne otłuszczenie krów w okresie zasuszenia (BCS powyżej 4),
► Skarmianie dawek pokarmowych zawierających nadmiar białka i niedobór łatwostrawnego włókna.
► Skarmianie pasz zawierających substancje ketogenne, jak złej jakości kiszonka zawierająca duże
ilości kwasu masłowego, liście buraczane, melasa,
► Skarmianie dawek pokarmowych zawierających nieodpowiedni poziom energii w stosunku
do okresu laktacji i wysokości produkcji- zbyt mała koncentracja energii w dawce pokarmowej.
Rodzaje ketozy
Wyróżniamy ketozę pierwotną i wtórną:
W zależności od czynnika wywołującego ketozę wyróżniamy następujące rodzaje ketoz pierwotnych:
► Ketoza głodowa spowodowana skarmianiem pasz zawierających zbyt mało energii, występuje
u zwierząt będących w złej kondycji.
► Ketoza pokarmowa – powstaje ona przy skarmianu kiszonek z silosa w którym źle przebiegają
procesy fermentacyjne w skutek czego powstaje dużo kwasu masłowego, który poza działaniem
ketotwórczym obniża smakowitość, a więc i spożycie paszy.
► Ketoza produkcyjna – występująca u pojedyńczych sztuk w dobrej kondycji, karmionych paszami
dobrej jakości. Czynnikami do niej predysponującymi są m.in.: skłonności dziedziczne, skarmianie pasz
bogatych w białko, otłuszczenie zwierzęcia ograniczające pobranie paszy zwłaszcza po wycieleniu,
stres.
► Ketoza wynikająca z niedoborów pokarmowych – spowodowana niedoborami kobaltu, fosforu
i innych mikroelementów.
Ketoza wtórna – powstająca na skutek pojawienia się schorzeń ograniczających pobrania paszy.
Schorzenia te to np.: przesunięcie trawieńca, urazowe zapalenie czepca u bydła ketoza występuje
w dwóch postaciach tj. kliniczne i podklinicznej.
Ketoza kliniczna rozwija się szybko i może przebiegać z objawami niestrawności lub zaburzeń
nerwowych. Początkowo obserwowany jest spadek pobrania zielonki i kiszonki, zaś pobranie siana jest
na normalnym poziomie, ale i ono obniża się w czasie trwania choroby. Kał może być suchy i zbity,
pokryty śluzem, potem może mieć konsystencję płynną. Wydychane powietrze i mleko mogą mieć
zapach acetonu. Obserwuje się także objawy nerwowe, mające postać „obłędu”. Zwierzęta mogą stać
z rozstawionymi lub skrzyżowanymi nogami, ryczeć, lizać przedmioty, przeć do przodu. Stwierdzenie
ketozy klinicznej polega przede wszystkim na stwierdzeniu obecności ciał ketonowych w moczu lub
mleku przy użyciu łatwo dostępnych testów.
Ketoza podkliniczna zwykle nie jest zauważana przez hodowcę, ze względu na brak objawów.
W przebiegu tej formy ketozy obserwowany jest spadek produkcji i obniżenie płodności. Ketozę
podkliniczna można stwierdzić przy użyciu takich samych testów, jak w przypadku ketozy klinicznej.
Zapobieganie chorobie
Zapobieganie ketozie polega na prawidłowym żywieniu, tj. skarmianiu dawek pokarmowych
zbilansowanych odpowiednio, w zależności od okresu laktacji i wydajności. W okresie okołowycieleniowym
krowy nie mogą być przekarmiane i nie powinny dostawać skrobi. Należy dbać o odpowiedni poziom
wszystkich składników pokarmowych w tym witamin i związków mineralnych oraz wykluczyć (w miarę
możliwości) podaż substancji ketogennych.Chcąc zapobiec temu schorzeniu można podawać doustnie
produkty zawierające np.: glikol propylenowy, propianian sodu, niacynę przez ok. 2 tygodnie przed
porodem i ok. 3 tygodnie po porodzie. Powodują one wzrost zawartości glukozy i insuliny we krwi
i równocześnie obniżają poziom kwasów tłuszczowych i glicerydów w wątrobie oraz poprawiają apetyt.
W wysokowydajnych stadach, zaleca się również przeprowadzanie co 3-4 miesiące testów profilaktyczych,
co umożliwi wczesne wykrycie zagrożenia i podjecie odpowiednich działań leczniczych.
43
s
u
l
P
l
o
k
G li
erge t ycz n
n
e
k
e
t
d oda
y w p ł y n i e p r z ec i w k o k e t o z i e
Ketoza (acetonemia) to schorzenie metaboliczne, które najczęściej występuje
u wysokowydajnych krów, przeważnie 1-6 tygodni po wycieleniu.
Aby zapobiec temu schorzeniu należy:
► Nie dopuszczać do nadmiernego otłuszczania krów, zwłaszcza w okresie zasuszenia.
► Unikać nagłych zmian w dawkach pokarmowych, zwłaszcza w okresie okołoporodowym.
► Po porodzie zapewnić w dawce pokarmowej odpowiednią koncentrację energii.
► Stosować profilaktykę w postaci dodatków energetycznych w okresie okołoporodowym.
SKŁAD:
Glikol Propylenowy (1, 2, 3 Propandiol), syrop glukozowy, propianian sodu, L-metionina,
sorbitol.
DAWKOWANIE:
Krowy mleczne
► 1 tydzień przed porodem 200g /krowę/ dziennie
► po porodzie przez 2-3 tygodnie 200-300g /krowę/ dziennie
44
45
GLIKOL PLUS
a
i
g
r
e
n
E
B i o a e n e r g e t y c z n a d l a kró w
m i esza
nk
Gliceryna naturalna uzyskiwana podczas procesu przetwarzania olejów roślinnych
(rzepakowego, sojowego) na biopaliwa to właśnie BIOGLICERYNA. Jest to bezbarwna
i bezwonna ciecz, nietoksyczna, o słodkim smaku, bezpieczna dla środowiska. Wartość
energetyczna biogliceryny roślinnej dla krów mlecznych wynosi 16,8 MJ w 1kg i 21,0 MJ
w 1 litrze.
