Zadanie pn. „Las uczy nas – ekopracownia w Publicznym

Transkrypt

Zadanie pn. „Las uczy nas – ekopracownia w Publicznym
Zadanie pn. „Las uczy nas – ekopracownia w Publicznym Gimnazjum w
Jeruzalu” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu pn. „Moja
wymarzona ekopracownia”
Gmina Kowiesy w ramach w/w zadania m.in.:
1. Wyposażyła pracownię w zestaw mebli (szafy na plansze, gabloty
ekspozycyjne, tablice informacyjne, ławki uczniowskie, krzesła)
2. Pomoce dydaktyczne
3. Sprzęt audio video, komputerowy (projektor, laptop, aparat cyfrowy)
4. Rośliny doniczkowe.
Koszt całkowity zadania: 43.838,88 zł
Koszt dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 41.000,00 zł.

Podobne dokumenty