Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w

Transkrypt

Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w
Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi pozytywnie rozpatrzył wniosek Gimnazjum nr 16 w ramach
konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Moja wymarzona
ekopracownia”.
Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków
WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji na realizację zadania:
Pracownia „EKO-ŚWIAT” w Gimnazjum nr 16 w Łodzi
w kwocie 30.160,00 zł.
Całkowita wartość zadania wynosi 32. 560 zł.
Dzięki pieniądzom uzyskanym z WFOŚiGW w Łodzi dokonamy remontu
sali biologicznej oraz zyskamy nowe meble, zestaw interaktywny, pomoce
dydaktyczne, rolety, itp.

Podobne dokumenty