Biogliceryny - jako paszę energetyczną zaleca się stosować w żywieniu krów
wysokowydajnych w pierwszym okresie po wycieleniu (do 90 dni) jako uzupełnienie energii
w dawce pokarmowej na poziomie żwacza. Działanie biogliceryny powoduje zwiększenie
wykorzystania NH3 w procesach mikrobiologicznych, a także wzrost syntezy białka przez
mikroorganizmy.
Dodanie około 250-300g biogliceryny do paszy poprawia pobieranie suchej masy dawki
pokarmowej o około 2kg dziennie, zwiększa wydajność mleczną, a słodki smak powoduje,
że jest ona chętnie pobierana przez zwierzęta.
PRZEZNACZENIE:
► niedobory energetyczne u krów mlecznych,
► ketoza.
DAWKOWANIE:
► 1 tydzień przed porodem 200g /krowę/ dziennie
► po porodzie 250-300g przez okres kilku tygodni (90 dni)
UWAGA: 1 litr gliceryny waży 1,25 kg
46
47
bio - energia
l
e
G
s
i
s
o
t
Ke
Doustny preparat w formie żelu, stosowany w profilaktyce i wspomaganiu leczenia ketozy u
krów w okresie okołoporodowym.
SKŁAD:
1, 2- propandiol (glikol propylenowi), glicerol, sorbitol, glikoza, olej sojowy.
SKLAD ANALITYCZNY:
Witamina PP
Witamina B1
Witamina B12
Beta - karnityna
DL- metionina
Chlorek choiny
3000 mg
500 mg
5 mg
5000 mg
10000 mg
5000 mg
WSKAZANIA:
Zapobieganie i wspomaganie leczenia ketozy u krów wysokomlecznych.
DAWKOWANIE:
Preparat należy podawać doustnie w ilości 300g (1 tuba) przed porodem. U sztuk narażonych
na wystąpienie ketozy dawkę należy powtórzyć po porodzie. Preparat podawać także w trakcie
wystąpienia objawów choroby jako wspomagający proces leczenia.
ZALETY PREPARATU:
► łatwe zadawanie preparatu (w formie żelu)
► składniki zawarte w preparacie pomagają skutecznie chronić zwierzę przed ketozą
► preparat może być stosowany w wspomaganiu leczenia ketozy u krów.
OPAKOWANIE:
Tuba a 300 g.
48
49
ketosis - gel
P
J
N
l
a
n
i
O rig
na
d o w y m i on
m
a
s
l
a
b
y
n
t u r al
WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE:
Zawarty w balsamie olejek z mięty pieprzowej wykazuje miejscowe działanie przeciwzapalne,
poprzez pobudzenie krążenia, aktywizuje naturalny system obronny organizmu, zmniejsza
bolesność gruczołu mlekowego, przez co zapewnia komfort fizjologiczny zwierzęciu.
SKŁAD:
Zawiera 33% olejku z mięty pieprzowej
WSKAZANIA:
► obrzęki fizjologiczne gruczołu mlekowego przed i po porodzie,
► stany zapalne wymienia,
► jako produkt wspomagający proces leczenia mastitis.
STOSOWANIE:
Stosować zewnętrznie, wcierając po łyżeczce stołowej balsamu 2-3 razy dziennie
przez okres 3-4 dni.
PRZECIWWSKAZANIA:
Brak.
UWAGI:
► nie stosować na uszkodzona skórę
► unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi
OPAKOWANIE:
poj. 250 ml, 500 ml, 2,5 l
50
51
ORGINAL njp
ć
ś
a
M
P r o j n y p r e p a r a t zw al czaj ąc y z m i a n y
n cy
p rewe
o w o d o w a n e za p ale n i e m s k ó r y
p
s
e
n
z
c
i
g
p a t olo
i str ykó w
a
i
n
e
i
w ym
Uśmierza silny ból powodujący złe samopoczucie chorych zwierząt, będący wynikiem
bolesnej blokady zwieraczy strzyków. Zawarta w preparacie kamfora rozszerza naczynia
krwionośne powodując zwiększone ukrwienie aktywując tym samym metabolizm komórkowy
oraz wzrost nowych komórek skóry. Mocznik intensywnie nawilża i zmiękcza skórę.
Preparat działa: gojąco, przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo, antyseptycznie
i przeciwzapalnie. Starannie dobrana receptura pozwala na natychmiastowe i skuteczne
działania, eliminując ogniska uszkodzeń i regenerując strzyki.
SKŁAD:
Woda, stearynian glicerolu, parafina, glikol propylenowy, kamfora, salicylan metylu, mocznik,
metylparaben, propylparaben CI 19140, CI 420051.
WSKAZANIA:
Obrzęki przed i poporodowe oraz stany zapalne wymion u krów.
STOSOWANIE:
Pro Maść smarować w miejsca chorobowo zmienione poprzez jednostajne wmasowanie.
W razie konieczności stosować 2-3 razy dziennie aż do ustąpienia zmian. U zwierząt bardzo
podatnych na występowanie stanów zapalnych Pro Maść stosować profilaktycznie raz na
tydzień wcierając niewielką jego ilość w skórę wymienia. Nie zawiera antybiotyków i innych
substancji toksycznych. Nie wymaga okresu karencji.
OPAKOWNIA:
Tuby a 90 g.
Opakowania plastikowe a 500 g.
52
p
i
D
l
y
r
S te
ej
co d zien n
o
d
t
a
r
p rep a
ek ow eg o
l
m
u
ł
o
g r u cz
p o u b oj o w e j d e z y n f e k c j i
SKŁAD:
Woda, gliceryna, alantoina, wyciągi z warzyw.
Gliceryna - chroni skórę tworząc warstwę ochronną, jest ochronnym czynnikiem
filtrującym.
Wyciągi z warzyw - zwierają między innymi beta- karoten, który chroni skórę przed
wolnymi rodnikami. Zawarte w marchwi witamina C i B przyspieszają odnowę zniszczonego
naskórka, poprawiając właściwy kolor skóry.
PRO MAŚĆ
Alantoina - obecna między innymi w korzeniach żywokostu i nasionach soi, używana jest
w kosmetyce (jako składnik wielu kremów pielęgnacyjnych) oraz lecznictwie z powodu swojego
doskonałego wpływu na gojenie się ran i regeneracje skóry. Alantoina działa kojąco, nawilża,
łagodzi podrażnienia, wygładza i zmiękcza skórę, jest szczególnie polecana do pielęgnacji
bardzo wrażliwej skóry strzyków i wymion.
DZIAŁANIE:
Steryl Dip - dezynfekuje i zabezpiecza gruczoł mlekowy poprzez wytworzenie ochronnej
warstwy gojącego, odżywczego i antyseptycznego żelu na powierzchni naskórka.
STOSOWANIE:
Preparat stosuje się codziennie w poudojowej dezynfekcji do kąpieli zdrowego wymienia.
Preparat stosuje się również wspomagająco w przypadku podrażnienia bądź zmian zapalnych
wymienia i strzyków. Nie zawiera antybiotyków i innych substancji toksycznych. Nie wymaga
okresu karencji.
OPAKOWANIE:
Kanistry 1l, 5l.
53
STERYL DIP
Takie połączenie zapewnia o wiele lepsze wchłanianie składników odżywczych, poprawia
oddychanie skórne, dostarcza składników niezbędnych do regeneracji skóry, zapobiega zmianom
skórnym wynikającym z niedoborów odżywczych, chroni przed wolnymi rodnikami.
i
r
a
T
i
Un
a kró w, o wi ec , kó
d
en io w y
i
w
y
ż
k
e
o d at
dl
z
PRZEZNACZENIE:
Uni-tari jest przeznaczony dla krów o wysokiej wydajności mlecznej, u których występują
problemy z zasuszeniem, charakteryzujące się znaczną sekrecją mleka pomimo uregulowania
żywienia i przerwania doju.
SKŁAD:
Ekstrakty roślinne, sorbitol, kwas sorbitolowy, kwas cytrynowy, propionian wapnia.
SKŁAD ANALITYCZNY:
Sucha masa
Białka ogólne
Tłuszcze
Włókna
Sód
Potas
1,6%
0,5%
0,1%
0,1%
>1%
>1%
DAWKOWANIE:
Krowy mleczne - 250 ml podać doustnie w pierwszym dniu zasuszania, w przypadku krów
o wysokiej produkcji (<8000l) - powtórzyć tą sama dawkę następnego dnia.
Owce, kozy - 50 ml raz dziennie przez 1-2 dni.
Maciory - podczas odsadzenia 100 ml w jednej dawce do karmy.
PRZECHOWYWANIE:
W temperaturze pokojowej z dala od światła słonecznego.
OKRES KARENCJI:
Brak
OPAKOWANIA:
1l, 5 l, 10 l.
UNI-TARI optymalizuje okres zasuszenia, podnosi komfort fizjologiczny zwierzęcia, dzięki
czemu likwiduje zagrożenia, jakie mogą pojawić się w przypadku ciągłej laktacji.
54
Wzrost wydajności mlecznej uwarunkowany wysokim potencjałem genetycznym krów,
żywieniem wysokoenergetycznym opartym na dużym udziale pasz treściwych wynoszącym
40% i więcej w dawce pokarmowej, warunkuje dzienną wydajność mleczną na poziomie
25- 30 kg mleka.
Obserwowany w ostatnim czasie wzrost wydajności w laktacji 305 dniowej powoduje wzrost
produkcji mleka w dniu zasuszenia z 3-5 kg dawniej do 15 kg i więcej obecnie.
UNI - TARI
Okres zasuszenia u krów to:
► fizjologiczny odpoczynek krowy przed następną laktacją,
► regeneracja i często odbudowa gruczołu mlekowego,
► sprostanie wzrostowi zapotrzebowania na składniki odżywcze przez szybko
rozwijający się płód (największy w ostatnich 60 dniach ciąży),
► możliwość najbardziej skutecznego leczenia gruczołu
► produkcja siary po porodzie.
55
CHOROBY RACIC
Choroby kończyn, a zwłaszcza racic to jedna z głównych przyczyn brakowania bydła mlecznego
w hodowli wielkostadnej. Stanowią trzecią po niepłodności i mastitis, grupę przyczyn poważnych strat
ekonomicznych w hodowli bydła. W stanach chorobowych, stres wywołany bólem jest przyczyną spadku
produkcji mleka nawet o kilkadziesiąt procent. Schorzenia racic powodują pogorszenie wskaźników
rozrodu, wzrost kosztów leczenia oraz sześciokrotnie większe prawdopodobieństwo brakowania.
Choroby kończyn stanowią w Polsce 3,9-7,1% przyczyn brakowania (Gnyp i wsp. 1995).
Problemy racic dotyczą w głównej mierze wyselekcjonowanego bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej.
Spowodowane to jest wieloletnia selekcją tego bydła w kierunku wydajności mlecznej. Przy czym budowa
kończyn, wytrzymałość rogu racicowego, szybkość jego narastania, jak również wytrzymałość ścięgien
i elastyczność chrząstek były „odsuwane” na dalszy plan.
Na stan zdrowotny racic wpływ ma wiele czynników, a zwłaszcza:
► Żywienie
Wpływ błędów żywieniowych zauważalny jest po około 6 tygodniach. Najwięcej problemów
z racicami obserwowanych jest pod koniec pierwszego trymestru laktacji, stąd można wnioskować iż są
one skutkiem błędów żywieniowych popełnionych w okresie zasuszenia. Błędy żywieniowe powodujące
schorzenia racic:
► niedobór pasz objętościowych, co skutkuje zaburzeniem funkcji żwacza (kwasica)
► niezrównoważony stosunek pasz objętościowych do treściwych
► nadmiar białka w dawce pokarmowej
► niedobór makro- i mikroelementów
► skarmianie pasz o niskiej jakości ( spleśniałych lub zgniłych)
► Korekcja racic
Odpowiednie skrócenie nadmiernie wyrośniętego rogu puszki rogowej. Zabieg ten powinien być
wykonywany przynajmniej 2 razy w roku, a w oborach z podłogą rusztową 3-4 razy w roku. Korekcję
należy wykonywać na 6 tygodni przed sezonem pastwiskowym, zaś u sztuk w wysokiej ciąży na 8 tygodni
przed porodem. Bardzo ważne jest aby zabieg wykonywał odpowiednio przeszkolony personel, gdyż zła
korekcja pogłębia tylko schorzenia.
► Warunki zoohigeniczne
Bez względu na rodzaj obory (uwięziowa lub wolnostanowiskowa) najważniejsze są odpowiednie
warunki termiczno-wilgotnościowe na poziomie posadzki. Suche powierzchnie legowisk, stanowisk,
korytarzy ograniczają rozprzestrzenianie się patogenów. Natomiast zbyt wilgotne - powodują rozmiękczenie
rogu racicowego, obniżają jego twardość i odporność przez co racica jest bardziej podatna na infekcje.
W oborach uwięziowych (najczęściej są to obory płytkie ściołowe), największe znaczenie dla higieny
kończyn ma obfitość ścielenia, częstotliwość usuwania obornika, długość stanowiska oraz jego pochylone
i nawierzchnia. Najbardziej higeniczne są stanowiska średniej długości. Ważne jest aby powierzchnia
legowiskowa stanowiska była gładka, lecz nie śliska. Najlepszym materiałem do wyścielania legowisk
jest słoma.
W oborach uwięziowych bezściołowych najważniejsza jest odpowiednia długość stanowiska, jakość
posadzi i konstrukcja kanału gnojowego (głęboki lub płytki). W oborach z głębokim kanałem gnojowym
ważna jest konstrukcja rusztu nakrywającego kanał. Ruszt taki powinien dobrze przepuszczać kał i nie
stanowić źródła urazów dla racic.
W oborach wolnostanowiskowych krowy utrzymywane są na ściółce lub bezściołowo. W pierwszym
wypadku ważna jest odpowiednia ilość suchej ściółki. W oborch wolnostanowiskowych bezściołowych
56
część legowiskową może stanowić gumowa mata lub inny materiał izolacyjny. Ważna jest tu długość
boksów legowiskowych taka, aby krowy zarówno w pozycji leżącej jak i stojącej oddawały kał i mocz do
części gnojowej. Ułatwi to utrzymanie racic w czystości i suchości.
► Pielęgnacja racic
Podstawowym elementem pielęgnacji bydła powinno być bieżące czyszczenie powierzchni
racic i szpar międzyracicowych. W celu ograniczenia schorzeń racic zalecane jest przeprowadzanie
profilaktycznych kąpieli, które dezynfekują i utwardzają róg racicowy. Powszechnie stosowany jest w tym
celu siarczan miedzi i formalina.
Obecnie na rynku dostępne są także inne środki służące profilaktyce schorzeń racic np.: seria
Hoof Fit:
Hoof fit gel – używany przy zakładaniu opatrunków
Hoof fit bath – używany do kąpieli racic
Hoof fit liquid – używany do spryskiwania racic
Preparaty te zawierają miedź i cynk w formie organicznych chelatów, wyciąg z Aloe Vera, składniki
ochronne i lecznicze oraz specjalne składniki wiążące.
Schorzenia racic u bydła
Do typowych schorzeń racic u bydła należą:
► Międzypalcowe zapalenie skóry występuje bardzo często w gospodarstwach o intensywnej produkcji
mleka, gdzie zwierzęta przez dłuższy czas w roku utrzymywane są w oborze (Rys.1). Pierwszym
objawem choroby jest wilgotny stan zapalny skóry w przestrzeni międzypalcowej i nieprzyjemny zapach,
w związku z czym w praktyce spotykana jest nazwa „śmierdząca noga”. Zapalenie skóry międzypalcowej
może rozprzestrzenić się do rogu pięty przeciwległej racicy.
Rys.1. Międzypalcowe zapalenie skóry.
Schorzenie to prowadzi do powstania dużej liczby zniekształceń racic i nieprawidłowego ułożenia
57
nóg, wzrostu liczby kulawizn w stadzie i w końcowym efekcie do wczesnego brakowania.
► Rozwarstwienie – laminitis – nieinfekcyjna, najczęściej przewlekła choroba tworzywa racicowego.
Jej przyczyną są błędy żywieniowe, które prowadzą do kwasicy. Powstające w wyniku kwasicy związki
toksyczne uszkadzają naczynia włosowate tworzywa, co powoduje jego uszkodzenie, prowadzące
w konsekwencji do rozluźnienia zespolenia kości racicowej z puszką rogową. Laminitis nie utrzymuje
się długo (od kilku dni do kilku tygodni), jednak zmiany w kształcie osłabionej racicy mogą pociągać
za sobą przedłużające się problemy z przenoszeniem ciężaru ciała. W postaci ostrej i podostrej zwierzę
często leży na boku bądź też przyjmuje postawę siedzącego psa. Przebieg przewlekły objawia się
charakterystycznymi deformacjami racic (Rys.2).
Rys.2. Rozwarstwienie (Rys. B. Szymańska).
► Zapalenie skóry palca – obejmuje skórę na przejściu pomiędzy szparą międzyracicową w owłosioną
część opuszek. Zmiany chorobowe mają postać owalnych lub okrągłych owrzodzeń, o średnicy
od 0,5 do 6 cm. Schorzenie to występuje bardzo często, w niektórych stadach cierpi na nie nawet 50%
populacji. Brak tu dokładnej patogenezy schorzenia. Prawdopodobnie przyczyną są chorobotwórcze
mikroorganizmy, a sprzyjają błędy żywieniowe i złe utrzymanie.
Rys.3. miejsca występowania palcowego zapalenia skóry.
► Wysięk (flegma międzypalcowa) – stan zapalny międzypalcami (Rys.4), połączony z twardą
58
opuchlizną nad przestrzenią międzypalcową. Chore zwierzęta wyraźnie kuleją.
Rys.4. wysięk (flegma międzypalcowa), (Fot. B. Szymańska).
► Wrzód podeszwy (wrzód Rusterholza). Dotyka głównie zwierząt o dużej masie ciała, z nieprawidłowo
ukształtowanymi racicami, nieprawidłową postawąi rozmiękczonym rogiem racicowym. Do powstania
schorzenia przyczynia się długotrwałe stanie na twardym podłożu. Najczęściej dotyczą one racic kończyn
tylnych i przeważnie racicy zewnętrznej. Objawy choroby to żółtawe zabarwienie rogu, jego gąbczasta
konsystencja, kraterowe obniżenie tworzywa. Czynnikami które wpływają na powstanie schorzenia mogą
być nieodpowiednie podłoża, kaleczące i pogarszające jakość rogu. Objawami tej choroby jest niechęć
do poruszania się, przedłużona faza wstawania, a przy zajęciu obu nóg – postawa siedzącego psa.
Widoczne jest odwodzenie odciążające zewnętrzną racicę, chód może być kołyszący.
Ważna jest regularna korekcja racic, która zapobiega ich nierównomiernemu obciążeniu oraz
uwardzające kąpiele, przy użyciu np.: Hoof fit bath.
► Ropowica skóry szpary międzyracicowej, zwana zanokcicą lub zastrzałem. Jedno z najczęściej
spotykanych schorzeń szpary międzyracicowej i okolic. Jest to ostre zapalenie, którego następstwem jest
kulawizna i zaburzenie stanu ogólnego zwierzęcia. Przyczyną powstawania schorzenia są skaleczenia,
spowodowane przez kamienie, nierówne nawierzchnie itp. Poprzez te skaleczenia otwierana jest droga dla
czynników patogennych. Leczenie ropowicy polega na antybiotykowym leczeniu ogólnym po konsultacji
z lekarzem weterynarii. Zapobieganie schorzeniu polega na dbaniu o ogólne warunki zoohigeniczne
w oborze, na wybiegach czy pastwiskach.
► Choroba białej linii – proces patologiczny biegnący wzdłuż linii białej, prowadzący do przerwania
połączenia pomiędzy ścianą racicy i podeszwą. Schorzenie najczęściej zauważane przy korekcji racic;
zauważane są czerwone przebarwienia wzdłuż linii białej. Choroba występuje częściej na tylnych
racicach, na zewnętrznej ich stronie. Chorobie tej sprzyja kwasica żwacza, niedobór minerałów oraz
przeciążenie puszki racicowej. Leczenie polega na cięciu odciążającemu, które uwalnia zwierzę od bólu,
a zdrowy róg może na nowo odrastać. Profilaktyka schorzenia polega na skarmianiu zbilansowanych
dawek pokarmowych oraz odpowiedniej pielęgnacji racic.
► Zapalenie stawów - dzielimy na aseptyczne lub septyczne. Pierwsze powstają na skutek uderzeń
lub skręceń, drugie na skutek zranień, przeniesienia się zakażenia z pobliskich tkanek lub drogą krwi.
Schorzenie wywołuje najczęściej kulawizny i bolesny gorący obrzęk. Zwierzęta najchętniej leżą, spada
apetyt i wydajność mleczna.
Liczne przypadki schorzeń kończyn, głównie racic u bydła są powodem poważnych strat w hodowli
bydła. Mają one ogromny wpływ na wydajność mleczną, wskaźniki rozrodu i długość czasu użytkowania
tych zwierząt. Aby ograniczyć te straty należy odpowiednio dbać o racice, poprzez zbilansowane
żywienie, systematyczne i fachowe zabiegi korekcji oraz kąpiele odkażające i utwardzające róg racicowy.
Konsekwencja w tych zabiegach przyniesie, z pewnością satysfakcję dla hodowcy oraz poprawi komfort
i kondycję hodowanych zwierząt.
59
G
t
i
e
f
l
f
o
o
H
a
r
I nt
Wysoce skoncentrowany żel do użytku zewnętrznego stosowany na chorobowo zmienione
racice.
SKŁAD:
► wyciąg roślinny Aloe Vera
► minerały w formie organicznych chelatów (Cu, Zn)
► składniki ochronne i lecznicze
► stabilizatory i emulgatory
► specjalne składniki zwiększające przyczepność nawet w przypadku mokrych racic.
WSKAZANIA:
Wszelkie zmiany chorobowe w obrębie racic oraz jako środek wspomagający leczenie trudnych
schorzeń racic wymagających podania antybiotyku.
STOSOWANIE:
Racice wyczyścić, osuszyć. Żel nakładać pędzelkiem na chorobowo zmienione miejsca,
przy nieznacznych zmianach bez nakładania opatrunku. Przy zmianach bardziej rozległych
i głębszych zakładać opatrunek, który należy zmienić po 4-5 dniach i ponownie nałożyć żel wraz
z opatrunkiem.
OPAKOWANIA:
Pudełka 330 ml - wystarcza na 60 zabiegów.
60
61
INTRA HOOF - FIT GEL
B
t
i
f
a
t
h
f
o
o
H
a
r
I nt
Płynny preparat do sporządzania 3% roztworów roboczych, stosowany profilaktycznie oraz
w przypadkach schorzeń racic atakujących większą ilość zwierząt na fermach. Bardzo mocno
przylega do racicy.
SKŁAD:
► wyciąg z Aloe Vera
► związki mineralne w postaci chelatów
► składniki dezynfekcyjno- antyseptyczne
► gliceryna
► kompleks związków wiążących
PRZEZNACZENIE:
W przypadku schorzenia kulawizn, zmian chorobowych racic oraz zapobiegawczo w postaci
profilaktycznych kąpieli racic.
STOSOWANIE:
Sporządzić 3% roztwór roboczy.
Do sporządzenia kąpieli w wanienkach lub do polewania mat.
OPAKOWANIA:
Pojemnik 5 i 20 l.
62
63
INTRA HOOF - FIT BATH
Jak usprawnić metabolizm żwacza,
by sprostać wysokim potrzebom żywieniowym?
Wzrost wydajności mlecznej spowodowany wysoką genetyką krów rasy hf oraz związana z tym
zmiana żywienia, polegająca na stosowaniu dawek o wysokiej koncentracji składników pokarmowych,
zbilansowanych pod względem zawartości białka i energii, decydują o wydajności mlecznej. Zmiany
systemu utrzymania krów z letniego pastwiskowego na alkierzowy, żywienie do woli, wprowadzenie
do dawki dużej ilości pasz treściwych do 40%, to wszystko może stwarzać problemy w prawidłowym
funkcjonowaniu procesów fermentacyjnych i trawiennych w żwaczu.
Rola żwacza w organizmie i procesy fizjologiczne w nim zachodzące.
Funkcję żwacza możemy obrazowo porównać do najważniejszego miejsca w zakładzie, w którym
następuje pierwsza i zarazem główna ‘obróbka’ dostarczonego materiału. Jest to miejsce przemian
składników pokarmowych w trakcie procesów ich fermentacji i trawienia. Prawidłowość i ciągłość
przemian zachodzących w żwaczu to podstawa zdrowotności krów i ich wysokiej wydajności. Przemianom
w żwaczu ulega ok. 60% pobranej masy organicznej. Rozkładowi ulega ok. 90% cukrów rozpuszczalnych
oraz skrobi, 50-60% celulozy. Tą złożoną ‘pracę’ rozkładu, fermentacji wykonują biliony bakterii
i pierwotniaków znajdujących się w żwaczu. Od ich ilości, żywotności oraz rodzaju zależy prawidłowy
przebieg tych procesów. Dzięki procesom mikrobiologicznym 60-70% białka ulega rozkładowi w żwaczu
i jest wykorzystane do syntezy białka mikrobiologicznego, dostępnego w jelicie cienkim - jest to bardzo
wartościowe białko bogate w aminokwasy.
Namnażanie i rozwój mikroorganizmów w żwaczu odbywa się w warunkach beztlenowych, przy pH
6.2 - 6.8 najbardziej optymalnym.
Do głównych przyczyn zaburzeń procesów fermentacyjnych w żwaczu należy zaliczyć nagłe zmiany
składu dawki, nadmiar łatwo fermentujących węglowodanów, nadmierne rozdrobnienie pasz, nadmiar
związków azotowych niebiałkowych w stosunku do podaży energii, niedobór mikroelementów Co, Cu,
Zn, Fe. Są to główne przyczyny zaburzeń namnażania i wzrostu populacji drobnoustrojów w żwaczu.
Znajomość tych złożonych procesów oraz składu i roli poszczególnych populacji drobnoustrojów,
pozwala na sterowanie tymi przemianami poprzez wpływanie na rozwój bakterii korzystnych w ekosystemie
żwacza. Obecnie w celu stabilizacji tych procesów w żywieniu stosowane są dodatki biologicznie czynne,
do których zaliczamy żywe kultury drożdży, metabolity drożdży, produkowane na bazie szczepu
Saccharomyces Cerevisiae .
Najważniejsze korzyści wynikające ze stosowania drożdży
► Poprawa strawności pobranej paszy w żwaczu
Co następuje poprzez rozwój bakterii celuloitycznych rozkładających włókno z pasz objętościowych,
których udział w dawce paszowej aktualnie wzrasta ze względu na dosyć wysokie ceny zbóż, i mieszanek
paszowych.
► Wzrost pobrania suchej masy
Co jest szczególnie ważne w pierwszych trzech miesiącach po porodzie.
► Wzrost syntezy białka mikrobiologicznego w żwaczu
Czyli wzrost całej populacji drobnoustrojów, które stanowią do 40% białka trawionego w jelicie.
► Stabilizacja pH żwacza
Poprzez rozwój bakterii wykorzystujących kwas mlekowy, czyli redukujących jego ilość w żwaczu.
64
Powyższe czynniki tj. wzrost strawności paszy szczególnie objętościowych zawierających dużo
włókna oraz wzrost syntezy białka mikrobiologicznego w żwaczu powodują w następstwie ograniczenie
ujemnego bilansu energetycznego po porodzie, większą zdrowotność, wydajność mleczną
i w konsekwencji wzrost parametrów rozrodu.
Jednym z produktów oferowanych na rynku jest VITA RUMEN, dodatek paszowy, którego składnikami
są metabolity drożdży Saccharomyces cerevisiae, Kluyveromyces fragillis, dodatkowo wzbogacony
w metabolity Aspergillus oryzae. Metabolity w nim zawarte są pożywką dla mikroflory żwacza.
Powodują rozwój bakterii redukujących kwas mlekowy przyczyniając się do stabilizacji pH w żwaczu
i rozwoju populacji bakterii celuloitycznych, które powodują intensywniejszy rozkład białka i produkcji LKT
będących źródłem energii. VITA RUMEN poprzez stabilizację pH środowiska żwacza oraz intensyfikację
rozwoju flory przedżołądków wpływa na zwiększenie pobrania suchej masy, dzięki czemu można uniknąć
problemów okresu okołoporodowego oraz poprawić wykorzystanie pasz objętościowych.
Poza metabolitami drożdży Vita Rumen zawiera także naturalny krzemian magnezu – Sepiolit
wiążący czynniki toksyczne w świetle jelit. Vita Rumen podajemy w ilości 20-30 gr. dziennie na
sztukę.
Oczywiście trzeba pamiętać, że omawiane pozytywne efekty nie można uzyskać w ciągu kilku
dni stosowania drożdży. Drożdże należy podawać w okresie przejściowym tj. od trzech tygodni przed
wycieleniem i minimum przez pierwszy okres laktacji tj. 4-5 miesięcy. Jednakże najbardziej efektywne
jest podawanie preparatu przez cały okres laktacji. Sprawdzono w trakcie licznych doświadczeń,
że dodawanie żywych kultur drożdży lub ich metabolitów- gotowych produktów kontrolowanej fermentacji
przez cały okres laktacji powoduje poprawę ogólnego stanu zdrowotnego krów, zmniejsza ilość komórek
somatycznych w mleku, zwiększa wydajność mleczną i wydłuża okres użytkowania krów.
Wykorzystanie tych dodatków wydaje się niezwykle istotne, zwłaszcza od czasu wprowadzenia
zakazu stosowania antybiotyków w paszach, tj. od 1 stycznia 2006 roku.
65
n
e
m
u
R
a
V it
e ł n i aj ący met ab o li t y
d
o w y u zu p
z
s
a
p
k
e
o d at
d rożd ż y
Poprawa Parametrów Produkcyjnych u krów wysokowydajnych
► Wzrost pobrania suchej masy
► Ograniczenie ujemnego bilansu energetycznego
► Wzrost produkcji mleka
Zwiększone pobranie odpowiedniej ilości suchej masy jest bardzo istotną kwestią
w żywieniu krów, szczególnie w pierwszym okresie po wycieleniu tj. do 3 m-ca. W tym okresie
obserwujemy znaczny spadek pobrania pasz objętościowych przy jednoczesnym wzroście
produkcji mleka, co w konsekwencji może prowadzić do niedoboru energii.
VITA RUMEN stymuluje rozwój bakterii Selenomonas i Megasphera wykorzystujących
kwas mlekowy, powodując podwyższenie pH treści żwacza stwarzając jednocześnie korzystne
warunki rozwoju bakterii celulolitycznych rozkładających węglowodany strukturalne (włókno).
Działanie to wpływa na poprawę strawności w związku z tym powoduje szybszy wypływ treści
ze żwacza zwiększając w rezultacie pobranie suchej masy.
Poprawa strawności paszy objętościowej oraz większe jej pobranie poprzez stworzenie
optymalnych warunków do rozwoju korzystnej flory mikrobiologicznej w żwaczu, ogranicza
występowanie ujemnego bilansu energetycznego po wcieleniu a także wpływa pozytywnie
na wzrost wydajności mlecznej.
VITA RUMEN poprzez związanie i eliminację bakterii patogennych w świetle jelit powoduje
zahamowanie wnikania do krwioobiegu substancji toksycznych, a także utrzymuje optymalne pH
wpływając na poprawę ogólnej kondycji i zdrowia krów, czego efektem końcowym jest obniżenie
ilości komórek somatycznych.
KORZYŚCI:
► Wzrost flory mikrobiologicznej w żwaczu
► Stabilizacja pH w środowisku żwacza
► Poprawa rozkładu węglowodanów strukturalnych
► Zwiększenie pobrania suchej masy
► Mniejsza liczba komórek somatycznych
► Wzrost produkcji mleka
66
SKŁAD:
Inaktywowane kultury Kluyveromyces fragillis oraz Saccharomyces cerevisiae ekstrakty
fermentacji Aspergillus oryzae, Sepiolit naturalny minerał (krzemian magnezu), nośnik- skrobia.
SKŁAD CHEMICZNY:
Białko ogólne
Popiół
Wilgoć / woda
Włókno
Tłuszcz
Fosfor
Wapń
Magnez
16,0%
30,0%
14,0%
4,0%
2,0%
0,5%
0,2%
DAWKOWANIE:
Krowy mleczne - 20 - 30g / dziennie
Bydło opasowe - 15 - 25g / dziennie
Cielęta - (do 5-6 miesiąca życie) - 10 - 20g / dziennie
VITA RUMEN
OPAKOWANIE:
20kg (4 aluminiowe opakowania x 5kg).
67
Wzrost wydajności mlecznej
34,5
34,1
34
33,5
33,1
33
32,9
32,7
32,5
32
+ 3,64%
wzrost produkcji mleka
w grupie testowej
- 1,00%
Spadek produkcji mleka
w grupie kontrolnej
Test został przeprowadzony w ciągu 90 dni w okresie zimowym. 105 krów, które
otrzymywały 30 g dziennie VITA RUMEN zanotowały wzrost produkcji mleka z 32,90 l do 34,
10 l, podczas gdy w grupie kontrolnej zanotowano spadek z 33,10 l do 32,70 l.
68
Spadek ilości komórek somatycznych
300 000
250 000
252 000245 000
200 000
262 000
158 000
150 000
100 000
50 000
0
- 33,80%
komórek somatycznych
Ferma, na której problemy z zawartością komórek somatycznych nie są uciążliwe,
45 krów otrzymywało 30 g dziennie VITA RUMEN.
Liczba komórek somatycznych w grupie testowej spadła z poziomu 252.000 do 158.000
w ciągu 60 dni.
W grupie kontrolnej zanotowano wzrost liczby komórek somatycznych z 245.000
do 262.000.
69
s
i
v
o
B
a
t
Vi
VITA BOVINO jest najlepszym rozwiązaniem na następujące problemy:
Produkt działa dwukierunkowo:
Poprzez ekstrakty Kluyveromyces i Saccharomyces:
► Ogranicza uciekanie fermentowanych białek z przedżołądka, poprzez dostarczanie
substancji, które katalizują ich hydrolizę
► Stymulacja szybkiego wzrostu ilości mikroorganizmów metabolizujących kwas mlekowy
( Megasphera i Selenomonas)
► Znaczna redukcja warunków środowiskowych, które mogą wywołać nagłe zmiany w składzie
populacji drobnoustrojowych w jelicie.
Poprzez obecność specyficznych bakterii w jelicie nawet, jeśli są stabilne
i nieaktywne z uwagi na ekskluzywne procesy produkcji:
► Stymulacja produkcji stabilnej i aktywnej flory autonomicznej
► Zwiększenie nabłonkowej produkcji śluzu i przeciwciał wytwarzanych przez specyficzne
antygeny i inne biologicznie aktywne frakcje białkowe znalezione na ściankach
bakteryjnych.
► Zwiększenie zdolności mikroorganizmów jelitowych do metabolizowania związków
toksycznych.
► Stworzenie kontrastu populacji saprophyte produkujących toksyny dzięki biotynom
wytwarzanym w procesie fermentacji w szczególności działającym przeciwko patogenom
takim jak E. Coli i clostridium;
► Redukcja stanów zapalnych błony śluzowej spowodowanych obecnością dużych ilości
kwasu mlekowego, amin biogenicznych i amoniaku.
► Sprzyja stabilizacji flory drobnoustrojowej w przedżołądku.
► Stymuluje wzrost bakterii o działaniu celulolitycznym.
► Redukuje czas metabolizowania błonnika i zwiększa przyswajanie suchej paszy.
► Utrzymuje stabilna i korzystną florę wzdłuż całego układu trawiennego wliczając jelito ślepe,
okrężnicę.
► Stymuluje apetyt zwierzęcia.
► Redukuje wytwarzanie związków o działaniu histaminowym wzdłuż jelit (a zatem mniej
stanów zapalnych jelit i mniej komórek somatycznych).
► Zmniejsza wytwarzanie związków toksycznych (mniej ropni w wątrobie)
► Poprawia ogólne funkcje trawienne poprzez dostarczanie substancji o działaniu
enzymatycznym.
► Zwiększa odporność na stres redukując temperaturę podstawową zwierzęcia
► Zwiększa płodność.
70
WŁAŚCIWOŚCI:
► Optymalna równowaga w przedżołądku i kompozycja flory jelita
► Lepsze wykorzystanie celulozowych składników diety
► Lepsze wykorzystanie składników białkowych
► Lepsza absorpcja jelitowa
► Zmniejszenie produkcji toksyn na poziomie jelitowym
► Redukcja komórek somatycznych
► Zmniejszenie ilości stanów zapalnych na poziomie jelitowym
► Zwiększa wydajność mleczną
SKŁAD:
► Ekstrakty fermentacyjne z kultur Kluyveromyces i Saccharomyces.
► Ekstrakty fermentacyjne ze stabilnych i nieczynnych bakterii jelitowych
► Kwasy organiczne
► Otręby kleiste
SKŁAD ANALITYCZNY:
12,0%
14,0%
5,0%
1,0%
32,0%
SPOSÓB STOSOWANIA I ZALECANE DAWKOWANIE:
Cielęta - 5-15 g / zwierzę dziennie
Krowy mleczne
► wytwarzające mleko: 20-40 g/krowę dziennie
► suche: 15-20 g/krowę dziennie
Bydło mięsne - 15-20 g/zwierzę dziennie
OPAKOWANIA:
25 kg torby
Duże opakowanie 1000 kg.
71
VITA BOVIS
Wilgotność
Białko
Błonnik surowy
Tłuszcze
Popioły
l
e
G
n
o
i
t
a
r
o
l
E xp
– o s ł a n i aj ąc y d l a k o n i, o w i e c ,
o
w
o
g
z
i
l
ś
o
p
ś r o d e k t r z o d y c h l e w n ej
i
k rów
WSKAZANIA:
Preparat stosuje się w zabiegach rektalnych i ginekologicznych u zwierząt.
SKŁAD:
Aqua, Glycerin, Hyrokxyethylcellulose, Sodium Methylparaben, Lactic Acid, Sorbic Acid, Sodium
Propylparaben.
OKRES KARENCJI:
Brak.
72
73
EXPLORATION GEL

Podobne dokumenty

Katalog Exclusive - SHiUZ w Bydgoszczy

Katalog Exclusive - SHiUZ w Bydgoszczy Trafiły do niego nasze najlepsze - specjalnie wyselekcjonowane buhaje. Chcieliśmy, aby oferta spełniła oczekiwania najbardziej wymagających klientów i w tym też celu, oraz dla ułatwienia realizacji...

Bardziej szczegółowo